ifs2IFS, globálna spoločnosť zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, na IFS World Conference v Atlante predstavila IFS Applications 10, novú verziu svojho balíka podnikových aplikácií. Sú vyvinuté tak, aby zákazníkom pomáhali využiť „rušivé“ priemyselné trendy, ako sú automatizácia, prepojené zariadenia (IoT) a servitizácia. Nová verzia aplikácií pomôže spoločnostiam prepojiť ich podnikanie do digitálnej platformy.


Novinky v IFS Applications 10:
IFS Aurena: Najmodernejšie intuitívne používateľské rozhranie využívajúce prehľadávač. Rozhranie IFS Aurena je zamerané na používateľa a podporuje tak produktivitu a zapojenie zo strany zamestnancov. Rozhranie IFS Aurena, ktoré bolo najprv predstavené pre B2B a bežných používateľov, sa bude neustále rýchlo vyvíjať v súlade s koncepciou spoločnosti IFS pre vždy aktuálne podnikové aplikácie.
AI/interakcia človek-stroj: Súčasťou IFS Applications 10 využívajúcich technológiu umelej inteligencie (AI) je napríklad IFS Aurena Bot, ktorý umožňuje používateľom ovládať systém pomocou hlasu alebo textu, a to intuitívnym a efektívnym spôsobom. IFS Aurena Bot môžu používať zamestnanci aj manažéri, môžu mu klásť otázky v prirodzenom jazyku alebo s jeho pomocou vykonávať transakcie, napr. zapísať absenciu alebo podať žiadosť o voľno. Na prístup k IFS Aurena Bot je možné využiť ako rozhranie IFS Aurena, tak aj obľúbené komunikačné nástroje ako Skype, Skype pre firmy a Facebook Messenger.
Možnosti zamerané na služby: IFS Applications 10 obsahujú predovšetkým funkcie určené pre organizácie zamerané na služby, najmä pre výrobcov poskytujúcich servis alebo popredajné služby, alebo servisné spoločnosti, ktoré potrebujú integrovaný balík podnikových aplikácií prispôsobených na mieru svojmu obchodnému modelu. Medzi hlavné novinky v tejto oblasti patria možnosti riadiť servisné práce a zmluvné ponuky priamo v module CRM, vylepšená podpora v prípade prác vykonávaných viacerými osobami alebo prác s viacerými výskytmi, ďalšie zlepšenia v module IFS Mobile Work Order, lepšia správa a vizualizácia dopytu po zdrojoch a ich využitia, správa nákladov a účtovanie rozpracovanej výroby (WIP) alebo nové možnosti spolupráce so zákazníkmi naprieč životným cyklom služieb a správa prác outsourcovaných zmluvným dodávateľom.
MRP založené na dopyte (DDMRP): DDMRP je rozšírením tradičného MRP, ktoré pomáha spoločnostiam vyrovnať sa s dnešnými problémami spôsobenými krátkym životným cyklom produktov, dlhými dodacími lehotami a veľkou variabilitou dopytu. S využitím bufferov pre strategické skladové zásoby môžu spoločnosti skrátiť dodacie lehoty a riadiť sa predovšetkým dopytom bez toho, aby sa museli spoliehať na neisté predpovede. Integrované riešenie spoločnosti IFS bolo overené a schválené organizáciou Demand Driven Institute, čo dokladá schopnosť spoločnosti IFS ponúknuť nákladovo efektívne implementácie.
Výrobné funkcie: Nová verzia prináša výrazné zlepšenia, ktoré ponúkajú podporu procesnej výroby, vrátane nových a rozšírených možností sledovateľnosti, riadenia akosti, správy receptúr a zloženia, vyvažovania dávok, prepracovania a riadenia obchodu. Rozšírené funkcie umožňujú výrobcom využiť digitálnu transformáciu na zvýšenie efektivity.
Vylepšenia pre globálne podnikanie: IFS Applications 10 ponúkajú rozšírenú podporu nadnárodných spoločností a využívajú úplne prepracovaný engine na správu globálnych daní, viac multipodnikových funkcií aj robustnú podporu pre paralelné účtovné knihy.
Moderné API vhodné pre cloud: API založené na otvorenej microservice architektúre a navrhnuté podľa najnovších princípov RESTful a štandardu OASIS oData zaisťujú jednoduchú integráciu dát a procesov v IFS Applications s IoT a technológiami AI, Microsoft Office365 a väčšinou ďalších moderných cloudových technológií a riešení typu SaaS.
„Sme naozaj nadšení, že môžeme predstaviť riešenie IFS Applications 10, ktoré bolo navrhnuté tak, aby pomohlo zákazníkom využívať hlavné trendy, ako sú automatizácia, prepojené zariadenia a servitizácia,“ povedal Darren Roos, CEO spoločnosti IFS. „Nová základná verzia bola vyvinutá za intenzívnej spolupráce s našimi zákazníkmi a prináša rad inovácií, ktoré zaistia maximálnu obchodnú hodnotu už od prvého dňa.“
Dan Matthews, CTO v spoločnosti IFS, dodal: „Nová verzia obsahuje viac než 500 nových funkcií vrátane kompletne prepracovaného používateľského rozhrania a výkonných funkcií pre organizácie zamerané na služby. Všetko je navrhnuté tak, aby boli používatelia lepšie prepojení s podnikaním a aby vznikla moderná digitálna platforma spájajúca ľudí a procesy. Vďaka skombinovaniu nových funkcií IFS Applications 10 s najnovšími inováciami, ako sú IoT a vrstvená architektúra aplikácií, sme dokázali vytvoriť skutočne unikátne obchodné riešenie.“

