Etra FI WRE OP ShuttleXP 267Udalosti uplynulého roku priniesli firmám nové výzvy. Okrem iného musia viaceré riešiť otázku, ako majú zamestnanci v sklade pripraviť objednávky a dodržiavať pritom bezpečnú vzdialenosť. Ďalšou výzvou je zvýšená pozornosť venovaná hygiene. Na nie poslednom mieste je, ako rýchlo a bezchybne vybaviť objednávku s menším počtom operátorov v sklade (pokiaľ je nutné rozdeliť zamestnancov na niekoľko smien).


Jedným z možných riešení je investícia do automatizovaných skladových systémov. Tieto znižujú fyzické zaťaženie operátorov, pomáhajú zlepšiť interné procesy a zvýšiť produktivitu pri vychystávaní. Pokiaľ ešte váhate, či je automatizácia to pravé práve pro vás, potom vám môžu nasledujúce riadky poslúžiť ako inšpirácia.

Optimalizácia pracovných zón s cieľom dodržiavania sociálneho odstupu
Použitie automatizovaných skladových systémov umožňuje jednoduché zavedenie pracovných zón. Niekoľko automatizovaných zariadení možno spojiť do jednej pracovnej stanice. Každej pracovnej stanici je možné priradiť jedného zamestnanca. Zamestnanci teda už nebudú musieť chodiť uličkami medzi regálmi a vzájomne sa stretávať. Celú smenu môžu pracovať v rámci svojej priradenej pracovnej stanice a dodržiavať stanovený odstup od ostatných zamestnancov.
Pracovné zóny sú navrhnuté s rozstupom dvoch metrov od seba. Na dodatočnú ochranu môžu byť jednotlivé zóny navzájom oddelené plexisklom.

pracovna zona

Pracujte s nižším počtom personálu a s vyššou produktivitou
Automatizované skladové systémy znižujú nároky na pracovnú silu a zároveň zvyšujú produktivitu práce. To oceníte aj v čase keď je nutné znížiť počet zamestnancov v sklade. Systémy typu Kardex Shuttle XP, Megamat RS alebo Vertical Buffer Module, ktoré pracujú na princípe „tovar k obsluhe“ privážajú tovar na základe požiadavky operátora do výdajového otvoru. To umožňuje zamestnancom prichystať tovar a pritom zostať na určenom mieste v rámci pracovnej stanice bez toho, aby trávili čas pochôdzkami po sklade a vyhľadávaním položiek.
Tieto systémy výrazne zvyšujú produktivitu zamestnancov, pretože im umožňujú pracovať v rámci určenej pracovnej stanice, a to s menšou fyzickou námahou a s vyššou produktivitou. Zavedenie automatizovaných skladových systémov môže pomôcť firme znížiť nároky na obslužný personál až o 66 %. Vďaka tomu je možné dať zamestnancom, pôvodne viazaným v sklade, iné úlohy (napríklad také, ktoré súvisia s čistením a dezinfekciou a nebude treba na tieto práce prijímať nové pracovné sily).

automation

Vďaka princípu „tovar k obsluhe“ možno zvýšiť produktivitu v sklade a jeho priepustnosť. To umožňuje pripraviť väčší počet objednávok, a to vo výrazne kratšom čase. Niektorí zákazníci firmy Kardex sú dnes schopní prichystať za rovnaký čas až o 400 % viac položiek v porovnaní z vychystávaním z klasického regálového skladu

Vytvorte miesto na dodržiavanie odstupu
Dodržiavanie sociálneho odstupu môže byť takmer neriešiteľný problém, a to najmä pre výrobné podniky a distribučné centrá, ktoré už aj tak zápasia s nedostatkom miesta. V niektorých prípadoch by dodržiavanie predpísaného rozostupu znamenalo, že operátori budú môcť pracovať len na každej druhej pracovnej stanici. To by znamenalo dramatické zníženie produktivity. Vďaka použitiu automatizovaných skladových systémov môžete v sklade alebo výrobe získať 85 % pôvodne nevyužitej plochy.
Automatizované skladové systémy umožnia naplno využiť súčasné skladové priestory a zároveň môžete vďaka nim usporiadať pracovné stanice tak, aby korešpondovali s hygienickými a protiepidemiologickými predpismi.

automation2

Zavedenie automatizovaných sladových systémov okamžite zníži priestorové nároky na skladovanie v porovnaní so skladovaním v statických a paletových regáloch, a to hneď dvakrát: využitím pôvodne nevyužitej svetlej výšky a komprimáciou skladovania, teda maximálnym zahustením na maximálnu kapacitu. To všetko vďaka celkovo vyššej efektivite automatizovaných skladových systémov v porovnaní s klasickými regálmi:

porovnanie systemov

Covid-19 bezprecedentným spôsobom ovplyvnil procesy vo výrobe a distribúcii na celom svete. Aby ochránili zamestnancov a pracovné operácie zavádzajú firmy nové postupy, aby mohol byť dodržaný sociálny odstup zamestnancov. Zavedenie automatizácie môže byť odpoveďou na otázku, ako upraviť operácie vo vašom sklade alebo výrobe tak, aby boli dodržiavané zdravotné predpisy a predišlo sa prípadnému rozšíreniu nákazy.
Ak vás téma dodržiavania sociálneho odstupu v sklade zaujala, neváhajte a prečítajte si White Paper venovaný tejto téme na stránke https://cz.info.kardex-remstar.com/social-distancing-white-paper-0-0.

TEXT Blanka Lejsalová FOTO Kardex