itens1Rozpoznáte, ktorá obsluha upravila riadiaci program alebo ignoruje chybové hlásenia? Naozaj je polotovar alebo nástroj od nového dodávateľa lepší alebo lacnejší ? Môžete porovnať využitie stroja v rôznych časových obdobiach a viete, koľko sekúnd tvorí pridanú hodnotu výrobku práca na vašom zariadení? Je reálne bez veľkých investícií v priebehu pár mesiacov docieliť dvojcifernú optimalizáciu výroby? Máte všetky potrebné dáta napr. od výrobcu kvalitných zariadení zn. Yamazaki Mazak k dispozícii v jednotnom prehľade vždy, keď ich potrebujete?


Spoločnosť ITEnS, s. r. o., Žilina ponúka ako riešenie Control server (CS), ktorý získa a spracuje potrebné dáta pre plnohodnotnú automatizáciu z rôznych zariadení.

Bezpečnosť je základ
CS je výkonný počítač s dlhou životnosťou. Beží na operačnom systéme Linux a algoritmy v našom softvéri vždy pripravujeme na mieru a požiadavky výroby. Dáta vieme získať v sekundovom intervale a históriu uchovávať v databáze na diskoch v RAID poli. Dve sieťové prostredia sú fyzicky aj logicky firewallom oddelené pre produkciu (CNC, roboty…) a obsluhu (PC, tlačiarne…). Používateľ sa šifrovaným protokolom prihlasuje len na webstránku, ktorá mu podľa pridelených práv zobrazí dostupnú kópiu dát z jedného alebo viacerých CNC a nemá tak k nim priamy prístup. Komunikáciu s CNC zabezpečí na potrebný čas až príslušný algoritmus servera, ktorý používateľov pokyn pred realizáciou najskôr overí – napríklad nahranie nového výrobného programu cez antivírus a typ súboru, zmenu korekcie na povolené medze… Samozrejmosťou je logovanie každej činnosti.

* * * * *
Dnes je naozaj extrémne riskantné, ak na drahom produkčnom CNC beží OS Windows… nie, ani jeho pravidelná aktualizácia či antivírus ho nezachráni, ak je ovládací panel CNC pripojený k internetu alebo prístupný pre USB kľúče.
* * * * *

itens2
Alarmy

 

Automatizácia
Spracovať veľké množstvo dát v extrémne krátkom čase dokáže každý výkonný počítač. Naše riešenie však vďaka zložitým algoritmom umelej inteligencie (Artificial intelligence – AI) vie z rýchlych a presných dát vytvoriť aj predikciu a nastaviť sa na nové podmienky.
Prakticky tak môžete prepojiť sústruh s ľubovoľným robotom a meracím zariadením do plnoautomatickej linky. Sústruh obrobí výrobok, robot ho prenesie na meracie zariadenie a následne uloží na paletu, CS vyhodnotí získané údaje a do CNC pošle správnu korekciu pre príslušný nástroj, aby boli dosiahnuté optimálne hodnoty pre kvalitný výrobok. Obsluha si môže pozrieť nielen hodnoty jednotlivých korekcií, ale priamo z grafu vyčíta, kedy končí životnosť nástroja, či nová séria polotovarov nemá vyššie korekcie, a tým pádom iné zloženie, alebo nedošlo k úprave programu, lebo sa zmenil aj celkový čas obrábania. Jediné výkonné AI funguje pre ľubovoľné nástroje, osi a viaceré CNC súčasne.

itens3
Automatické (zelené) a manuálne (modré) korekcie na robotickej linke

 

Manažérske výstupy
Vo výrobe nie je čas prepisovať do tabuliek počty kusov počas dňa, alebo kedy stroje vôbec pracovali. A už vôbec to nejako porovnávať. Náš CS má nástroje monitoringu a AI, ktoré získané dáta automaticky spracuje a prehľadne zobrazí aj na mobilnom telefóne, alebo ráno nájdete email s požadovanými informáciami vo formáte PDF/XLS.
Vieme vám prispôsobiť dizajn, jazykovú mutáciu, alebo zobrazované informácie na web aplikácii. Na váš počítač nie je potrebné nič inštalovať. Problém preto nerobia ani prípadné neskoršie zmeny, či pripojenie ďalších zariadení. Licencia nie je obmedzená počtom používateľov.

itens4
Aktuálny stav CNC

 

O ITEnS, s. r. o., Žilina
Špecializujeme sa na vývoj, implementáciu a následne aj správu komplexných a špecifických riešení, kde využívame a spájame najnovšie informačné a priemyselné technológie.

TEXT/FOTO: Daniel Sládek, Rudolf Chupáč, ITEnS