kardex2Spoločnosť Adoz je jedným z najväčších distribútorov ložísk a strojných súčiastok. Firma sídliaca v Českej republike má vlastnú internú CNC výrobu. V súvislosti so sťahovaním do nových priestorov investovala do vertikálnych výťahových modulov Kardex Shuttle, aby zvýšila produktivitu skladu a nahradila neefektívne skladovacie systémy využívajúce štandardné paletové regály a police.

Zlepšenie procesov v sklade
Pred sťahovaním bola spoločnosť Adoz obmedzená kapacitou skladových priestorov, zastaraným systémom skladovania a neefektívnymi manuálnymi pracovnými procesmi. Prevádzka bola náročná vzhľadom na nedostatok priestoru na vychystávanie jednotlivých objednávok a značnú manuálnu manipuláciu s objednávkami vrátane lezenia po rebríkoch.
Aby tieto nedostatky odstránila, musela vytvoriť bezchybné zásobovanie výroby priamym prepojením skladu s výrobou. Potrebovala efektívny systém na prichystávanie komponentov na vnútropodnikové potreby, aj na priamy predaj koncovým zákazníkom.

Riešenie
Nový systém navrhnutý spoločnosťou Kardex pozostáva zo štyroch vertikálnych výťahových modulov Kardex Shuttle s jediným prístupovým otvorom na oblasť expedície. Každá jednotka má pri prístupovom otvore systém indikátora polohy. Operátori sa navádzajú pomocou systému KBS put-by-lights na maximálnu presnosť. Ďalšie dva moduly Kardex Shuttle, každý s dvoma protiľahlými prístupovými otvormi, sa používajú na zásobovanie výroby a priamo spájajú sklad s výrobou.

* * * * *
Nové riešenie vyžaduje len 50 m² priestoru na uskladnenie rovnakých položiek, ktoré pôvodne vyžadovali 500 m² priestoru.
* * * * *

Spoločnosť Adoz tiež výrazne rozšírila výrobu a distribúciu bez toho, aby musela zvyšovať počet zamestnancov skladu. Automatizovaný skladovací systém Kardex (ASRS) sa bezproblémovo integroval do ich systému WMS, výsledkom čoho sú výrazne efektívnejšie celkové skladové procesy ako boli na pôvodnom mieste.

Výhody zavedenia automatizovaných skladových systémov
- Zníženie využitia skladového priestoru o 90 %
- Zvýšená efektívnosť procesov
- Zvýšenie produktivity vychystávania až o 60 %
- Skrátenie pochôdzok obsluhy

Automatizácia skladu pomocou automatizovaného skladového systému Kardex Shuttle zvýši efektívnosť vašich skladových procesov.

kardex1

Výhody skladovania s Kardex Shuttle
- Kratšie prístupové časy
- Ideálne na variabilné alebo meniace sa veľkosti dielcov
- Úspora až 90 % podlahovej plochy vďaka využitiu celej výšky stropu
- Dynamické regály maximalizujú hustotu skladovania
- Bezpečný prístup a ochrana uskladneného tovaru
- Zlepšená ergonómia pri doručovaní tovaru osobne
- Zostavené na mieru pre akúkoľvek aplikáciu alebo prostredie

Rozsah dodávky
- 4 vertikálne výťahové moduly Kardex Shuttle, každý s jediným prístupovým otvorom; Š: 2,780 mm ¦ H: 3,074 mm ¦ V: 7,350 mm
- 2 vertikálne výťahové moduly Kardex Shuttle, každý s dvoma protiľahlými prístupovými otvormi; Š: 2,780 mm ¦ H: 3,074 mm ¦ V: 7,350 mm
- Systém ukazovateľov polohy na prístupovom otvore, systém KBS put-by-lights
- Systém Kardex Power Pick s hostiteľským pripojením k ERP systému K2, modul inventarizácie

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Kardex Remstar – www. kardex-remstar.sk

text/foto Viktor Frnka