Informačné technológie

obr1IFS, globálna spoločnosť špecializujúca sa na podnikový softvér, bola opäť označená za lídra v prieskume Magic Quadrant spoločnosti Gartner zameranom na riadenie služieb v teréne*.

titiBIM sa rýchlo stáva štandardom v stavebnom priemysle od návrhu po výstavbu. V Európskej únii sa dokonca stáva štandardom zo zákona, keď stavby financované verejným sektorom musia byť projektované v BIM, pre Slovenskú republiku bude táto povinnosť platiť od roku 2021. Využívanie BIM ponúka novú príležitosť strojárenským firmám, ktoré dodávajú produkty pre stavebníctvo.

obrIFS, globálna spoločnosť špecializujúca sa na podnikový softvér, podpísala dohodu s vlastníkmi Mxi Technologies Ltd („Mxi“) o akvizícii ich spoločnosti.

obrAcronis, celosvetový líder hybridných cloudových riešení ochrany dát, zverejnil výsledky lokálneho prieskumu týkajúceho sa zdieľania a prístupu k citlivým dátam v slovenských podnikoch, ktorý urobil na svojej užívateľskej konferencii Acronis Roadshow v Bratislave. Podľa tohto prieskumu sú pre slovenské spoločnosti najväčšou výzvou roztrieštenosť informácií a nezabezpečený prístup hlavne k obchodným, servisným a osobným údajom.

obr2Nástroje PLM (Product Lifecycle Management) v IFS Applications predstavujú silne integrovaný produkt pre realizáciu činností spojených s návrhom a vývojom produktov, ich výrobou a popredajným servisom. Tlak konkurenčného prostredia na skracovanie životného cyklu výrobkov vyvoláva potrebu rýchleho zavádzania inovácií a nových technológií.

obr1Často sa prehliada jedna dôležitá funkcia podnikového informačného systému vo vzťahu ku ktorejkoľvek oblasti, resp. úrovni riadenia. Jedným z cieľov systému podnikového riadenia je identifikovať odchýlky a v čo najkratšom čase zabezpečiť ich odstránenie.