ifs1IFS, globálna spoločnosť zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, oznámila, že spoločnosť ANDRITZ, jeden z najväčších dodávateľov strojárenských závodov na svete, poskytovateľ vybavenia aj služieb pre vodné elektrárne a pre priemysel spracovania celulózy, papiera, kovov a ocele, bude celosvetovo nasadzovať IFS Field Service Management (FSM).


ANDRITZ je verejne obchodovateľnou spoločnosťou so sídlom v rakúskom Grazi a zamestnáva približne 26 000 ľudí na viac než 250 miestach v 40 krajinách vrátane Slovenska. Medzi hlavné úlohy servisných špecialistov spoločnosti ANDRITZ patrí údržba a oprava rovnako ako zaisťovanie a inštalácia náhradných dielov. Spoločnosť zároveň ponúka audity, dodatočné montáže a vylepšenie procesov, aby zákazníkom pomohla dosiahnuť maximálnu dostupnosť aktív aj závodu a taktiež vysoký výkon v priebehu ich celého životného cyklu.
Vďaka digitalizácii a automatizácii globálnych servisných operácií umožní IFS FSM spoločnosti ANDRITZ štandardizovať a optimalizovať procesy a taktiež ešte viac zvýšiť produktivitu servisných expertov v oblasti údržby, opráv, riadenia náhradných dielov a mnohých ďalších. Riešenie spoločnosti IFS umožní technikom nahlasovať všetky úlohy priamo na pracovisku pomocou mobilného zariadenia. Zákazník potom bude môcť ich činnosti a súvisiace náklady potvrdiť ihneď po dokončení prác.
Riešenie IFS FSM bude integrované do existujúceho systému SAP, ktorý spoločnosť využíva, a taktiež do ďalších systémov CRM a riešenia na správu dokumentov. Prvé spustenie IFS FSM je plánované na koniec roku 2018. Po kompletnom nasadení bude výhody IFS FSM využívať viac než 1 000 servisných technikov tak v kanceláriách, ako aj v teréne.
„Po podrobnej analýze a zhodnotení technickej výkonnosti sme sa rozhodli pre riešenie IFS Field Service Management,“ povedal Daniel Hirz, Project Manager Smart Services v spoločnosti ANDRITZ. „Dôležitú rolu pri rozhodovaní hrala komplexná ponuka funkcií, konfigurovateľnosť a flexibilita riešenia.“ Josef Haintz, Program Manager Smart Services dodal: „Tešíme sa, že vďaka riešeniu IFS budeme môcť výrazne rozšíriť ponuku servisu a ponúknuť našim zákazníkom služby budúcej generácie.“
Peter Höhne, Vice President Sales & Marketing spoločnosti IFS pre strednú Európu, dodal: „Už pri úvodnej fáze predaja bolo zjavné, že IFS a ANDRITZ majú mnoho spoločných hodnôt, pokiaľ ide o služby a orientáciu na zákazníka. Tešíme sa na dlhodobú a obojstranne výhodnú spoluprácu so spoločnosťou ANDRITZ aj na to, že jej pomôžeme realizovať vysoko efektívne, globálne dostupné servisné procesy vo všetkých obchodných oblastiach.“

Podrobné informácie o riešení IFS Field Service Management na: https://www.ifsworld.com/sk/solutions/service-management/field-service-management/.

O spoločnosti ANDRITZ
Spoločnosť ANDRITZ je popredným celosvetovým dodávateľom závodov, vybavenia a služieb pre vodné elektrárne, podniky na spracovanie celulózy a papiera, spracovanie kovov a oceliarsky priemysel a na separáciu pevných a kvapalných látok v komunálnych a priemyselných segmentoch. Ďalšou dôležitou oblasťou podnikania je výroba kŕmnych granúl a peliet z biomasy a taktiež automatizácia, kde spoločnosť ANDRITZ ponúka široký rad inovatívnych produktov a služieb v sektore IIoT (priemyselný Internet vecí) pod značkou Metris. Medzinárodná technologická Skupina je navyše aktívna v oblasti výroby energií (kotolne s parnými generátormi, elektrárne na biomasu, regeneračné kotly a splyňovacie zariadenia) a ekologických technológií (čističky odpadových plynov) a ponúka vybavenie pre výrobu netkaných textílií, rozpustnej buničiny a obkladových dosiek aj pre recyklačné zariadenia.
Hlavnými hodnotami spoločnosti ANDRITZ je vášeň pre inovatívne technológie, maximálna orientácia na zákazníka, spoľahlivosť a čestnosť. Uvedená Skupina má sídlo v rakúskom Grazi. Spoločnosť ANDRITZ má viac než 160 rokov skúseností a zamestnáva 26 000 ľudí na viac než 250 miestach vo viac než 40 krajinách po celom svete. Je spoľahlivým a kompetentným partnerom a pomáha zákazníkom dosiahnuť ich podnikové ciele aj ciele udržateľnosti.

TEXT/FOTO IFS