titMJednou z neoddeliteľných súčastí života firmy je i riziko súvisiace s jej činnosťou, ktorému musí čeliť. Tu sa však naskytá otázka „aké bezpečné je dosť bezpečné?“.


Odpoveď je na prvý pohľad pomerne jednoduchá – „také, ktoré je akceptovateľné jedincom, vedením, spoločnosťou, štátnym odborným dozorom, ostatnými zainteresovanými stranami,…“, no dosiahnuť tento stav nie je vôbec jednoduché, ba niekedy priam nemožné!
V rámci fázy riadenia rizika, ktoré nebolo posúdené ako akceptovateľné, poznáme viacero šablón hierarchie usporiadania typov opatrení. Jedna z nich je uvedená na obr.

obr1
Hierarchia riadenia rizika


Pri pohľade na tento obrázok je zrejmé, že v úvode sa snažíme riziku vyhnúť, ak sa to čo i len trochu dá. Toto je však skôr výnimka, ako pravidlo! Ako druhú alternatívu volíme úplné odstránenie rizika, ktoré spočíva v eliminácii zdroja ohrozenia, čiže nebezpečenstva, resp. jeho redukciu, a to až pod akceptovateľnú úroveň. Tento typ opatrenia je z pohľadu hierarchie najnáročnejší, často najdrahší, no i najúčinnejší. Aby boli náklady na využitie uvedenej alternatívy čo najmenšie, je vhodné uplatniť ju práve vo fáze návrhu (dizajnu) systému.

Dve základné zásady
1. Nesprávne navrhnutý systém spravidla vedie k problémom, často závažným, ktoré sú ťažko identifikovateľné, ovplyvniteľné a odstrániteľné, no čo je ešte horšie, mnohokrát ostávajú natrvalo neodhalené, ide o takzvané skryté – latentné chyby systému). Je to logické – aj tu totiž platia pravidlá systémového myslenia, t. j. „dnešný problém je výsledkom včerajšieho riešenia“, alebo „kým sa veci nezačnú zhoršovať, všetko ide dobre“, či „liečba môže byť niekedy horšia ako samotná nemoc“,… , ktorých ignorovanie väčšinou vedie k zlyhaniu.
Chyby dizajnu „napáchané“ v minulosti nás dobiehajú dodnes a zrejme budú ešte pekne dlhú dobu. Z technicko-ekonomického hľadiska nie je možné úplne odstrániť tieto chyby v rovnakom čase, ba často ani znížiť riziko s nimi súvisiace na akceptovateľnú úroveň.
2. Naopak, správne navrhnutý systém umožňuje vytvárať bezpečné pracovné podmienky, ktoré smerujú k odstraňovaniu negatívnych faktorov z pracoviska. Niekedy dokonca ponúka možnosť vykonávať pracovné činnosti bez nutnosti používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, čo je snom každého zamestnanca a nielen jeho!

* * * * *
Vytvárať pracovisko bez rizika / s minimálnym rizikom, alebo vylúčiť ľudský faktor bez potreby riešenia tohto rizika?
* * * * *

Všetky ostatné, vyššie uvedené alternatívy riadenia, riziko už len znižujú, diverzifikujú, alebo posúvajú na tolerovateľnú úroveň, ktorú:
• nie sme schopní na základe súčasných vedeckých a technický poznatkov ďalej znížiť na akceptovateľnú úroveň, alebo
• sa to z pohľadu závažnosti pôvodného rizika / dosiahnuteľnosti zostatkové rizika a nákladov na toto riadenie jednoducho neoplatí!
Venovať patričnú pozornosť fáze návrhu systému sa jednoducho oplatí! A to nielen v oblasti technických systémov, ale systémov v priereze celej organizácie!

Záver
V snahe chrániť ľudský život a zdravie sa snažíme úplne eliminovať riziko BOZP, resp. ho znižovať čo najviac, ako je to možné/praktické. Najlepším spôsobom odstránenia rizika je urobiť to ešte vo fáze návrhu systému, čo však môže významne predražiť projekt, alebo komplikovať jeho implementáciu. To zákonite v hlavách vlastníkov vyvoláva otázku, čo je výhodnejšie? Vytvárať pracovisko bez rizika / s minimálnym rizikom, alebo vylúčiť ľudský faktor bez potreby riešenia tohto rizika?

TEXT/FOTO: Ing. Martin Demčák, PhD., riaditeľ SD&HSE, Slovnaft, a. s.