LOG IN 2021 04 panel SK webLogistické fórum LOG-IN sa pre pandémiu nemohlo konať fyzicky, ale logistická udalosť sa uskutočnila v on-line svete. Fórum bolo prvýkrát nielen on-line, ale aj česko-slovenské, čo znamená, že logistickí profesionáli mali šancu počuť aj vidieť najlepšie prípadové štúdie a príklady z každodennej praxe v logistike z oboch krajín.

Súčasťou programu bolo 17 inšpiratívnych prezentácií a vystúpilo 38 rečníkov. Tohtoročné fórum podporilo celkom 25 partnerov.

Rečníci prednášali živo v štúdiách v Prahe a v Bratislave, českí a slovenskí logistickí profesionáli sa pripojili on-line. Hoci fórum sa konalo on-line, nechýbali rôzne možnosti pre interakciu medzi účastníkmi a rečníkmi, prípadne partnermi. Ľudia sledujúci prednášky mohli položiť otázky na rečníkov, ale aj odpovedať na rôzne ankety, prostredníctvom aplikácie Slido. A účastníci mali možnosť navštíviť partnerov fóra na ich virtuálnych stánkoch.

Myslenie 4.0 a logistika
Každý rok ponúka fórum LOG-IN prehľad najlepších inovácií a prípadových štúdií v logistike. Pri on-line fóre tomu nebolo inak. Na účastníkov čakalo veľa zaujímavých rečníkov. Jedným z kľúčových bol Vladimír Mařík z ČVUT, ktorý hovoril na tému Myslenie 4.0 a logistika. V jeho príspevku bolo ukázané, ako internet a koncept Priemyslu 4.0 v spojení s umelou inteligenciou mení nepozorovane spôsob myslenia a uvažovania ľudí, ako postupne navodzujú prirodzené zmeny nielen v organizácii výroby, ale aj v energetike, doprave, logistike a v ďalších oblastiach. Hovoril aj o digitálnych dvojčatách.

„Každý prvok výrobného procesu má svoj virtuálny obraz, teda virtuálne dvojča, vo virtuálnom svete. Tak je vytvorená inteligentná distribuovaná sieť rôznorodých entít podiel celého reťazca vytvárajúceho hodnotu. Tieto dvojčatá medzi sebou vyjednávajú,“ uviedol Vladimír Mařík. Potom Robert Sgariboldi zo 108 Agency popísal, ako môže pomôcť vizualizácia dát pri výbere priemyslových priestorov. Predstavil mapu 108 Agency, teda on-line nástroj, ktorý prináša nový pohľad na trh priemyslových nehnuteľností. Aplikácia kombinuje informácie z trhu s makroekonomickými dátami, pomáha tak vo vyhodnotení danej lokality v širšom kontexte.

Maximalizácia efektivity
Petr Švejnoha zo Stow ČR sa vo svojej prezentácii zameral na maximalizáciu efektivity intralogistiky pomocou inovatívneho vysokohustotného skladovania. Uviedol, že medzi efektívne riešenia patrí napríklad Atlas 2D od spoločnosti Stow. Jedná sa o zaskladňovací a vyskladňovací systém pre blokové skladovanie v kanáloch. 2D radioshuttle dokáže sám meniť svoju polohu v rámci podlažia na základe príkazov z WMS systémov. Petr Švejnoha uviedol: „2D shuttle sa na trh vo veľkej väčšine prípadov implementuje v súvislosti s širšou automatizáciou. Nie je riadený diaľkovým ovládačom, ale WMS systémom. Cieľom 2D shuttle je optimalizácia využitia skladovej plochy.“

Veľký dopyt po skladoch
Prvá panelová diskusia bola zameraná na trendy vo svete skladoch, na top investície a vplyv pandémie na development. V bratislavskom štúdiu sa stretli Svetozár Rohoň, senior asset manager spoločnosti Contera, Jakub Pelikán, development director, Central Europe spoločnosti Mountpark, ku ktorým sa pridal z pražského štúdia Jan Palek, country manager pre Česko a Slovensko GLP a Jakub Kodr, senior business development manager CTP. Do debaty sa pridal aj Jan Franek, riaditeľ logistiky Heineken Slovensko. Jakub Velko, senior consultant 108 Agency pripomenul, že pred rokom všetci boli opatrní, nikto nevedel, čo bude. „Dopyt po potravinách, ale aj logistike však neustávala, práve naopak, po náraste e-commerce segmentu klienti nás informovali, že biznis so skladovými priestormi rastie. Bolo to vidieť aj na podpísaných zmluvách či na prenajatých priestoroch,“ dodal Jakub Velko. Jan Franek podotkol, že „šťastie praje pripraveným.“ Heineken Slovensko začal už pred pandémiou obnovu distribučného systému s cieľom optimalizácie a skvalitnenia skladových priestorov.

