obr1TOKOZ, a. s., je moderná akciová spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby vysokej kvality v oblasti subdodávok pre automobilový priemysel, segmentu stavebných kovaní a ostatných priemyslových odvetví. Firma bola založená už v roku 1920. S obratom 570 000 000 Kč (22 800 000 eur) a 500 zamestnancami patrí medzi popredné české strojárske spoločnosti.


V rámci pôvodnej informačnej infraštruktúry fungovalo v spoločnosti TOKOZ osem rôznych systémov. Niektoré prevádzky používali softvér vyvinutý vo vlastnej réžii, predovšetkým nástrojáreň a podnikový e-shop. Jednotlivé systémy neboli medzi sebou integrované, v dôsledku toho existovali zdvojené agendy a číselníky, často dochádzalo ku chybám. Rutinným činnostiam sa musel venovať početný personál a reportovanie nad rôznymi databázami bolo veľmi komplikované.

Jeden softvér pre všetky oddelenia
Spoločnosť TOKOZ sa preto rozhodla vymeniť jednotlivé softvéry za integrovaný podnikový systém. V rámci výberového konania sa vyberalo z piatich produktov. Zvíťazilo QI, pričom hlavnými argumentmi pre túto voľbu boli moderná koncepcia, používateľská prívetivosť, komplexné zastrešenie väčšiny potrieb spoločnosti, možnosť úprav systému vlastnými silami, podpora legislatívy a kvalitné služby zo strany implementačného partnera.
Celá implementácia sa uskutočnila v priebehu deviatich mesiacov. Zahŕňala analytické a prípravné etapy, realizáciu, školenie, testovanie a zavedenie do rutinnej prevádzky.
Vďaka úspešnému zavedeniu komplexného systému a automatizácii rutinných procesov prinieslo QI spoločnosti TOKOZ vyššiu produktivitu práce, radikálne zníženie úrovne chybovosti a vyššiu celkovú efektivitu podniku.

obr2

Výpočet úspor firmy TOKOZ po zavedení QI
Zníženie maintenance (v rámci celej informačnej podpory firmy): 66 222 eur ročne;
Zavedenie samoodvádzania práce pomocou čiarových kódov (úspora 4 dielenských ekonómok): 34 074 eur ročne;
Zavedenie on-line mobilných terminálov v expedičných skladoch (úspora 3 hodín denne zapisovania do PC): 9 259 eur ročne;
Okamžitý prehľad o umiestnení tovaru (úspora 4 hodín denne): 11 852 eur ročne;
Zavedenie EDI komunikácie (úspora 7,5 hodín týždenne): 3 703 eur ročne;
Integrácia dát do jedného systému (nie je potrebná osoba na prípravu výstupov a na spájanie súborov neprepojených modulov): 18 518 eur ročne;
Zrýchlenie priebehu zákazky nástrojárňou (skrátenie prestojov, prehľad o vyrábaných dieloch, nárast ročných výkonov o cca 3 %): 70 370 eur ročne;
Výrazné zlepšenie sledovania životnosti nástrojov (úspora za opravy nad rámec garancie životnosti): 55 556 eur ročne.
Celkové ročné finančné úspory v súvislosti so zavedením QI: 269 554 eur.

TEXT/FOTO: Vladimíra Krejsová