Informačné technológie

obrAcronis, celosvetový líder hybridných cloudových riešení ochrany dát, zverejnil výsledky lokálneho prieskumu týkajúceho sa zdieľania a prístupu k citlivým dátam v slovenských podnikoch, ktorý urobil na svojej užívateľskej konferencii Acronis Roadshow v Bratislave. Podľa tohto prieskumu sú pre slovenské spoločnosti najväčšou výzvou roztrieštenosť informácií a nezabezpečený prístup hlavne k obchodným, servisným a osobným údajom.

obr2Nástroje PLM (Product Lifecycle Management) v IFS Applications predstavujú silne integrovaný produkt pre realizáciu činností spojených s návrhom a vývojom produktov, ich výrobou a popredajným servisom. Tlak konkurenčného prostredia na skracovanie životného cyklu výrobkov vyvoláva potrebu rýchleho zavádzania inovácií a nových technológií.

obr1Často sa prehliada jedna dôležitá funkcia podnikového informačného systému vo vzťahu ku ktorejkoľvek oblasti, resp. úrovni riadenia. Jedným z cieľov systému podnikového riadenia je identifikovať odchýlky a v čo najkratšom čase zabezpečiť ich odstránenie.

obr1Aké eso v rukáve majú zavedené výrobné spoločnosti? Obvykle uplatňujú zodpovedný prístup k svojim zákazníkom, ku ktorému prispieva efektívne naplánovaná výroba. Aj z tohto dôvodu sa stále častejšie spoliehajú na ERP systémy. Automatizácia procesov sa totiž stala nutnosťou.

obrS příchodem nového roku uvádí Stäubli na trh novou verzi svého robotového studia Stäubli Robotics Suite 2016, která přináší řadu důležitých vylepšení, jako jsou manipulace s díly, automatický výpočet parametrů zatížení, možnost umístění dodatečné zátěže na rameno robota, propojení vstupů a výstupů mezi robotem a virtuální buňkou, natáčení videozáznamů a mnoho dalších.

obrČlánok je orientovaný na problematiku ergonomického riešenia pracovného prostredia s podporou simulačného programu Tecnomatix Jack. Prínosy spojené s využívaním simulačných programov sú preukázateľné predovšetkým vo výške ušetrených nákladov, ktoré by bolo potrebné investovať pri aplikácii a analýze navrhovaných variantov v praxi.