obr1Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky, jelikož sice využívají nové technologie, ale nezvyšují jejich celkový potenciál. V tomto případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Systèmes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové soubory za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.


Více než jeden milion uživatelů po celém světě důvěřuje aplikaci DraftSight při vytváření 2D nákresů, jejich zpracování, zobrazování a označování stejně jako při správě a zjednodušení výměny 2D dat:

• Aplikace DraftSight Professional je vhodná pro inženýry, architekty a uživatele CAD, kteří hledají profesionální aplikaci pro 2D projektování.

• Verze DraftSight Enterprise je ideální pro velké firmy, které kromě výkonnosti DraftSight Professional vyžadují také síťové licence a technickou podporu.

obr2

DraftSight poskytuje rozsáhlé funkce, pomocí kterých lze zvýšit produktivitu a zlepšit poměr náklady-užitek. Firmy využívající tuto aplikaci mají dvojí výhodu: mohou dosahovat vyššího výnosu z používání svého stávajícího 2D CAD softwaru a navíc mohou investovat uspořené prostředky do nových technologií jako 3D design, simulace, správa produktových dat (PDM) a správa životního cyklu produktu (PLM).

Další informace o aplikaci DraftSight a způsobu, jakým mohou firmy využívat skrytý potenciál svého 2D CAD softwaru, naleznete na www.draftsight.com.

TEXT/FOTO Dassault Systèmes