ifs1Spoločnosť InfoConsulting, ktorá je popredným dodávateľom softwarových služieb, bola ustanovená ako Principal Partner spoločnosti IFS v Slovenskej republike, v Českej republike a v Maďarsku. InfoConsulting bude preto v uvedených krajinách pôsobiť ako hlavný partner - bude poskytovať služby existujúcim aj novým zákazníkom a zároveň bude úzko spolupracovať s ďalšími lokálnymi a globálnymi partnermi spoločnosti IFS s cieľom poskytovať špičkové služby zákazníkom.


V súlade s týmto menovaním spoločnosť InfoConsulting zvyšuje počet svojich pracovníkov o 50% na takmer 200 zamestnancov v celom regióne. Títo odborníci sa budú nielen starať o existujúcich zákazníkov, ale budú sa tiež podieľať na plánovanom raste v nasledujúcich rokoch.
Miroslaw Kaminski, generálny riaditeľ spoločnosti InfoConsulting, povedal: "Sme hrdí na to, že sme boli spoločnosťou IFS vybraní za jej hlavného partnera v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme, že v rámci implementácie IFS Applications dokážeme zákazníkom dodať skutočnú pridanú hodnotu a teším sa na ďalších nových zákazníkov a zaujímavé projekty v nasledujúcich rokoch.“
Marcin Taranek, výkonný riaditeľ spoločnosti IFS pre Východnú Európu a Strednú Áziu, dodal: "Zákazníci sú základom nášho podnikania. Ovplyvňujú spôsob, ako IFS svoje riešenia vyvíja i akým spôsobom tieto riešenia implementujeme, udržiavame a rozvíjame. Vďaka spoločným základným hodnotám, overeným skúsenostiam a cielenému zameraniu na IFS preukazovala dlhodobo spoločnosť InfoConsulting akým je neoceniteľným partnerom podporujúcim rast značky IFS v regióne. IFS bude aj naďalej poskytovať spoločnosti InfoConsulting prístup ku všetkým informáciám a znalostiam, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie špičkových služieb zákazníkom. "

Zdroj: IFS