Informačné technológie

titulnyHlavnou úlohou výrobných firiem na trhu je spĺňať požiadavky zákazníkov v najvyššej možnej miere, čo však nie je v súčasnosti také jednoduché. Ako sa vyvíja spoločnosť a požiadavky, tak vývoj napreduje i v oblasti CA systémov. Podstatou vývoja je zefektívňovať prácu, optimalizovať výrobný proces a v neposlednom rade zabezpečovať konkurencieschopnosť pre ďalší možný rast firmy. Tento článok prináša pohľad na vývoj trendov v oblasti CA systémov a prognózu na najbližších 3 – 5 rokov.

isvIoT integrovaný do produktového návrhu, výrobcovia prijímajúci obchodný model s väčším zameraním na služby a 3D tlač dosahujúca bodu zlomu pri získavaní značnej obchodnej výhody. Toto je predikcia troch rozhodujúcich faktorov pre rok 2018.

ifs decodomIFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií oznamuje, že tretí najväčší výrobca nábytku na Slovensku, spoločnosť DECODOM, sa rozhodol nasadiť riešenie IFS Applications, ktoré poskytne funkcie pre plánovanie a riadenie výroby vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti, v expedičnom a logistickom centre zabezpečí nástroje pre mobilné riadenie toku zásob a s centrálou spoločnosti prepojí všetky maloobchodné prevádzky, ktoré spoločnosť DECODOM na Slovensku od roku 2000 postupne vybudovala.

GTS2 ilustracne fotoSpoločnosť SOFTIP, jeden z najvýznamnejších výrobcov podnikových informačných systémov a najväčší slovenský partner pre SAP Business One, oznámila kúpu 100% podielu softvérovej firmy GT Systems 2. Cieľom akvizície je ďalšie posilnenie pozície SOFTIPu v segmente malých a stredných firiem.

ifsSpoločnosť IFS, ktorá je celosvetovým špecialistom na podnikové aplikácie, bola označená za lídra vo výskume Magic Quadrant spoločnosti Gartner z roku 2017 zameranom na riadenie služieb v teréne. V správe spoločnosti Gartner bola spoločnosť IFS uvedená ako líder zásluhou svojej „schopnosti realizácie“ a „úplnosti vízie“. Na osi „schopnosť realizácie“ spoločnosť IFS obsadila najvyššiu priečku.

humusoft matlab 1HUMUSOFT, s. r. o., výhradní zástupce společnosti MathWorks, uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB R2017b.