kardexV snahe úsporne a efektívne skladovať a vychystávať diely do výroby siahajú firmy z oblasti elektrotechnického priemyslu stále častejšie po automatizovaných riešeniach. Robia tak preto, že často potrebujú skladovať komponenty rôznych veľkostí, ale aj so zreteľom na ich špecifické požiadavky, ktorým je práve automatizácia schopná vyhovieť.


Skladovanie komponentov (či už ide napríklad o čipy alebo iné, väčšie položky, ako napríklad SMD role) v klasických regáloch alebo šuplíkových skriniach je priestorovo veľmi náročné a môže viesť napríklad k znehodnoteniu uskladnených položiek. Tieto komponenty sú totiž často citlivé na prostredie, v ktorom sú skladované. Okrem toho je vyhľadávanie komponentov v zásuvkách časovo náročné a vyčerpávajúce. Ďalším problémom je nedostatočná kontrola stavu skladových zásob, resp. časová náročnosť inventúr.

Ušetrite miesto
Vďaka automatizovaným skladovým systémom (napríklad typu Shuttle XP) je možné ušetriť až 85 percent podlahovej plochy skladu, a to vďaka využitiu celej jeho svetlej výšky. Pokiaľ je systém integrovaný do viacposchodovej budovy, možno umiestniť do každého nadzemného poschodia výdajový otvor umiestnený na prednej alebo zadnej strane zariadenia. Umožní to prepojiť sklad a výrobu. Vďaka automatickému meraniu výšky tovaru na polici môžeme v rámci jedného systému skladovať položky rôznych rozmerov a to priestorovo úsporne. To je výhodné napríklad pre firmy, ktoré majú veľmi široký výrobný program a skladujú veľa položiek. Automatický sklad umožní zákazníkom reagovať na meniace sa požiadavky trhu, ako napríklad skokový nárast počtu objednávok alebo na zmenu veľkosti skladovaných a vychystávaných položiek.

Bezchybné vychystávanie
Elektronické komponenty sa často navzájom líšia len minimálne. To zvyšuje nebezpečenstvo chybného vychystania. Tento problém je možné vyriešiť vďaka použitiu technológie Pick-to-Light. S jej pomocou sú operátori navádzaní prostredníctvom laserového ukazovadla alebo svetelnej lišty vo výdajovom otvore automatizovaného skladového systému. Ďalšou možnosťou je použitie tzv. systému Color Picking – operátori sa orientujú prostredníctvom farieb. Ďalším pomocníkom na zlepšenie presnosti je použitie deliacich priečok, ktoré pomáhajú prehľadne uložiť aj malé komponenty a minimalizovať tak riziko nesprávneho odberu tovaru.
Rovnako dôležitá ako presnosť vychystávania je kontrola stavu skladových zásob a prehľad o toku materiálu. Software na správu skladu (ako napríklad PowerPick Global) je schopný zaistiť kontrolu FIFO a zabrániť znehodnoteniu SMD rolí. Bezpapierová automatizovaná správa skladu zabezpečí aj udržanie minimálnych skladových zásob a zabráni prestojom vo výrobe spôsobeným nedostatkom výrobných komponentov.

Kontrolované prostredie
Pri skladovaní i citlivých komponentov v elektrotechnickom priemysle je často dôležitá kontrola vlhkosti a teploty. Automatizované skladové systémy (či už výťahového alebo karuselového typu) môžu byť vybavené klimatizáciou. Môžu byť tiež dodané s funkciou kontroly teploty v rozsahu od −25 do 60 °C a kontrolou vlhkosti do 5 %. Ďalšou možnosťou je dodanie systému s ESD alebo protipožiarnou ochranou a ochranou proti prachu, prípadne systémov pre čisté prostredie.

text/foto Blanka Lejsalová