MBideaSK UvodMB idea SK, s. r. o., je projekčne - konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojárstva. Svoju odbornosť preukázala pri realizácii projektov v oblasti leteckého, koľajového a všeobecného strojárskeho priemyslu. Výzvou pre spoločnosť sú riešenia vyžadujúce špecifickosť, komplexnosť a flexibilitu.

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú koncepčné, projekčné a konštrukčné práce s aplikáciou technických analýz ako aj obchodne - technické konzultácie vychádzajúce z konkrétnych potrieb zadaní. MB idea SK sa zaoberá aj projektovaním návrhov špecifických riešení s prípadne požadovanou realizáciou výroby prototypu technického výrobku. Samozrejmosťou je vypracovanie výrobnej a sprievodnej technickej dokumentácie,  pevnostných analýz a výpočtov s podporou do výroby.

Odbornosť tímu MB idea SK preukazujú najmä kompetencie v strojárskej výrobe, ktorých výsledkom sú zariadenia pre unikátne použitie, modernizácia a optimalizácia konštrukčných uzlov, reverzný inžiniering, zváracie prípravky pre automatizované pracoviská s podporou do výroby.

Spoločnosť v minulosti spolupracovala a poskytovala svoje know - how firmám svetového mena, akými sú Airbus, ŠKODA TRASPORTATION, ŠKODA VAGONKA, Inter-Informatics, Ultimate, robotec a mnoho iných. Taktiež je držiteľom certifikátov EN ISO 9001:2015. Profesionalitu a skúsenosť základného jadra zamestnancov dopĺňa entuziazmus študentov hlavne Žilinskej univerzity, s ktorými spoločnosť spolupracuje a neskôr  ich zamestnáva.

Podľa motta spoločnosti: ... naša idea, Váš úspech... dokáže náš tím odborníkov navrhnúť a zrealizovať vaše požiadavky podľa konkrétnych, špecifických zadaní.

 

ZDROJ/FOTO: www.mbidea.sk