Brano

Největší automotive dodavatel v České republice vlastněný ryze českým kapitálem, firma BRANO GROUP, se rozhodl vybudovat plně automatizovaný sklad materiálu a rozpracované výroby. Na projektu od března letošního roku spolupracují společnosti Aimtec a LogTech, které společně působí ve spolku SKLAD. Spojí tak své know-how v oblasti digitalizace a automatizace v logistice.  

Primárním cílem projektu je digitalizovat a automatizovat logistické procesy v oblasti materiálového skladu, výdeje do výroby a evidence rozpracované výroby v nově budovaném skladu automobilových dílů společnosti BRANO GROUP v Hradci nad Moravicí.
„Nový automatizovaný sklad pro závod Door Systems (DS) nám pomůže zachovat vysokou produktivitu práce a udržet i z dlouhodobého hlediska v náročném automotive prostředí naši konkurenceschopnost. S vybranými dodavateli jsme se rozhodli spolupracovat, jelikož nás přesvědčily jejich úspěšně realizované reference. Pohlížíme na ně jako na respektované firmy v oboru logistiky,“ přibližuje důvody spolupráce Petr Vavrečka, manažer projektového řízení ve společnosti BRANO GROUP.
Kooperace s dodavateli by se dala jednoduše popsat ve dvou krocích jako dodávka skladových technologií v podobě válečkových dopravníků, autonomních VZV, automatické depaletizace a automatických zakladačů a jejich propojení díky implementaci řídicího softwaru – Warehouse Management System (WMS) a Material Flow Control (MFC). Realita je ale trošku složitější. Pojďme si přiblížit, jak bude automatizovaný skladový systém vypadat a které konkrétní fáze se musí uskutečnit, aby celý proces moderního pojetí interní logistiky fungoval spolehlivě, rychle a bezchybně.

Automatizované procesy s moderními skladovými technologiemi

Příjem materiálu do areálu bude probíhat buď od dodavatelů, z výroby, nebo přesunem odjinud – z převodu v rámci závodu. Po provedení příjmu a vstupní kontroly kvality budou palety zaskladňovány pomocí paletové válečkové dráhy, která je dopraví na vstupní místo pro automatizovaný vozík (AGV – Automated Guided Vehicle). AGV se stará o manipulaci s plnými paletami do regálu, z regálu na depaletizátor, odvoz částečné palety zpět do regálu nebo manipulaci s prázdnými paletami. Depaletizátor je automat, který rozebírá palety a postupně odebírá jednotlivé KLT boxy, které jsou označeny čárovým kódem na válečkovou dráhu. Odtud odejdou KLT boxy po válečkové dráze do prostoru s dvěma automatickými zakladači, které je založí do správné pozice. Zároveň vyvezou potřebné boxy na dopravník, který je přepraví k vláčkům, jež zavezou jednotlivá výrobní pracoviště.

DCIx jako centrální mozek automatizace

Aimtec dodává řešení DCIx, které představuje jak klasický skladový systém WMS (Warehouse Management System), tak nástroj MFC (Material Flow Control) pro řízení automatizovaných skladů. TEXT P.T.