obr1m

Správné rozhodnutí při pořizování DNC komunikace mezi firemní počítačovou sítí a CNC obráběcími stroji neznamená jenom vybrat nejlépe dostupné DNC řešení. Vyžaduje také správného výrobce s léty prověřenými zkušenostmi pro zaručení spolehlivosti a kvalitní podpory. Jako reakci na poptávku zákazníků, kteří chtějí vyměnit starý kabelový a často problémový systém – nabízí firma CIMCO Integration – produkt DNC-Max Wireless.

 

Jedná se o bezdrátovou DNC síť za­loženou na velmi dobře známém DNC-Max systému. Všechny CNC stroje lze propojit prostřednictvím bezdrátové sítě.

 

CNC stroje propojené bezdrátovou sítí

obr2m

Kabel mezi bezdrátovým DNC přístupovým bodem (Access Point) a Ethernetovým pře­pínačem propojuje kabelovou a bezdráto­vou síť. Do bezdrátové sítě jsou připojeny bezdrátové DNC sériové servery upevněné na CNC strojích, které převádí přijatý rádiový signál na standard RS-232. Dosah bezdráto­vé sítě je bezpečně zajištěn až do vzdálenosti 100 m, vysoká přenosová rychlost 22 Mbps zaručuje sériový přenos pro nejvyšší rychlost COM portu – 115,200 Bd.

 

Dokonce i v prostředí s velkým elektromag­netickým rušením poskytuje bezdrátový přenos vysokou operační spolehlivost díky několikanásobné kontrole paketů zajištěné Ethernet TCP/IP protokolem. Datové pake­ty jsou opakovaně zasílány do té doby, než jsou v pořádku přijaty a jejich kontrolní so­učet je správný. Pro zabránění neautorizova­ného přístupu k NC datovému přenosu je použito zabezpečení WPA, Wi-Fi Protected Access, které nabízí šifrování klíčem až o dél­ce 256 bitů.

Bezdrátové DNC přístupové body jsou Ethernetové rozbočovače, které konvertu­jí Ethernetovou DNC komunikaci na bezdrá­tový přenos standardu IEEE 802.11(b+) a nao­pak. Ke stávající síti jsou připojeny stejně jako jiná Ethernetová kabelová zařízení (PC, rozbo­čovače, přepínače, routery, apod.). Bezdrátový DNC přístupový bod přenáší NC data pros­třednictvím směrové antény nebo všesměro­vé antény mezi kabelovou sítí a bezdrátovým

DNC sériovým serverem upevněným na stro­ji nebo v jeho blízkosti na dílně.

Bezdrátový DNC sériový server může být připojen k 1, 2 nebo až 4 CNC strojům a při­jímat/vysílat NC data od nejbližšího bezdrá­tového přístupového bodu prostřednictvím připojené antény. Přijímaný rádiový signál je konvertován na standardní sériový přenos RS-232, který je CNC strojům srozumitelný. Po hardwarové stránce je výstup bezdrátové­ho adaptéru připojen k sériovému rozhraní CNC stroje (DB-25/f, DB-9/m, DB-25/m) po­mocí krátkého stíněného kabelu nebo je rov­něž možné použít optický kabel, který je per­fektním galvanickým oddělením a je imunní vůči elektromagnetickému rušení. NC data přicházející ze stroje jsou ukládána na DNC server využívající stejného připojení.

 

Společnost CIMCO Integration je v České republice a na Slovensku zastoupena firmami technology-support, s. r. o., a Profika Sk, s. r. o.

 

Přehled nabízených produktů pro editaci a správu NC programu, DNC komunikaci a sběr dat z CNC strojů v reálném čase:

CIMCO Edit 6 je CNC editor určený pro NC programátory na celém světě, kteří požadují spo­lehlivý, cenově dostupný a profesionální nástroj pro úpravu programů a komunikaci se stroji.

CIMCO DNC-Max je komunikační software firmy pro přenos NC programů pro provozy s malým CNC počtem strojů, ale i firemní řešení pro stovky CNC strojů umístěných v různých halách. Pokročilý DNC server komunikuje s řídicími systémy FANUC nebo SIEMENS, ale i dal­šími řídicími systémy jako je HEIDENHAIN, MAZAK, FAGOR apod.

CIMCO NC-Base 6 slouží jako rozšíření programu CIMCO Edit a DNC-Max a poskytuje NC programátorům výkonný, flexibilní a efektivní nástroj pro správu NC programů a související výrobní dokumentace.

CIMCO MDC-Max je nástroj pro sběr dat z obráběcích strojů v reálném čase, který poskytu­je okamžitý výpis a zobrazení dat o produktivitě výrobního střediska.

CIMCO PDM umožňuje správu, předávání a přístup k NC programům, operačním listům, se­znamům nástrojů, obrázkům a dalším důležitým informacím přímo na dílně, ale i v konstruk­ci či TPV.

 

TEXT/FOTO: František Machara