Informačné technológie

obr1TOKOZ, a. s., je moderná akciová spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby vysokej kvality v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel, segmentu stavebných kovaní a ostatných priemyslových odvetví. Firma bola založená už v roku 1920. S obratom 570 000 000 Kč (22 800 000 eur) a 500 zamestnancami patrí medzi popredné české strojárske spoločnosti.

ifs2IFS, globálna spoločnosť zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, na IFS World Conference v Atlante predstavila IFS Applications 10, novú verziu svojho balíka podnikových aplikácií. Sú vyvinuté tak, aby zákazníkom pomáhali využiť „rušivé“ priemyselné trendy, ako sú automatizácia, prepojené zariadenia (IoT) a servitizácia. Nová verzia aplikácií pomôže spoločnostiam prepojiť ich podnikanie do digitálnej platformy.

Darren Roos CEO IFSIFS, globálna spoločnosť zaoberajúca sa podnikovými aplikáciami, oznámila, že prijala Darrena Roosa na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti IFS. Jeho menovanie vstúpi do platnosti 1. apríla 2018, v súlade s odchodom súčasného CEO Alastaira Sorbieho ku koncu 1. štvrťroka 2018.
Roos je osvedčeným lídrom v oblasti podnikového softvéru, ktorý už preukázal svoje schopnosti pri budovaní a rozširovaní globálneho podnikania so softvérom. D. Roos naposledy zastával pozíciu prezidenta divízie cloudových ERP systémov v spoločnosti SAP a predtým výrazne rozšíril medzinárodné operácie spoločnosti Software AG, vďaka čomu sa táto firma za jeho pôsobenia strojnásobila.

asseco kleinV aktuálnom týždni zorganizovala Asseco Group pre novinárov z celého stredoeurópskeho regiónu dvojdňovú tlačovú konferenciu v Bratislave, na ktorej informovala o ekonomických ukazovateľoch firmy, aktuálnom dianí v spoločnosti, produktovom portfóliu a plánoch pre najbližšie obdobie. Vedenie firmy napríklad zdôraznilo, že v minulom roku sa jej podarilo kapitálovo vstúpiť do slovenskej firmy CEIT.

ifs2IFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, oznámila, že spoločnosť Glas Trösch, švajčiarsky výrobca a spracovateľ skla pôsobiaci v celej Európe, sa rozhodol implementovať riešenie IFS Applications.

ifsVýroba automobilov je špecifické odvetvie priemyslu, ktoré sa riadi vlastnými štandardmi, zabezpečujúcimi lepšiu komunikáciu v dodávateľskom reťazci a sledujúcimi neustále zvyšovanie kvality dodávok pre výrobcov automobilov. Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku podnietil záujem niektorých lokálne pôsobiacich spoločností zapojiť sa do dodávateľského reťazca, narazili pri tom však na niekoľko bariér, ktorých prekonanie nebýva vždy ľahké.