Informačné technológie

Standardizované systémové moduly pro CNC stroje nabízí společnost B&R. Nová sada, obsahující hardwarové komponenty, všechny nezbytné programové funkce a volitelně také simulační prostředí, umožňuje zkrátit dobu potřebnou na vývoj a rychle automatizovat výrobní procesy.

Spoločnosť ZWCAD Software Co., Ltd. minulý rok kúpila americkú spoločnosť VX Corporation (USA). Na trhu profesionálnych CAD/CAM riešení sa tak objavil nový názov ZW3D, ktorý nahradil názov VX. Spoločnosť ZWCAD Software Co., Ltd. sa zaradila medzi producentov tzv. main-stream CAD/CAM riešení. Na našom trhu sa stala výhradným distribútorom produktu ZW3D spoločnosť TECHSOFT s. r. o. (SR), ktorá ho spoločne so svojím českým partnerom - spoločnosťou CADSERVIS s .r. o. (ČR) uviedla na trh.