Darren Roos CEO IFSIFS, globálna spoločnosť zaoberajúca sa podnikovými aplikáciami, oznámila, že prijala Darrena Roosa na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti IFS. Jeho menovanie vstúpi do platnosti 1. apríla 2018, v súlade s odchodom súčasného CEO Alastaira Sorbieho ku koncu 1. štvrťroka 2018.
Roos je osvedčeným lídrom v oblasti podnikového softvéru, ktorý už preukázal svoje schopnosti pri budovaní a rozširovaní globálneho podnikania so softvérom. D. Roos naposledy zastával pozíciu prezidenta divízie cloudových ERP systémov v spoločnosti SAP a predtým výrazne rozšíril medzinárodné operácie spoločnosti Software AG, vďaka čomu sa táto firma za jeho pôsobenia strojnásobila.


Darren Roos, CEO spoločnosti IFS, povedal: „Som nadšený a vnímam to ako privilégium, že môžem viesť spoločnosť IFS v jej novej kapitole. IFS je neuveriteľná firma! Kombinácia výrazného ERP dedičstva, poprednej pozície v oblasti EAM a FSM a príkladnej spokojnosti zákazníkov dáva vzniknúť dokonalej platforme, ktorá v odvetví podnikového softvéru hrá dominantnú rolu. Mám v pláne využiť svoje skúsenosti a schopnosti najmä z oblasti rozširovania spoločností, budovania cloudového podnikania a vytvárania vysokovýkonných tímov, ktoré umožnia spoločnosti IFS aj naďalej rozkvitať.“ A dodáva: „Teším sa, až sa stretnem so všetkými 3 500 zamestnancami, ktorí vybudovali túto firmu, aj so všetkými 10 000 zákazníkmi a partnermi, vďaka ktorým je tak skvelá.“
Per Franzen, partner v spoločnosti EQT (vlastník IFS), to okomentoval slovami: „Darrenove skúsenosti, znalosti a výsledky z jeho profesijnej minulosti, keď vybudoval úspešné podniky na trhoch, na ktorých spoločnosť IFS pôsobí, z neho robia ideálneho kandidáta na pozíciu CEO. Menovanie Darrena prichádza v čase, keď má spoločnosť IFS skutočnú príležitosť posilniť svoje popredné postavenie a využiť nové impulzy v tomto odvetví. Ide o dobrú správu nielen pre zákazníkov a partnerov, ale samozrejme taktiež pre zamestnancov.“ A ďalej dodal: „Ďakujeme Alastairovi za jeho oddanosť a sme veľmi vďační za to, že vybudoval a doviedol úspešnú spoločnosť IFS do súčasnej podoby. Zároveň sa tešíme na pokračujúcu spoluprácu s Alastairom, ktorý bude súčasťou priemyselnej siete spoločnosti EQT.“
V súvislosti so svojím odchodom do penzie Alastair Sorbie vyhlásil: „Som hrdý, že som počas 12 rokov na pozícii CEO vybudoval z IFS globálnu organizáciu. Rád by som poďakoval mnohým kolegom, ktorí ma na tejto ceste sprevádzali a pomáhali vytvárať kultúru, ktorá umožnila spoločnosti IFS prilákať a udržať talentovaných zamestnancov a špičkových zákazníkov. Im, Darrenovi aj všetkým zamestnancom spoločnosti IFS prajem tú najžiarivejšiu budúcnosť.“

TEXT/FOTO IFS