* * * * *
• Perfektné vizuálne spracovanie a nové možnosti ovládania umožňujú používateľom, aby boli produktívnejší bez ohľadu na to, aký spôsob práce s IFS Applications 10 si vyberú.
• Inovatívne nové funkcie — vrátane AI chatbota a zdokonalených možností zameraných na služby — a taktiež stovky funkčných vylepšení vo všetkých oblastiach
• IFS stále ponecháva možnosť voľby na používateľovi: IFS Applications 10 sú k dispozícii ako on-premise, aj ako cloudové riešenie
* * * * *

IFS Applications 10 už boli implementované u prvých piatich zákazníkov, ktorí zároveň poskytli spätnú väzbu. Medzi týchto prvých používateľov, ktorí predstavujú zástupcov z rôznych priemyselných odvetví a rôznych zemepisných oblastí, patria: Chief Industries, Inc. (USA), Hexpol (Švédsko), Portsmouth Aviation (VB), Volac (VB) a Valmont Industries (USA).
Neville Chapman, riaditeľ pre rozvoj podnikania v spoločnosti Volac, vyhlásil: „Jednou z hlavných výhod IFS Applications 10 je nové používateľské rozhranie IFS Aurena, ktoré umožňuje zamestnancom pracovať efektívne v každom okamihu a na akomkoľvek zariadení. Skutočne radi ho používame, rovnako ako funkciu IFS Lobby, ktorá používateľom zaisťuje jednoduchý prístup k všetkým informáciám, ktoré k svojej práci potrebujú. Vyvíjame vizuálne riadiace panely strategických KPI, ktoré využívajú informácie priamo z IFS a umožňujú extrahovať relevantné údaje. Očakávame, že vďaka týmto riadiacim panelom a taktiež relevantným prevádzkovým a výkonnostným údajom získame z investície do tohto systému skutočnú hodnotu. Spolupráca so spoločnosťou IFS v rámci programu pre prvých používateľov a možnosť ovplyvniť vývoj tohto produktu pre nás boli veľmi dobrou skúsenosťou a tešíme sa, že táto spolupráca bude pokračovať aj naďalej.“
IFS Applications 10 už zaznamenali taktiež obchodný úspech, a to v podobe kúpnych zmlúv uzavretých napr. s francúzskou poštovou spoločnosťou La Poste, globálnou spoločnosťou v oblasti obrany a bezpečnosti Saab, popredným švédskym výrobcom kávy Löfbergs Lila, švajčiarskym výrobcom mikropohonov Maxon motor a nórskou drevárskou spoločnosťou Bergene Holm AS.
IFS Applications 10 sú k dispozícii ako služba v cloude, softvér ako služba (SaaS) a ako on-premise riešenie.

TEXT/FOTO Dana Kovačovičová