kasys1Odkedy firma Kasys priniesla na slovenský trh pružné plastové zábrany Boplan, tieto v poslednom období zažívajú veľký boom aj na Slovensku, či už ide o rôzne typy výrob, alebo skladových hál.


Používatelia čoraz častejšie menia klasické zábrany (oceľové , drevené…) za pružné plastové. Dôvodov, prečo vymieňať zábrany, je viac. Jedným z hlavných je, že pri náraze vysokozdviž-ného vozíka do pružných zábran nedochádza k poškodeniu ani zábran, ani vozíka.

Výhody pružných zábran
Zábrany sa zdeformujú a po náraze sa vďaka skladbe materiálu vrátia do pôvodného stavu. Materiál taktiež zabezpečí, že až 80 percent energie z nárazu pohltí materiál a len zvyšných 20 percent sa prenesie do kotiev, čo je presne naopak, ako v prípade klasických kovových zábran. To spôsobuje, že zábrany sa nevytrhávajú z betónu, nedochádza k ich neustálemu prekotvovaniu a tým následne aj k poškodzovaniu podlahy.
Ďalšie výhody sú: odolnosť voči UV žiareniu, sú recyklovateľné, bezúdržbové (netreba ich natierať), vysoká viditeľnosť, sú nehrdzavejúce, antistatické, vysoko odolné, certifikované, redukujú poškodenia vozíkov…
Aj napriek vyšším vstupným investíciám, je návratnosť pružných zábran veľmi rýchla a už pri 1 – 2 nárazoch je vrátená. Aj to je dôvodom ich stále častejšieho používania v praxi.

kasys2
Danými zábranami je možné chrániť ľudí počas ich práce vo výrobe, rovnako aj celé budovy, steny, rohy, stĺpy, brány, nožičky regálov, rôzne stroje, zariadenia, linky, hydranty a mnohé iné prvky.
V dnešnej dobe, keď sa na bezpečnosť kladie maximálny dôraz, sú veľkou výhodou uličky, ktoré vznikajú a oddeľujú ľudí od komunikácií, keďže výroba, naopak, potrebuje stále efektívnejší a rýchlejší presun materiálu. Takto vymedzené koridory zabraňujú náhodnému stretu ľudí s pohyblivými mechanizmami a predchádzajú tak rôznym možným zraneniam.

* * * * *
Plastové zábrany spĺňajú najprísnejšie kritériá, majú crash testy; ponúkame zadarmo skúšobné vzorky.
* * * * *

Pri plastových ochranách nožičiek regálov je ich výhodou univerzálnosť pre rôzne typy regálov, rýchla montáž iba nasadením na nohy regálov, nič sa nekotví a pri náraze do nožičky nedochádza k jej poškodeniu, čo by znamenalo pri regáloch výmenu celej poškodenej nosnej konštrukcie.
Samozrejme, neraz sa stáva, že ľudia sú skeptickí pri pohľade na plastové zábrany, no tieto spĺňajú najprísnejšie kritérií, majú crash testy a navyše, ponúkame zadarmo skúšobné vzorky , pri ktorých sa sami vo svojich prevádzkach cielenými nárazmi do nich môžu presvedčiť o ich funkčnosti a trvácnosti.
Pretože aj tu platí, že je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť.

TEXT/FOTO: Peter Smolen, O.P.O., spol. s r. o.