obr1Líder priemyselnej automatizácie, spoločnosť SysTech Group, s. r. o., zaznamenal výrazné požiadavky na transport materiálu pomocou AGV bezpilotných vozíkov.


Spoločnosť ponúka svojím zákazníkom z oblasti výroby a internej logistiky automatické vertikálne sklady Modula, roboty a ďalšie zariadenia. Svoje aktivity postupne rozšírila aj do oblasti atypických riešení, o ktoré výrazne vzrástol záujem. „Netýka sa to len dodania technológie ako takej, ide najmä o prispôsobenie sa konkrétnym požiadavkám zákazníka. Preto spájame profesie, aby sme zaplnili medzeru na trhu, ktorá mnohým iným spoločnostiam chýba,“ vysvetľuje Marek Maťovčík, obchodný riaditeľ SysTech Group.
Na nedávnom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre spoločnosť predstavila technológiu podbehových AGV vozíkov Kivnon (z gréckeho slova „pohyb“) so spätným chodom, predviedla konštrukčné vyhotovenia kovových, úsporne skladacích paliet pre dodávateľa sedadiel do automobilov. Tie sú k dispozícii v rozličných atypických riešeniach s možnosťou využitia kovu a textilu.

Navigácia manipulačnej techniky
Počas posledných dvoch rokov spoločnosť investovala mnoho úsilia do inovačných riešení v oblasti navigácie manipulačnej techniky, vozíkov a novej navigácie SYSTCOM a STG-SCENE, ktorú v tomto roku doplní verzia STG-SURFACE.
Navigácia SYSTCOM predstavuje úpravu, vďaka ktorej môže zákazník využívať svoju manipulačnú techniku, pričom spoločnosť SysTech Group do nej integruje systém navádzania pomocou majáka s maximálnou presnosťou na bod. Systém je vhodný pre zastavenie na presne zadaných pozíciách.
Ďalšou možnosťou je navigácia STG-SCENE s využitím optiky, resp. snímania okolitého priestoru. Tá je na trhu známa už nejaký čas vďaka iným dodávateľom. Referenčné pozície sú uložené do pamäte počas vytvárania trasy. Do vopred vytvorenej mapy sa následne pomocou algoritmov vytvorí požadovaná trasa.
Navigácia pomocou STG-SURFACE je novým systémom bez použitia optiky, ktorý je zatiaľ v testovacej prevádzke.

obr2

AGV vozíky
V súčasnosti ponúka spoločnosť zákazníkom AGV systémy navigované pomocou magnetickej pásky a autonómne bezpilotné systémy. Počas roka organizuje niekoľko workshopov zameraných na využitie AGV priamo vo výrobných halách zákazníkov, ktorí prejavia záujem vyskúšať si takýto systém vo svojich prevádzkach. SysTech Group disponuje riešeniami využívajúcimi navigáciu magnetickou páskou, ako aj bez použitia pásky, tzv. SLAM – simultánne lokalizovanie a mapovanie terénu s použitím virtuálnych tagov.

* * * * *
Typy vozíkov v štandarde:
AGV Kivnon K5 QUAD 300N – 400N – 600N
AGV Kivnon K10 jednosmerné 300N – 400N – 600N
AGV Kivnon K11 obojsmerné 300N – 400N – 600N
AGV Kivnon K32 Jednosmerné 300N – 400N – 600N
Špeciálne AGV
AGV Autonómne
* * * * *

Väčšinou ide o prepojenie transportu vozíkov zo skladu do výroby alebo montážnych pracovísk. Druhou možnosťou je transport materiálu v rámci výroby. Veľkou výhodou týchto vozíkov je ich výdrž. Na jedno nabitie vie AGV vozík jazdiť približne 16 hodín, v závislosti od hmotnosti prepravovaného materiálu. Najčastejšie však preváža náklad s hmotnosťou 500 – 1 200 kg a s rozmermi europalety, C-rámov alebo iných vozíkov. Najväčšou výhodou je rozmer samotného AGV systému, vďaka ktorému dokáže dobre pracovať v úzkych miestach. Čiastočnou modifikáciou je možné upraviť aj vozíky zákazníka.
Ďalším významným posunom je komunikácia v prostredí Industry 4.0, kde spoločnosť ponúka zapojenie viacerých riešení robotov na tele vozíka AGV. Najčastejšou požiadavkou zákazníkov je zásobovanie z kitting zóny do montážnych pracovísk. Zväčša ide o zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu, ktorí sústreďujú pozornosť na nepretržité zásobovanie výrobných liniek. Z portfólia AGV vozíkov sú k dispozícii podbehové ťahače s výškou tela 280 mm a šírkou 460 mm, a to buď jednosmerné alebo obojsmerné, s možnosťou cúvania s ťažnou silou 600 – 1 200N v základe. V prípade vyššej hmotnosti sú na požiadanie k dispozícii výkonnejšie ťahače.

V prípade záujmu o pracovný seminár – workshop kontaktujte slovenskú firmu SysTech Group, s. r. o.

TEXT/FOTO: SysTech Group