Darren Roos CEO IFSIFS, globálna spoločnosť zaoberajúca sa podnikovými aplikáciami, oznámila, že prijala Darrena Roosa na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti IFS. Jeho menovanie vstúpi do platnosti 1. apríla 2018, v súlade s odchodom súčasného CEO Alastaira Sorbieho ku koncu 1. štvrťroka 2018.
Roos je osvedčeným lídrom v oblasti podnikového softvéru, ktorý už preukázal svoje schopnosti pri budovaní a rozširovaní globálneho podnikania so softvérom. D. Roos naposledy zastával pozíciu prezidenta divízie cloudových ERP systémov v spoločnosti SAP a predtým výrazne rozšíril medzinárodné operácie spoločnosti Software AG, vďaka čomu sa táto firma za jeho pôsobenia strojnásobila.

asseco kleinV aktuálnom týždni zorganizovala Asseco Group pre novinárov z celého stredoeurópskeho regiónu dvojdňovú tlačovú konferenciu v Bratislave, na ktorej informovala o ekonomických ukazovateľoch firmy, aktuálnom dianí v spoločnosti, produktovom portfóliu a plánoch pre najbližšie obdobie. Vedenie firmy napríklad zdôraznilo, že v minulom roku sa jej podarilo kapitálovo vstúpiť do slovenskej firmy CEIT.

ifs2IFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, oznámila, že spoločnosť Glas Trösch, švajčiarsky výrobca a spracovateľ skla pôsobiaci v celej Európe, sa rozhodol implementovať riešenie IFS Applications.

ifsVýroba automobilov je špecifické odvetvie priemyslu, ktoré sa riadi vlastnými štandardmi, zabezpečujúcimi lepšiu komunikáciu v dodávateľskom reťazci a sledujúcimi neustále zvyšovanie kvality dodávok pre výrobcov automobilov. Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku podnietil záujem niektorých lokálne pôsobiacich spoločností zapojiť sa do dodávateľského reťazca, narazili pri tom však na niekoľko bariér, ktorých prekonanie nebýva vždy ľahké.

ifs gdpr 1IFS, ktorá je celosvetovým špecialistom na podnikové aplikácie oznamuje, že produkt IFS Applications disponuje novými funkciami, ktoré podporujú dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Toto vylepšenie produktu IFS Applications prinesie zákazníkom spoločnosti IFS dôležité funkcie, ktoré im pomôžu splniť požiadavky nového nariadenia, vstupujúceho do platnosti 25. mája 2018. Podobná aktualizácia pre riešenie IFS Field Service Management bude vydaná v 1. štvrťroku 2018.

obr1Smart point softvér je otvorená cloudová platforma, ktorá umožňuje prístup k spoľahlivým a plnohodnotným službám. Je otvorená pre rôzne platformy a hostiteľské „smart“ aplikácie. Zákaznícky orientované riešenia sú zamerané na zvýšenie produktivity, kontroly výrobného procesu, presnosti, programovania, samovzdelávania a údržby stroja.