ifs2IFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, oznámila, že spoločnosť Glas Trösch, švajčiarsky výrobca a spracovateľ skla pôsobiaci v celej Európe, sa rozhodol implementovať riešenie IFS Applications.


Glas Trösch implementuje riešenie od spoločnosti IFS v niekoľkých výrobných závodoch. Software bude mapovať centrálne podnikové procesy spoločnosti Glas Trösch a zaistí nepretržitý tok informácií, zjednoduší procesy, zrýchli reakcie, sprostredkuje presné a aktuálne dáta o výkone a zvýši transparentnosť.
„Spoločnosť IFS dokonale rozumie našim odborovým aj špecifickým požiadavkám,“ vyhlásil Roland Lenz, IT manažér v spoločnosti Glas Trösch. „Riešenie IFS Applications vyhovuje všetkým našim aktuálnym požiadavkám a vďaka svojej širokej ponuke funkcií sa nám počas nášho rastu dokáže bez problémov prispôsobiť.“
„Glas Trösch sa stáva ďalšou poprednou švajčiarskou spoločnosťou, ktorú máme tú česť privítať v našej neustále sa rozrastajúcej zákazníckej základni,“ povedal Peter Höhne, viceprezident spoločnosti IFS Central Europe. „Teší nás, že sa spoločnosť Glas Trösch rozhodla pre riešenie IFS, a sme presvedčení, že spoločnosť IFS zohrá dôležitú rolu v zaistení ďalších 100 rokov plných úspechov.

TEXT/FOTO IFS