Informačné technológie

GFI13. 7. 2011

Spoločnosť GFI Software publikovala štúdiu týkajúcu sa domáceho využívania internetu rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi, ktorá umožňuje lepšie pochopiť, ako sa obe skupiny správajú on-line. Štúdia Parent-Teen Internet Safety Report identifikuje správanie sa rodičov a ich dospievajúcich detí na internete z pohľadu obsahu, komunikácie a ohrozenia škodlivým obsahom.

 

Vision-titel-maly4. 7. 2011

Ve dnech 15. a 16. června 2011 se počtvrté v Mílovech v OREA HOTELu Devět Skal  a celkově již po třinácté uskutečnilo setkání uživatelů 3D CAD systému SolidWorks a CAM systému SolidCAM.

 

Konkurencieschopnosť strojárskeho a výrobného podniku je dnes priamo spätá s úspešnosťou oddelenia konštrukcie a vývoja. Konštruktéri musia byť schopní nielen rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka, ale navyše prinášať potrebné inovácie a využívať existujúce znalosti – nielen vlastné, ale aj v rámci tímu.

 

Vyrobne_procesy

Výzvy pre priemysel začiatku 21. storočia sa začínajú črtať jasnejšie. Charakterizuje ich výroba založená na plnoautomatizovaných linkách, priateľská k životnému prostrediu, sofistikované technológie a efektívnosť vo všetkých smeroch.

soc_siete

Sociálne siete na čele s Facebookom (FB), ktorý je ich najväčšou referenciou, už dávno nie sú len tínedžerskou kratochvíľou. Naopak, stávajú sa obľúbeným komunikačným nástrojom dospelých stredného aj vyššieho veku. Počas posledných volieb sme videli, že sociálne siete objavili aj politické strany, ba jedna z nich si vyslúžila od politických oponentov dokonca označenie „facebooková strana“.

tech1

Medzinárodná konferencia Technical Computing, jej 18. ročník, sa konala 20. 10. 2010 po prvý krát v Bratislave v hoteli Sorea. Išlo o tradičné stretnutie používateľov a priaznivcov programového prostredia Matlab, s cieľom získať nové informácie a vymeniť si skúsenosti a dosiahnuté výsledky. Spolu s tradičnými organizátormi, českou firmou Humusoft, s. r. o., konferenciu organizovali aj Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o., a časopis Posterus.sk.