kardexSpolečnost BD SENSORS je jedním z významných dodavatelů elektronické tlakoměrné techniky, od elektronických měřicích přístrojů až po nejpřesnější vyhodnocovací a zobrazovací technologie pro sběr dat. V rámci modernizace provozu se rozhodla řešit také automatizaci skladu s cílem zvýšit produktivitu vychystávaní. Tento úkol svěřila společnosti Kardex.

Vrámci následující případové studie se dozvíte, jak je možné automatizací zvýšit produktivitu vychystávání ve skladu až o 50 procent.

Jaké výzvy chtěla firma BD Sensors řešit automatizací skladu od firmy Kardex?
Firma BD Sensors je českým dodavatelem elektronické tlakoměrné techniky a hledala řešení, jak zlepšit využití skladové plochy a zvýšit produktivitu a přesnost vychystávání.

Proč byly zvoleny automatizované skladové systémy jako řešení těchto výzev?
Výhodou těchto skladových systémů je, že fungují na principu „zboží k obsluze“ nikoliv obsluha ke zboží. Obsluha tedy nemusí chodit po celém skladu a hledat, kde je zboží uskladněno. Na místo toho automatizované skladové systémy přivážejí položky k obsluze do ergonomicky ideální výšky. Další výhodou je využití vertikální výšky skladu a využití nevyužitého prostoru, za který firmy zbytečně vyhazují peníze. Díky použití automatizovaných skladových systémů jde masivně uspořit skladovou plochu.

Jaké řešení bylo zvoleno?
Nový systém navržený společností Kardex se skládá z pěti vertikálních výtahových modulů Kardex Shuttle a softwarem Kardex Power Pick System, který kontroluje vychystávací proces.

Jak probíhá vychystávání po automatizaci skladu?
Pro firmu BD Sensors jsme doporučili strategii dávkového vychystávání objednávek. Jde o způsob seskupení více objednávek do malých dávek a operátoři plní všechny objednávky v dávce najednou, přičemž pracují s konsolidovaným seznamem objednávek. Vysvětlíme to na příkladu z reálného života. Když nakupujeme v potravinách, tak nakupujeme do 1 vozíku pro 1 rodinu. Při dávkovém vychystávání máme nákupní seznam od více lidí a dáváme je do jednotlivých tašek v nákupním vozíku. Obsluha se řídí systémem KBS put-by-lights, který umožňuje vychystávání více operátorům najednou.

kardex2

Jak předejít situacím, že se vychystá nesprávný produkt?
V tomto konkrétním případě šlo o elektronické komponenty, které se často navzájem liší pouze minimálně, což zvyšuje nebezpečí chyb při vychystávání. Tento problém jsme vyřešili použitím technologie Pick-to-Light. Díky ní jsou skladníci naváděni prostřednictvím laserového ukazovátka ve výdejovém otvoru automatizovaného skladového systému a zajištěna je tak maximální přesnost vychystaného zboží.

Jaký byl výsledek po instalaci automatizovaných skladových systémů?
Automatizace skladu zvýšila efektivitu vychystávání o 50 %, ušetřila se skladová plocha a chybovost ve vychystávání se blíží 0. Zlepšila se efektivita skladových procesů a snížil se počet pochůzek obsluhy. Pouze dva operátoři jsou nutní pro vychystání 160 – 210 objednávek denně.

Proč by firmy měly investovat do automatizovaných skladových systémů?
V dnešní době dochází ke zvyšující se náročností požadavků zákazníků, rostoucí konkurenci a zvyšování nákladů na skladovou logistiku. Pokud se firma chce rozvíjet a mít náskok před konkurencí, jde o přirozenou volbu a získání konkurenční výhody, přičemž návratnost takové investice se pohybuje mezi 2-3 roky.

Více informací naleznete na www.kardex.cz

TEXT Viktor Frnka FOTO Kardex