kin1Jednými z najdôležitejších súčastí strojov a zariadení sú ložiská. Zabezpečujú vzájomnú polohu pevných a otáčavých sa súčiastok. Musia odolávať veľkým zaťaženiam a podliehajú vysokému opotrebeniu. Obvykle sa vymieňajú pri plánovaných intervaloch údržby, krátko pred koncom ich životnosti alebo pri neplánovaných výpadkoch.

 

Ako predĺžiť prevádzkovú trvanlivosť valivých ložísk a súčasne skrátiť čas dodávok, znížiť náklady a množstvo odpadu? Odpoveď znie – renováciou ložísk.

Renovácia je definovaná ako proces údržby na predĺženie prevádzkovej spôsobilosti a životnosti  valivých ložísk, ktoré už boli v používaní. Kvalifikovanou renováciou môžu renovované ložiská dosiahnuť takmer rovnakú životnosť a spoľahlivosť ako nové ložiská.

 

Renovácia ložísk náprav koľajových vozidiel

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., na základe dlhoročných skúseností s výrobou, ako aj analýz kvalitatívnych parametrov valčekových ložísk ponúka kvalifikovanú renováciu valčekových ložísk pre nápravy koľajových vozidiel.

Z hľadiska opotrebenia valčekových ložísk spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., začleňuje renováciu použitých valčekových ložísk do piatich úrovní.

Úroveň 0 – diagnostika použitých ložísk (vybalenie, očistenie, vizuálna kontrola, nedeštruktívna skúška, spracovanie protokolu a návrhu na začlenenie do vhodných úrovní opravy).

Úroveň 1 – Rekvalifikácia použitých ložísk. Zahŕňa v plnom rozsahu operácie úrovne 0 a ďalšie operácie (demontáž, drobné opravy, kontrola rozmerov, montáž ložísk, prípadne zámena mosadznej klietky za plastovú, dynamické skúšky, značenie, konzervácia, balenie).

Úroveň 2 – Renovácia (uvedenie do pôvodného stavu) použitých ložísk. Zahŕňa v plnom rozsahu operácie úrovne 0 a 1 a ďalšie operácie (odstránenie nečistôt a drobných poškodení obežných dráh – škriabance, otery superfinišom).

Úroveň 3 – Renovácia použitých ložísk. Zahŕňa v plnom rozsahu operácie úrovne 0, 1 a 2 a ďalšie operácie (odstránenie nečistôt a drobných poškodení povrchu obežných dráh začínajúcou únavou materiálu brúsením a superfinišom a výmena nových valčekov).

Úroveň 4 – Renovácia-plus použitých ložísk. Zahŕňa v plnom rozsahu operácie úrovne 0, 1, 2 a 3 a ďalšiu operáciu (výroba vnútorného krúžku s novým priemerom diery)

 

Kvalifikovanou renováciou KINEX BEARINGS, a. s., ponúka zákazníkom nasledujúce výhody:

- 20 až 50-% úsporu na cene renovovaného ložiska voči novému,

- zníženie vlastných nákladov na údržbu,

- predĺženie doby prevádzkovej trvanlivosti ložísk,

- skrátenie dodacích termínov,

- zabránenie (vyhnutie sa) šrotovaniu,

- zníženie vplyvu na životné prostredie vďaka recyklácii ložísk.

 

TEXT/FOTO: KINEX BEARINGS, a. s.