Informačné technológie

titMPro všechny subjekty, které pracují se zdroji ionizujícího záření, společnost VF Nuclear vyvíjí, vyrábí, instaluje a udržuje komplexní systémy monitorování radiace, které spolehlivě detekují a měří ionizující záření. Zajišťují tak bezpečí lidí, pracovního prostředí i technologií.

gfiMSpoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, uviedla, že prudko rastie využívanie VPN sietí ako reakcia na prácu z domu v dôsledku pandémie COVID-19. Aby firmám a organizáciám pomohla preklenúť aktuálne zložité obdobie a tiež im zaistiť čo najvyššiu úroveň sieťovej bezpečnosti, ponúka teraz svoje riešenie Kerio Control s kompletnou funkcionalitou vrátane podpory VPN na tri mesiace úplne zadarmo.

kpmg 300pxTakmer dve tretiny firiem dnes umožňujú, aby si biznis obstaral a využíval cloudové služby. Je to typické napríklad pre digitálnych lídrov, teda firmy, ktoré efektívne využívajú digitálne technológie na podporu svojich obchodných stratégií.

obr1Väčšina stredných a menších výrobných firiem na Slovensku má málosériovú, zákazkovú výrobu s množstvom rôznych typov výrobkov, ich variantov a modifikácií. Riadenie firmy od vrcholového manažmentu (často samotný majiteľ) až po pracovníka vo výrobe je neštandardné - „svojské“ - podriadené efektivite.

obr1Informační systém QI, který vyvíjí QI GROUP, a. s., se popáté zapojil do soutěže o nejlepší případovou studii roku, pořádanou magazínem CIO Business World, a opět uspěl. Řešení, které implementoval Melzer, spol. s r. o., získalo Cenu za finanční efektivitu. Hodnocení se pravidelně ujímá odborná porota složená z profesionálů oborových sdružení ICT Unie a CACIO, zkušených akademiků z technologických fakult a také ICT manažerů.

obr4Už 25 rokov sa venujeme vývoju a implementácii komplexného informačného systému Dialog 3000Skylla, ktorý je úspešne nasadzovaný do podnikov z oblasti strojárenstva, plastikárskej či chemickej výroby, ale i potravinárstva. Viac ako 90 percent implementácií smerovalo do výrobných odvetví, hlavne však do strojárenstva. Systém využívajú firmy so sériovou ako aj zákazkovou výrobou.