Informačné technológie

Rapid Prototyping slúži na automatizovanú výrobu fyzických modelov pomocou tzv. pridávacích výrobných technológií. Prvé techniky pre Rapid Prototyping sa začali využívať koncom 80. rokov najmä na výrobu modelov a prototypov súčiastok. V súčasnosti sa používajú pre široké spektrum aplikácií a využívajú sa aj na výrobu finálnych súčiastok v menších množstvách.

Vzájomné prepojenie CAD systémov pre navrhovanie, PDM systémov pre správu produktových dát a ERP systémov pre plánovanie podnikových zdrojov pomáha urýchľovať inovácie i okamžité reakcie na požiadavky zákazníka. Je tak priamou cestou, ako skvalitniť, urýchliť a zlacniť podnikové procesy aj samotnú výrobu. Vďaka riešeniam firiem Autodesk a CAD Studio je možné navyše implementáciu zvládnuť ľahko a rýchlo.

obr1mDetailní přehled o zařízení, provozované organizací, je základním předpokladem pro efektivnější řízení procesů v oblasti revizí VTZ, údržby, kalibrací ...

Informační systém Enterprise Inspection Manager (dále jen EIM) společnosti Digital Data 3D, s. r. o., je zaměřen právě na zpracování základní evidence zařízení a následné správě a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby a kalibrací, včetně evidence školení pracovníků. Systém EIM dokáže evidovat veškerá zařízení a to od regálů a žebříků, přes elektrické ruční spotřebiče, komplexní technologické celky, VTZ, stavební a důlní díla, dopravní prostředky a pod. až po prostředky požární ochrany.

obr1mSpolečnost SolidCAM CZ, distributor software SolidCAM a InventorCAM pro ČR a SR, byla u příležitosti celosvětové konference SolidCAMu v Německu oceněna jako třetí největší prodejce na světě hned za německým prodejcem DPS a japonským distributorem Taktx, kteří se dělili o první a druhé místo.

Společnost Dassault Systèmes uvedla řešení SolidWorks Education Edition 2013-2014. Nejnovější verze obsahuje nové funkce zjednodušující komplexní návrhářské úkony a umožňuje tak studentům vytvářet modely snadněji a rychleji. Nabízí také větší propojitelnost mezi uživateli pro rozšíření spolupráce. Studijní návody a lekce, které jsou spolu s řešením k dispozici pro učitele, poskytují dodatečnou podporu při vytváření takzvaných STEM osnov zaměřených na přírodní vědy, technologie, strojírenství a matematiku.

obr1Povrchové úpravy strojárskych výrobkov sú väčšinou finálnymi operáciami, až na výnimky, akou je napríklad medzioperačné čistenie a odmasťovanie. V nemeckom priemysle, ktorý je silne orientovaný na export, sa zaraďujú do povrchovej techniky (Oberfächentechnik) a považujú sa za jednu z kľúčových oblastí strojárskeho priemyslu. Na Slovensku takáto tradícia neexistuje. To však dáva dobrý základ pre riešenie eLearningovej podpory v kategóriách, ktoré navrhuje tento príspevok.