ilustracnyUtěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG se již řadu let osvědčují jako řešení umožňující okamžitou montáž ložisek v průmyslové sféře, a to především v aplikacích s nároky na velké únosnosti při současném naklopení, spojených s mimořádnými požadavky na zajištění ochrany před nečistotami, nebo při potřebě zajistit maximální životnost ve spojení s minimální servisní náročností.


Utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG představují ideální řešení pro aplikace, jako jsou hutní zařízení pro plynulé odlévání, dopravní pásy v báňském průmyslu, zdviže nebo zařízení v potravinářském průmyslu, a to nejen po technické, ale i ekonomické stránce, protože se rychle zaplatí. Celé portfolio produktů je dostupné v provedení X-life a standardně pokrývá řadu velikostí až do vnějšího průměru 620 mm. Kromě toho lze v rámci speciálních provedení dodat i ložiska větších rozměrů.

* * * * *
Významné přednosti:
• velmi vysoká statická a dynamická únosnost;
• nízká spotřeba mazacího tuku;
• bez nákladných domazávacích systémů;
• snížená náročnost údržby;
• velmi dlouhá životnost ložisek;
• minimální zatížení životního prostředí.
* * * * *

X-life – vyšší výkon
Naklápěcí soudečková ložiska FAG v provedení X-life mají zdokonalenou kinematiku a optimalizované povrchy. Při jejich výrobě jsou použité materiály umožňující dosahování vysokých výkonů a tato ložiska nemají pevný nákružek. Tím se podstatně zvyšuje dynamická i statická únosnost a při stejných provozních podmínkách se tak podstatně prodlužuje jmenovitá trvanlivost ložisek. Při určitých aplikacích lze také použít ložiska menších rozměrů.

obr2

Ideální mazání – například při výrobě zdviží
Utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG jsou opatřena optimálním mazivem již ve výrobním závodě. K tomuto účelu se standardně používá naše prémiové mazivo Arcanol LOAD400. Pro potřeby speciálních aplikací je ale možné ložiska dodat i s jinými druhy maziv. Speciální maziva se tak používají třeba u ložisek určených do zdviží a výtahů, kde zajišťují obzvláště tichý chod.

Repasování valivých ložisek – alternativa k pořízení nových
Při provádění údržby a servisu se valivá ložiska v mnoha případech preventivně mění za nová.
Přitom by bylo často možné použít repasovaná ložiska. Repasovat lze i utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG.

Rychlá amortizace – na příkladu zařízení k plynulému lití předvalků
Zařízení na plynulé lití plochých předvalků se osazují utěsněnými naklápěcími soudečkovými ložisky s axiálně pevným i axiálně volným uložením. Při srovnání utěsněných a otevřených ložisek je zde velmi dobře patrné, že se v tomto případě rychle zaplatí vyšší pořizovací cena utěsněných ložisek díky jejich minimálním nákladům na údržbu a delší provozní životnosti. (Viz obr. 1.) Zohledněny jsou náklady na tuk k domazávání a také náklady na separaci a likvidaci maziva z chladicího okruhu.

obr1
Obr. 1: Srovnání nákladů na použití otevřených a utěsněných naklápěcích soudečkových ložisek, osazených v zařízení na plynulé lití plochých předvalků.
Legenda: 1. Kumulované náklady v procentech 2. Délka amortizace v letech 3. Cena utěsněného ložiska 4. Cena otevřeného ložiska 5. Rozdíl = úspora

 

Závěr
Utěsněná naklápěcí soudečková ložiska FAG zajišťují spolehlivou ochranu před znečištěním, snižují celkové provozní náklady, prodlužují trvanlivost a přesvědčí vás svou vysokou únosností.

TEXT/FOTO: Schaeffler