DPM kódyJednou zo základných podmienok spätnej dosledovateľnosti je zavedenie trvalého označenia jednotlivých dielov a výrobkov, ktoré umožňuje zaznamenávať údaje o procese výroby, vrátane dodržiavania požiadaviek na ich kvalitu a bezpečnosť.

 

Významnú úlohu zohráva takéto trvalé označenie aj v prípade riešenia reklamácií a kontrole splnenia regulačných požiadaviek odberateľov . Klasické označovanie samolepiacimi etiketami s 2D kódmi nie je vhodné pre všetky typy výroby. V oblasti strojárenskej, ale aj plastikárskej výroby sa preto veľmi často využíva metóda priameho označovanie – tzv. DPM (direct part marking).

 

                                                                                DPM značenie

Medzi najčastejšie používané metódy DPM značenia patrí vypaľovanie mikroúderom alebo laserom. Obidva spôsoby sú zárukou trvanlivosti označenia nie len v procese výroby, kedy prechádzajú jednotlivé dielce rôznymi operáciami, ale aj v celom životnom cykle hotového výrobku.

Veľkou výzvou u takto vytvorených kódov je však ich rýchle a spoľahlivé čítanie. Najväčším problémom tu zvyčajne býva nízky kontrast alebo lesklý povrch odrážajúce svetlo 2D snímačov čiarových kódov. Na trhu je mnoho typov skenerov schopných čítať DPM kódy, ale platí tu, že nie každý DPM skener je vhodný na každý typ DPM kódu.

 

DPM CR6000 sideVedľa snímačov známych výrobcov Zebra, Honeywell či Datalogic ponúka Bartech Slovakia aj snímače od menej známej firmy CODECORP., ktoré sa dľhodobo ukazujú ako jedny z najlepších na trhu a pritom sú stále cenovo veľmi dostupné. Vedia si poradiť aj s kódmi, u ktorých snímače iných, cenovo výrazne drahších značiek, zlyhávajú. Rýchlo a spoľahlivo snímajú väčšinu typov DPM kódov ako z kovového, tak i plastového povrchu. Prekážkou pre nich nie sú ani kódy s veľmi nízkym kontrastom, či umiestnené na lesklom povrchu.Typickým predstaviteľom je snímač CodeCorp CR6000 DPM (viď obrázok). Rýchla a jednoduchá konfigurácia pre rôzne typy povrchu výrobku a pre rôzne typy osvetlenia z neho robia silného adepta pre nasadenie v širokom spektre aplikácií.

 

 

                                       Verifikátor pre kódy              

TDPM verifikátoru je treba overiť nie len čitateľnosť iným typom skenera, ale overiť predovšetkým skutočnú kvalitu DPM kódu. Pre tieto potreby je možné zakúpiť špeciálne verifikátory DPM kódov. Ide o zariadenie, ktoré dokáže presne zmerať všetky parametre DPM kódov, porovnať ich s normou pre ich vytváranie a kód zaradiť do patričnej kvalitatívnej škály. Protokol o kvalite kódu je jediným správnym argumentom v jednaniach s odberateľom o reklamáciách z dôvodu nečitateľnosti DPM kódu.

Ako jeden z vhodných typov verifikátorov pre DPM kódy môžeme uviesť kompaktný, prenosný typ REA MLV-2D. Nemecká firma REA VERIFIER sa vývojom týchto prístrojov zaoberá už od roku 1982 a dnes sú tieto zariadenia používané na kontrolu a hodnotenie čitateľnosti tlačených i priamo označených kódov po celom svete. Vzhľadom k širokej ponuke od jednoduchých, prenosných až po rozmerovo väčšie stacionárne zariadenia sú verifikátory REA často prvou voľbou aj pre zákazníkov v automobilovom priemysle.

 

Autor: Pavel Loprais. (šu)
Foto: Bartech Slovakia