obr1Rok 2018 je pre ZVL SLOVAKIA, a. s., významným medzníkom v jej histórii. Predstavuje 50 rokov budovania výroby a predaja ložísk v Žiline a na Slovensku.


Od svojho založenia prešla spoločnosť a jej predchodcovia zložitým historickým vývojom a množstvom dynamických zmien týkajúcich sa výrobných procesov i vlastníckych vzťahov. Dnes je ZVL SLOVAKIA stabilným partnerom pre zákazníkov v rôznych priemyselných odvetviach na celom svete.
„Uvedené výročie sme sa rozhodli zviditeľniť predstavením nového loga, ktorého grafické prvky jasne poukazujú na našu 50-ročnú históriu. Nové logo prezentuje spoločnosť po celý rok 2018,“ uviedol Martin Mravec, predseda predstavenstva. „Medzník 50 rokov predstavuje veľkú výzvu do budúcnosti, ktorá nás zaväzuje naďalej poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia a prinášať kvalitné výrobky. Investovali sme veľa prostriedkov a úsilia do zdokonaľovania našich produktov, nášho servisu, cenovej a obchodnej politiky. Za 50 rokov fungovania prešli firmou generácie zamestnancov, ktorí vytvárali a zanechali stopy všade tam, kde spoločnosť pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dodnes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti počas týchto 50 rokov vytvárali hodnoty, ktorými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto najmä ich sviatkom,“ dodal Martin Mravec.
Päťdesiate výročie je pre nás príležitosťou poďakovať sa tiež všetkým obchodným partnerom,
ktorí prispeli k úspešnej histórii našej spoločnosti. Základy našej 50-ročnej existencie vzišli hlavne z ich dôvery. Z dôvery v naše schopnosti, v kvalitu výrobkov značky ZVL a v profesionalitu nášho pracovného tímu.

TEXT/FOTO: Martina Surovková