Strojírenský koncern ZKL Group loni navýšil výkony o pět procent na 1,569 miliardy korun. Ještě lepších výsledků dosáhla společnost v oblasti zisku, její provozní výsledek se vyšplhal na úroveň 52 milionů korun, což znamená čtyřicetiprocentní nárůst zisku oproti předchozímu roku. ZKL je největším výrobcem velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Skupina chce v růstu pokračovat i v dalších letech. Letos plánuje obrat ve výši 1,749 miliardy korun, provozní výsledek by měl být ve výši 105 milionů korun.

 

„Za hlavní důvod růstu společnosti považuji investice do inovací ložisek, které jsme v roce 2014 zajistili v počtu 143 typorozměrů. Dále pak modernizaci technologií s pozitivním dopadem na růst produktivity práce. Celkem jsme proinvestovali částku 370 milionů korun,“ uvedl generální ředitel ZKL Jiří Prášil. Podle něj jsou loňské hospodářské výsledky, které ještě nejsou auditované v souladu se střednědobým plánem rozvoje společnosti a dlouhodobým záměrem zajišťovat růst společnosti.

ZKL vyváží své zboží do téměř 80 zemí světa. „Za nejúspěšnější obchodní případy roku 2014 lze považovat uvedení inovace těsněných soudečkových ložisek na trh, která úspěšně zvládla homologaci v prašných provozech v Brazílii a Itálii. Tato ložiska jsou také šetrná k životnímu prostředí a mají vícenásobně vyšší životnost,“ sdělil Prášil.

Růst prodeje ložisek společnosti se loni projevil mimo jiné v zemích střední Evropy včetně České republiky, dále pak Indii nebo Jižní Americe. „Dobrých výsledků jsme také dosáhli v zemích západní Evropy a v Turecku,“ vysvětlil Jiří Prášil. Podíl exportu společnosti v roce 2014 dosáhl výše 80 %. Silně proexportní je brněnská strojírenská skupina dlouhodobě.

„Každého zákazníka v kterékoliv zemi považujeme za perspektivního, pokud věří našim výrobkům, značce ZKL a za odebrané výrobky řádně platí. Jiná věc je potenciál každého trhu a možnosti ZKL růst na těchto trzích. Zde jsou důležité faktory tradice, dobrá cena a kvalita nebo naopak kvalita a úroveň technického řešení ložisek. Z těchto důvodů jsou pro nás perspektivní země, jako jsou Indie, Turecko a země Jižní Ameriky a z hlediska technické úrovně jsou to zejména Česká republika a střední Evropa spolu s Německem a Španělskem,“ uzavřel Prášil.

TEXT Lenka Rudišová