Informačné technológie

titulkaV konkurenčnom prostredí rozhodujú o úspechu detaily. Efektívnejší predaj, vyššia produktivita, a zároveň detailná kontrola nákladov - to všetko môže mať firma pod dohľadom cez moderný online softvér.

kokotinaTypů optimalizací je celá řada a optimalizovat lze kdeco. Od finančních nákladů, přes pracovní postupy až po tvarovou – neboli strukturální – optimalizaci navrhovaných produktů za účelem zlepšení požadovaných vlastností, zpravidla s ohledem na co nejnižší jejich hmotnost. A právě jejím možnostem se věnuje následující text.

MBideaSK UvodMB idea SK, s. r. o., je projekčne - konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojárstva. Svoju odbornosť preukázala pri realizácii projektov v oblasti leteckého, koľajového a všeobecného strojárskeho priemyslu. Výzvou pre spoločnosť sú riešenia vyžadujúce špecifickosť, komplexnosť a flexibilitu.

priemyselpark 1Strategický bod Považia má skvelú polohu, nového majiteľa, čelí však klasickému problému - nedostatku pracovnej sily.

Domino Content Industry 4Pojem „priemyselný internet vecí“ (IIoT) pokrýva celý rad nových technológií, ktoré ponúkajú inovatívne výrobné možnosti. IIoT je základ pre nové oblasti podnikania a jeho význam by sa nemal podceňovať. Na EMO Hannover 2019 mu preto venujú značnú pozornosť, napríklad v podobe zorganizovania fóra Nové technológie - budúce príležitosti. V priebehu piatich dní budú preto v hale 9 vedúci priemyselní odborníci a vedci prednášať o budúcich technológiách, ktoré majú potenciál rozvinúť sa do dôležitých pilierov obrábania kovov. Účasť je bezplatná, rozhovory sa uskutočnia v angličtine.

obr1Nechtěl bych, aby můj příspěvek byl chápán jako dogmatický návod, ale jako zamyšlení nad postupem výběru nového informačního systému (dále jen IS). Jsme firmou, jejíž výrobky jsou jedinečné a neopakovatelné. Námi realizované projekty jsou časově náročné (obvykle jeden až dva roky), přičemž projekty tvoří výrobky a polotovary s dlouhou dobou dodání, návrhu, výroby a zkoušek.