Diskutujúci sa zhodli, že sklady nie sú len obyčajnými halami s regálmi a mizerným osvetlením. Naopak, pri príprave nových skladov hľadajú developeri možnosti pre inovácie a kladú dôraz na aspekty, akými sú praktickosť pre každodenné logistické činnosti, udržateľnosť, variabilita či príjemné pracovné prostredie. Podľa Jakuba Pelikána treba sledovať 5 trendov: automatizáciu, robotizáciu, Internet vecí, senzory a trvalo udržateľný rozvoj. „K tomu patria aj 3D tlačiarne a zber dát. Práve tieto trendy potiahnu inovácie v rámci skladov.“

Jakub Kodr dodal, že pri výstavbe sa snažia v rámci zníženia uhlíkovej stopy vysadiť a obnovovať lesy a využívať i solárne panely či inteligentné osvetlenie. „Pracujeme aj na tom, aby sme digitalizovali naše portfólio s cieľom merania a regulácie spotreby.“ Niekde vznikajú „skladové mestečká“, ktoré zahŕňajú reštaurácie, ubytovanie, ihrisko, služby kaderníka alebo lekára. Sklady skrátka inovujú rýchlejšie, než dokážu zaregistrovať tí, ktorí len kritizujú ich fungovania.

Moderná technika, hľadanie optimálnych riešení s cieľom čo najviac chrániť aj životné prostredie, vedie k vzniku nielen kvalitných skladov, ale aj moderných logistických parkov, ktoré sa snažia využiť napríklad dažďovú vodu či rôzne alternatívne zdroje energie vrátane slnečného žiarenia. Preto inštalácie fotovoltiky sú dnes už v mnohých prípadoch samozrejmosťou. Ba čo viac, viaceré budovy a skladové komplexy sa stávajú producentmi elektriny. Iné areály sa začínajú viac podobať retailovým parkom s obchodmi alebo výdajňami tovaru. A niekde vznikajú doslova „skladové mestečká“, ktoré zahŕňajú reštaurácie, ubytovanie, ihrisko, služby kaderníka alebo lekára. Sklady skrátka inovujú rýchlejšie, než dokážu zaregistrovať tí, ktorí len kritizujú ich fungovania. „Efektivita využívania priestoru a automatizácia sú najväčšími trendmi, ako aj využívanie brownfieldov,“ dodal Svetozár Rohoň s tým, že cítiť tlak nájomcov, aby sa technický štandard zvyšoval.

Udržateľné skladovanie
Prípadové štúdie prinášajú inšpiráciu vo svete logistiky. Ivan Pastier z CTP Invest predstavil projekt vypracovaný pre Havi Logistics s cieľom dosiahnutia udržateľného skladovania. Len niekoľko dní pred vlaňajšími letnými prázdninami sa prvýkrát „koplo do zeme“ pri výstavbe nového distribučného centra v trnavskom logistickom parku. V projekte sa spojili sily spoločnosti CTP Invest a Havi Logistics ako užívateľa nových logistických priestorov.

Firma Havi Logistics sa venuje predovšetkým zásobovaniu prevádzok rýchleho občerstvenia a reštaurácií. Cieľom projektu bolo vybudovať environmentálne priateľský a udržateľný komplex, ktorý bude slúžiť na skladovanie a distribúciu najmä chladeného a mrazeného tovaru. Nová hala má takmer 8700 m2 a je vystrojená modernými skladovacími technológiami. Môže sa pochváliť napríklad chladením pomocou CO2, osvetlením LED alebo rekuperáciou tepla. Cieľom je získať certifikáciu BREEAM v kategórii Excellent.

Ďalšia štúdia bola zameraná na zvýšenie kapacity, efektivity a bezpečnosti pri vyhľadávaní tovaru. Ľahšia manipulácia s tovarom, zvýšenie kapacity, úspora skladového priestoru či efektívnejšie skladové hospodárstvo, nuž to sú hlavné benefity riešení, ktoré spoločnosť Kasys implementovala vo výrobných a skladových priestoroch firmy Scheidt & Bachmann. „Napriek zvýšenie kapacity a rýchlosti vychystávanie sme pomocou pružných plastových zábran a podlahového značenia zaistili aj ochranu skladových priestorov, výrobných strojov a zamestnancov,“ zdôraznil konateľ spoločnosti Kasys Rastislav Smolen, ktorý divákom predstavil projekt formou videa a vzápätí odpovedal na množstvo otázok z radov divákov.

