titulkaV konkurenčnom prostredí rozhodujú o úspechu detaily. Efektívnejší predaj, vyššia produktivita, a zároveň detailná kontrola nákladov - to všetko môže mať firma pod dohľadom cez moderný online softvér.

Čo je CorpFlow?
CorpFlow je vysoko sofistikované moderné online riešenie pre komplexný manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku, ktoré Vám vďaka implementovaným manažérskym nástrojom prinesie bezprostredné zvýšenie efektivity práce a zosúladenie všetkých vnútrofiremných procesov.
Či pôsobite v oblasti služieb, alebo výroby, riešenie CorpFlow je vďaka svojej unikátnosti, ako jeden z mála produktov na trhu, možné v plnom rozsahu implementovať pre akúkoľvek oblasť podnikania. Medzi našich spokojných klientov patria tak združenia, stavebné a strojárske spoločnosti, ako aj marketingové agentúry či konzultačné spoločnosti.

S CorpFlow nadobudnete nielen unikátny prehľadný a intuitívny nástroj pre riadenie Vašich projektov a tímovú komunikáciu, ale predovšetkým prehľad a poriadok vo Vašich projektoch a obchodných prípadoch.  Všetky moduly CorpFlow sú vzájomne prepojené za účelom dosiahnutia maximálnej efektivity Vášho podnikania.


Výhody CorpFlow aplikácie

Implementáciou CorpFlow získate unikátne inovatívne riešenie s intuitívnym užívateľským rozhraním a dostupnosťou kdekoľvek a kedykoľvek, ktorým zautomatizujete, a zároveň vylepšíte všetky doterajšie vnútrofiremné činnosti, a to všetko za veľmi nízke investície v porovnaní tak s konkurenčnými produktmi, ako i s dosiahnutým prínosom pre Váš každodenný business bez nutnosti jednorázovej vysokej investície.
Využitím možnosti personalizácie a prispôsobenia na mieru Vašich potrieb, dosiahnete nielen dokonalé zastrešenie pre všetky Vaše súčasné procesy a agendu, ale i možnosť doplnenia akejkoľvek novej funkcionality vyhovujúcej Vaším požiadavkám do jediného systému.

2
Ako sa realizuje implementácia CorpFlow?

Nakoľko považujeme každého, i potenciálneho, klienta za individualitu s jedinečnými požiadavkami na aplikačné vybavenie, nebudeme Vám ponúkať to, čo ponúkajú iní všetkým – poskytujeme výlučne jedinečné riešenia pre jedinečných klientov.
Pri úvodnej analýze, ktorá je v bezplatná, spoločne vyberieme potrebné moduly a funkcionalitu, ktorú potrebujete. Po nacenení Vašich požiadaviek Vám bude predložený návrh nájomnej zmluvy, postupu implementácie, ochrany dát – GDPR, podmienok a dostupnosti servisu a podpory.
Po podpise zmluvy Vám budú sprístupnené všetky požadované štandardné – základné moduly, v prípade požiadaviek na nové funkcie, špecifické rozšírenia, prepojenia či zmeny, prichádzajú na rad naši analytici, ktorí sa postarajú o detailne spracované špecifikácie Vašich požiadaviek, na základe ktorých Vám náš tým vývojárov a testerov pripraví a implementuje želané riešenia v čo najkratšom možnom čase.
Naša starostlivosť nekončí odovzdaním produktu, samozrejmosťou je nepretržitá užívateľská podpora pre všetkých našich klientov a ich zamestnancov.

FUNCTIONS

Aké základné manažérske nástroje pre podnikanie prináša CorpFlow?

 • CRM | FIRMY | UŽÍVATELIA - Základným atribútom sú užívatelia a firmy s prepojením na pracovnú činnosť (aktivity, úlohy, projekty). Výsledkom sú prehľady, reporty, štatistiky a história všetkých súvisiacich činností v relácii ku konkrétnemu klientovi alebo obdobiu.

