Informačné technológie

titulnyVýroba, výrobné procesy, výrobky a celkovo všetky etapy v životnom cykle všetkých produktov existujúcich v reálnej praxi sú v súčasnej dobe výrazne komplikovanejšie ako v minulých desaťročiach.

IftestSpoločnosť Iftest v rámci podpory svojich závodov vo Švajčiarsku a na Slovensku nahradzuje súčasné riešenie ERP riešením spoločnosti IFS.

karl marbach strasseGlobálny líder v oblasti technológií vysekávacích nástrojov zvyšuje transparentnosť pomocou riešenia ERP od spoločnosti IFS.

titulnyHlavnou úlohou výrobných firiem na trhu je spĺňať požiadavky zákazníkov v najvyššej možnej miere, čo však nie je v súčasnosti také jednoduché. Ako sa vyvíja spoločnosť a požiadavky, tak vývoj napreduje i v oblasti CA systémov. Podstatou vývoja je zefektívňovať prácu, optimalizovať výrobný proces a v neposlednom rade zabezpečovať konkurencieschopnosť pre ďalší možný rast firmy. Tento článok prináša pohľad na vývoj trendov v oblasti CA systémov a prognózu na najbližších 3 – 5 rokov.

isvIoT integrovaný do produktového návrhu, výrobcovia prijímajúci obchodný model s väčším zameraním na služby a 3D tlač dosahujúca bodu zlomu pri získavaní značnej obchodnej výhody. Toto je predikcia troch rozhodujúcich faktorov pre rok 2018.

ifs decodomIFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií oznamuje, že tretí najväčší výrobca nábytku na Slovensku, spoločnosť DECODOM, sa rozhodol nasadiť riešenie IFS Applications, ktoré poskytne funkcie pre plánovanie a riadenie výroby vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti, v expedičnom a logistickom centre zabezpečí nástroje pre mobilné riadenie toku zásob a s centrálou spoločnosti prepojí všetky maloobchodné prevádzky, ktoré spoločnosť DECODOM na Slovensku od roku 2000 postupne vybudovala.