Prípadové štúdie z praxe
Z Prahy zaznela prezentácia Jakuba Ditricha (ekolo.cz) zameraná na novinku v ČR: depo, ktoré začalo fungovať na pražskom Těšnove. Depot.Bike sústreďuje hneď niekoľko prepravných spoločností, ktoré tu majú dedikované miesta, v ktorých kuriéri preberajú zásielky a rozvážajú ich na elektrobicykloch najmä v centre metropoly. Vďaka úspechu projektu začala zaujímať táto doprava aj ďalších hráčov. Elektrobicykel garantuje dojazd minimálne 60 km. Za pol roka bolo v rámci pilotnej prevádzky doručené cez 30-tisíc zásielok. Ďalší vystúpenie bolo zamerané na inováciu v developmente. Lenka Matějíčková (Arcadis Czech Republic) a Pavel Sovička (Panattoni) hovorili o ceste k uhlíkovej neutralite. Projekt distribučného centra e-commerce spoločnosti Real Digital v Panattoni Parku Cheb South je modelovým príkladom, čo je dnes v tejto oblasti možné. „Certifikácia pre nás nie je marketing. Je dôležité ukázať svetovým firmám, že sa u nás stavajú kvalitné udržateľné budovy,“ konštatuje Pavel Sovička.

Pestrá škála tém
LOG-IN sa venoval najrôznejším témam týkajúcich sa logistiky. Napríklad Michal Plch (Kardex) a Martin Liška (Adoz) hovorili o využití automatizovaných skladových systémov Kardex vo firme Adoz. Prednáška bola zameraná na praktickú ukážku variability a flexibility ASRS (Automated Storage & Retrieval System), na možnosti softwarového prepojenia a na výhody, ktoré toto riešenie prináša v konkrétnych aplikáciách.

Martin Baláž (Prologis) sa venoval téme „Logistické nehnuteľnosti pod vplyvom rastu e-commerce“. Dodal že premena, ktorej sme svedkami, zvyšuje dôraz na možnosť automatizácie a strategickú lokáciu logistických centier. Popísal, ako sa sektor logistických nehnuteľností vyrovná s novou realitou. Ďalej na LOG-INu hovoril Lukáš Vavřička (Linde Material Handling Česká republika). Popísal inovatívny systém Linde Safety Guard, čo je aktívny systém ochrany pred kolíziami medzi vozíkmi a obsluhou skladu.

Napredovanie zelenej logistiky
Veľmi očakávanou bola prípadová štúdia z dielne spoločnosti Lidl, ktorú predstavil vedúci úseku logistiky Lidl Miroslav Seifert a jeho kolega Meter Mego. Ich projekt je zameraný na ekologickú logistiku, presnejšie na využívanie kamiónov s kombinovaným pohonom. Vzápätí nie je zanedbateľné ani efektívne plánovanie trás a vyťaženie vozidiel, lebo sú základom green logistiky, čiže snahy v rámci dopravy čo najmenej zaťažovať životné prostredie škodlivými emisiami.

Ako zdôraznil Miroslav Seifert, kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG, teda nákladné vozidlá ohľaduplné k životnému prostrediu, využíva Lidl už na celom Slovensku. Ide o autá s plynovým pohonom, ktoré nevytvárajú takmer žiadne emisie. To však samo o sebe podľa neho nestačí. Je totiž nutné vhodne plánovať trasy a vyťažovanie i spätnú logistiku z predajní na centrálne sklady. Na jednu nádrž plynu CNG zvládne kamión bez problémov 400 kilometrov. Keď sa k tomu navyše pridá kvapalné LNG, dojazd sa predĺži až na 1200 kilometrov. „Inovácia sa zameria na špecifiká green logistiky v praxi.“

Automatická identifikácia položiek
Online fórum v bratislavskom štúdiu ukončila prednáška Mariána Osúcha, ktorý v spoločnosti Marpex pracuje viac ako 10 rokov a v súčasnosti ako jeden z konateľov zodpovedá za obchod a marketing. Svoju pozornosť zameral na RFID. Ako upozornil, RFID umožňuje automaticky identifikovať väčšie množstvo položiek počas milisekúnd a odbúrať tak potrebu akéhokoľvek manuálneho skenovania. Pomocou RFID brán alebo vysokozdvižných vozíkov s RFID možno sledovať nielen výrobky alebo materiál, ale aj aktíva spoločnosti, ako sú palety, plastové prepravky, kovové regály a iné vratné prepravné obaly. „Môžete tiež kontrolovať naloženie zásielky do kamiónu a eliminovať nesprávne dodávky, ktoré spôsobujú dodatočné finančné alebo časové náklady,“ vysvetlil Marián Osuch.

Fórum LOG-IN zakončila panelová diskusia na tému „Ako inovovať poslednú míľu v čase bezprecedentného rozmachu e-commerce“. V rámci nej vystúpili: Martin Marek (DoDo Czech), Daniel Mareš (We|Do), Luboš Moravec (Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay) a Martin Kasa (Pilulka Lékárny). Akým smerom môžu e-shopy inovovať, aby doručenie na poslednej míle bolo čo najúspešnejšie? Ktoré technické, IT alebo procesné inovácie a postupy sa ukazujú ako užitočné? Prečo sa (ne)vyplatí mať vlastnú dopravu? A kedy sa začne naplňovať predstava robotického doručovania? O tom všetkom, a nielen o tom, bola na fóre LOG-IN reč.

Text: Petr Neckař a Tomáš Szmrecsányi, šu