 • AKTIVITY | ÚLOHY | VÝKAZ PRÁC - Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a byť schopný ich pracovný čas efektívne využiť! Získajte detailné prehľady výkazov prác, operatívne pridávajte úlohy a spravujte pracovné týždne.

 • DOCHÁDZKA | ABSENCIE | ŽIADOSTI - Využívajte všetky výhody HR modulu! Získajte prehľad o príchodoch, odchodoch a absenciách, schvaľujte dovolenky a absencie, alebo pohodlne vytvárajte exporty, mzdové reporty, či iné štatistiky, a to bez ohľadu na to, aký dochádzkový systém aktuálne používate.

 • DOPRAVA | KNIHA JÁZD | GPS – Spravujte svoj vozový park, vytvárajte objednávky na dopravu, alebo využívajte elektronickú knihu jázd.

 • WORKFLOW | EVIDENCIA, SCHVAĽOVANIE A KONTROLA – Vybavte všetko on-line na jednom mieste! Objavte unikátny systém správy, schvaľovania a kontroly dokumentov, či nákupov a procesov, to všetko s využitím kontrolných mechanizmov, zaužívaných postupov riadenia, automatických upozornení a prehľadnej histórie.

 • FAKTURÁCIA | DOKUMENTY - Vytvárajte a spravujte faktúry a dokumenty rýchlo a jednoducho! Integrujte možnosť vytvárania faktúr alebo iných štandardizovaných dokumentov do ľubovoľného modulu. Súčasťou modulu sú aj exportno-importné rozhrania pre učtovné programy.

 • PROJEKTY | TÍMOVA PRÁCA - Získajte jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový a tímový komunikačný nástroj! Prehľad a poriadok v obchodných prípadoch a projektoch Vás zaručene prekvapí.

Aboutt tablet

 • VÝROBA | RIADENIE ZÁKAZIEK – Zaveďte efektívne plánovanie a riadenie zákaziek v reálnom čase! Kontrola nad nákladmi, zvýšenie efektivity a zlepšenie plánovania výroby sú okamžité. Modul pokrýva celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu až po záverečnú fakturáciu.

 • SERVIS / REKLAMÁCIE - Modul určený pre komplexné a prehľadné plánovanie a vykonávanie servisných úloh a reklamácií s možnosťami notifikácií, pripomienok, prehľadov, prerozdeľovania úloh a exportu dokumentácie.

 • SKLADY | OBCHOD - Evidencia nakúpených a predaných položiek/tovaru s prepojením na projekty / obchod, výrobu, fakturáciu, dodacie listy a iné výstupné dokumenty s možnosťami komplexných prehľadov a štatistík.

 • ŠTATISTIKY | EXPORT A INTEGRÁCIA - Prepojením jednotlivých modulov (napr. HR, výroba, sklady a výkazy) získate komplexný prehľad nad riadením projektov, výroby a súvisiacimi nákladmi ako aj nad utilizáciou a efektivitou pracovného času.

 • E-SHOP - Užívateľsky jednoduchý modulárny systém pre správu on-line predaja bez obmedzení počtu položiek a užívateľov s dostupnou podporou a možnosťou vytvorenia individuálneho dizajnu pre moderný a dostupný e-shopu. Optimalizované stránky a prepojenie pre sociálne siete.

 • CMS - Bezpečné a intuitívne CMS riešenie pre správu Vašej internetovej stránky s dostupnou podporou a individuálnym dizajnom na mieru.

 • CLOUD | ŠIFROVANÉ ÚLOŽISKO - Majte svoje dáta dostupné kdekoľvek, kedykoľvek a z čo najväčšieho počtu zariadení! Corp-Cloud umožňuje ukladanie, zdieľanie a synchronizáciu dokumentov medzi zariadeniami (PC, tablet, smartfón).

 • E-LEARNING - Pripravujeme cenovo dostupný e-Learning modul ako súčasť CorpFlow riešenia, ktorý na jednom mieste prinesie videá, dokumenty a online kurzy, a to bez obmedzení, s rýchlym vyhodnotením a dostupnosťou pre zamestnancov na pracovisku alebo doma.

 

Text a foto: Crebiso