Informačné technológie

obr1CAD/CAM CimatronE, který na český a slovenský trh distribuuje firma technology-support, s. r. o., je komplexním softwarovým řešením pro návrh a výrobu forem lisovacích a postupových nástrojů. Jedním ze samostatných modulů tohoto systému je CAD/CAM řešení pro konstrukci a výrobu elektrod Electrode Solution. Jedná se o automatizované progresivní řešení tvorby elektrod, které však zároveň plně podporuje i manuální konstrukci elektrod bez použití automatizovaných funkcí.

 

Společnost Dassault Systèmes představila novou aplikaci SOLIDWORKS Mechanical Conceptual na platformě 3DEXPERIENCE. Reaguje tak na proměny ve světě navrhování. Ten se více orientuje na „sociální aspekty“, spoléhá ve větší míře na spolupráci a je konceptuálnější.

Rapid Prototyping slúži na automatizovanú výrobu fyzických modelov pomocou tzv. pridávacích výrobných technológií. Prvé techniky pre Rapid Prototyping sa začali využívať koncom 80. rokov najmä na výrobu modelov a prototypov súčiastok. V súčasnosti sa používajú pre široké spektrum aplikácií a využívajú sa aj na výrobu finálnych súčiastok v menších množstvách.

Vzájomné prepojenie CAD systémov pre navrhovanie, PDM systémov pre správu produktových dát a ERP systémov pre plánovanie podnikových zdrojov pomáha urýchľovať inovácie i okamžité reakcie na požiadavky zákazníka. Je tak priamou cestou, ako skvalitniť, urýchliť a zlacniť podnikové procesy aj samotnú výrobu. Vďaka riešeniam firiem Autodesk a CAD Studio je možné navyše implementáciu zvládnuť ľahko a rýchlo.

obr1mDetailní přehled o zařízení, provozované organizací, je základním předpokladem pro efektivnější řízení procesů v oblasti revizí VTZ, údržby, kalibrací ...

Informační systém Enterprise Inspection Manager (dále jen EIM) společnosti Digital Data 3D, s. r. o., je zaměřen právě na zpracování základní evidence zařízení a následné správě a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby a kalibrací, včetně evidence školení pracovníků. Systém EIM dokáže evidovat veškerá zařízení a to od regálů a žebříků, přes elektrické ruční spotřebiče, komplexní technologické celky, VTZ, stavební a důlní díla, dopravní prostředky a pod. až po prostředky požární ochrany.

obr1mSpolečnost SolidCAM CZ, distributor software SolidCAM a InventorCAM pro ČR a SR, byla u příležitosti celosvětové konference SolidCAMu v Německu oceněna jako třetí největší prodejce na světě hned za německým prodejcem DPS a japonským distributorem Taktx, kteří se dělili o první a druhé místo.