obr1K dopravným službám patrí osobná, ale aj nákladná doprava. My sa budeme venovať všeobecnej charakteristike nákladnej dopravy. Čo nákladná doprava zabezpečuje, a aké riziká sú s prepravou spojené.


S prepravou súvisí preprava tovaru, ale aj zvierat, rovnako tak služby, ktoré prepravná spoločnosť poskytuje príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy. Tak isto aj špeciálne nákladné vozidlá, ktoré sú typovo schválené a určené na prepravu. Ku vnútroštátnym dopravcom patria aj kuriérske firmy, ktoré váš tovar dopravia expresne rýchlo.
Na účely akejkoľvek prepravy sa uzatvára zmluva o preprave medzi odosielateľom a dopravcom. Dopravné spoločnosti v súčasnosti zabezpečujú najefektívnejšiu prepravu medzi odosielateľom a prijímateľom tovaru. Stačí si vybrať z pomedzi firiem na Slovensku, ktoré majú vo svojich službách prepravu nebezpečného tovaru. Dopravné spoločnosti vyriešia za vás colné formality, vy si určujete flexibilitu času, kedy chcete tovar dopraviť.

obr2

Čo patrí k nákladnej doprave, aký má byť vodič kamiónu
V minulosti sa tovar dopravoval na koňoch a ich vozoch, neskôr lodnou prepravou, populárna sa stala vlaková preprava tovaru na veľké vzdialenosti. Problém dopravy mimo železničných tratí vyriešila kamiónová doprava. Dnes je to aj letecká doprava, ale kamióny sú stále obľúbeným prepravným prostriedkom.
Profesionálny vodič kamiónu musí splniť niekoľko zákonom stanovených pravidiel. Medzi najdôležitejšie patria absolvovať povinné psychologické testy, byť držiteľom vodičského oprávnenia typu C (prípadne aj skupiny D a E) a mať dobrý zdravotný stav, ktorý sa zisťuje povinnou lekárskou prehliadkou. Mnoho firiem taktiež požaduje prax v odbore a čistý register trestov. Tu záleží, či ide o vodiča vnútroštátnej alebo medzinárodnej prepravy. Mal by vedieť bezpečne uložiť tovar, koncentrovať sa aj na dlhých prepravných úsekoch a zvládnuť obsluhu tachografu ako aj ostatného vybavenia vozidla.

* * * * *

Hoci prepravca sľubuje bezproblémové doručenie zásielky, nie vždy sú tieto záväzky dodržané.

* * * * *

Občas sa stane, že je tovar po doručení poškodený. Nedbalé umiestnenie zásielky do kamiónu, neopatrné zaobchádzanie pri nakladaní alebo jednoducho zlé zabalenie tovaru. Znehodnotenie môže nastať aj počas prepravy vašou dopravnou spoločnosťou, ktorá vám garantovala záruku. Čo potom?
Môžte sa obrátiť priamo na predávajúceho, alebo na dopravnú spoločnosť a podať žiadosť vo forme reklamácie. Ak sa jedná o medzinárodné obchodné transakcie, môže to byť zdĺhavý proces. Podaním reklamácie u dopravnej spoločnosti sa vytvorí tzv. nezmluvný podnikateľský vzťah, v ktorom dopravná spoločnosť nie je viazaná 30 dňovou lehotou a ani presným postupom pri vybavovaní reklamácií, čo celý proces kompenzácie vzniknutých škôd predlžuje. Reklamácia u dopravcu by vám neprešla veľmi ľahko. Preto pri výbere vhodného dopravcu zvážte, ktorej firme zveríte váš tovar.

obr3

Ako si vybrať správneho dopravcu?
Pred tým, ako zveríte svoj tovar prepravnej spoločnosti, skontrolujte si jej licenciu, webovú stránku a nezabudnite aj na referencie od existujúcich zákazníkov. Väčšina kvalitných prepravných služieb má v balíku zakúpenie si pripoistenia tovaru v prípade poškodenia alebo straty. Väčšina korektných dopravných spoločnosti má už uzatvorené poistenie zodpovednosti za vzniknuté škody na tovare, avšak zásielku môžete pripoistiť aj tzv. individuálnym poistením zásielky.

Je mnoho prípadov, kedy sa kamióny stali terčom organizovaných krádeží, najmä pokiaľ prevážali drahý tovar či elektroniku. Čo potom s mojím tovarom?
Zodpovednosť odosielateľa prechádza na dopravcu vo chvíli, keď je zásielka naložená. Podľa dohody o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave je dopravca povinný od tohto okamihu nahradiť spôsobenú škodu až do momentu vydania tovaru. Až riadnym doručením je zmluva splnená.

Tip na záver
Spoločnosť IDZK s. r. o., sa venuje oprave cestných motorových vozidiel, oprave karosérií, prenájmu automobilov, zabezpečuje vnútroštátnu ako aj medzinárodnú nákladnú dopravu, a tak isto je aj sprostredkovateľom dopravy.

TEXT/FOTO Petra Laclavíková