Informačné technológie

Společnost Dassault Systèmes uvedla řešení SolidWorks Education Edition 2013-2014. Nejnovější verze obsahuje nové funkce zjednodušující komplexní návrhářské úkony a umožňuje tak studentům vytvářet modely snadněji a rychleji. Nabízí také větší propojitelnost mezi uživateli pro rozšíření spolupráce. Studijní návody a lekce, které jsou spolu s řešením k dispozici pro učitele, poskytují dodatečnou podporu při vytváření takzvaných STEM osnov zaměřených na přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematiku.

obr1Povrchové úpravy strojárskych výrobkov sú väčšinou finálnymi operáciami, až na výnimky, akou je napríklad medzioperačné čistenie a odmasťovanie. V nemeckom priemysle, ktorý je silne orientovaný na export, sa zaraďujú do povrchovej techniky (Oberfächentechnik) a považujú sa za jednu z kľúčových oblastí strojárskeho priemyslu. Na Slovensku takáto tradícia neexistuje. To však dáva dobrý základ pre riešenie eLearningovej podpory v kategóriách, ktoré navrhuje tento príspevok.

obr1Bezpečnosť dátových prenosov v komunikačných a riadiacich sieťach závisí od množstva faktorov. Kvalita riadenia číslicových systémov je pritom priamo úmerná kvalite prenosu v sieti. V praxi sa využívajú mnohé technológie na zabezpečenie prenosov. Rovnakým vývojom však prechádzajú aj technológie, ktorými je možné obísť štandardné zabezpečovacie mechanizmy dátových sietí.

obr1m

Správné rozhodnutí při pořizování DNC komunikace mezi firemní počítačovou sítí a CNC obráběcími stroji neznamená jenom vybrat nejlépe dostupné DNC řešení. Vyžaduje také správného výrobce s léty prověřenými zkušenostmi pro zaručení spolehlivosti a kvalitní podpory. Jako reakci na poptávku zákazníků, kteří chtějí vyměnit starý kabelový a často problémový systém – nabízí firma CIMCO Integration – produkt DNC-Max Wireless.

ITA2-maleKaždý podnik môže ovplyvňovať hospodárnosť využívania svojich výrobných zdrojov. Pre kvalifikované posúdenie stavu výroby v reálnom čase je efektívne použiť niekoľko metrík súčasne. Seiichi Nakajima tento vzťah pomenoval ako OEE (Overal Equipment Effectiveness), celková efektívnosť zariadenia.

 

GFI13. 7. 2011

Spoločnosť GFI Software publikovala štúdiu týkajúcu sa domáceho využívania internetu rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi, ktorá umožňuje lepšie pochopiť, ako sa obe skupiny správajú on-line. Štúdia Parent-Teen Internet Safety Report identifikuje správanie sa rodičov a ich dospievajúcich detí na internete z pohľadu obsahu, komunikácie a ohrozenia škodlivým obsahom.