Informačné technológie

Domino Content Industry 4Pojem „priemyselný internet vecí“ (IIoT) pokrýva celý rad nových technológií, ktoré ponúkajú inovatívne výrobné možnosti. IIoT je základ pre nové oblasti podnikania a jeho význam by sa nemal podceňovať. Na EMO Hannover 2019 mu preto venujú značnú pozornosť, napríklad v podobe zorganizovania fóra Nové technológie - budúce príležitosti. V priebehu piatich dní budú preto v hale 9 vedúci priemyselní odborníci a vedci prednášať o budúcich technológiách, ktoré majú potenciál rozvinúť sa do dôležitých pilierov obrábania kovov. Účasť je bezplatná, rozhovory sa uskutočnia v angličtine.

obr1Nechtěl bych, aby můj příspěvek byl chápán jako dogmatický návod, ale jako zamyšlení nad postupem výběru nového informačního systému (dále jen IS). Jsme firmou, jejíž výrobky jsou jedinečné a neopakovatelné. Námi realizované projekty jsou časově náročné (obvykle jeden až dva roky), přičemž projekty tvoří výrobky a polotovary s dlouhou dobou dodání, návrhu, výroby a zkoušek.

obr1Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky, jelikož sice využívají nové technologie, ale nezvyšují jejich celkový potenciál. V tomto případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Systèmes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové soubory za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

obr1Ako zjednodušiť opakované nákupy a znížiť transakčné náklady? Výborným riešením automatizácie nákupného procesu je využitie tzv. e-Procurement riešenia od spoločnosti Manutan, ktorá je popredným európskym dodávateľom produktov a služieb pre výrobu, dielne, sklady a kancelárie.

obr1 titV sprievodnom programe MSV sa vyskytla jedna voľne prístupná prednáška, ktorá zaujala desiatky, prevažne mladých, ľudí. Išlo o prednášku Tomáša Volného zo spoločnosti CITADELO na atraktívnu tému ako vyhackovať priehradu.

ifs300Spoločnosť InfoConsulting, ktorá je popredným partnerom dodávateľa podnikového softvéru IFS pre trhy v strednej Európe, uzavrela zmluvu na implementáciu najaktuálnejšej verzie IFS Applications 10 s globálne úspešným českým výrobcom armatúr ARMATURY Group. Spoločnosť špecializujúca sa na vývoj, výrobu, predaj a servis armatúr tak podporuje svoj doterajší rast, modernizáciu procesov a investície do moderných technológií.