ifsVýroba automobilov je špecifické odvetvie priemyslu, ktoré sa riadi vlastnými štandardmi, zabezpečujúcimi lepšiu komunikáciu v dodávateľskom reťazci a sledujúcimi neustále zvyšovanie kvality dodávok pre výrobcov automobilov. Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku podnietil záujem niektorých lokálne pôsobiacich spoločností zapojiť sa do dodávateľského reťazca, narazili pri tom však na niekoľko bariér, ktorých prekonanie nebýva vždy ľahké.


Jedným zo „strašiakov“ dodávateľov pre automobilový priemysel je celosvetovo platný hodnotiaci štandard GMMOG/LE (Global Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation), Umožňuje vedúcim automobilkám výber správnych dodávateľov pre svoje značky, pričom prínosy tohto jednotného hodnotenia sú značné tak pre automobilky, ako aj samotných dodávateľov. Všetci dodávatelia sa snažia presadiť a preukázať sa hodnotením „A“. A tí, čo ho niekedy stratili, vedia ... nie vždy býva ľahké zostavenie plánu nápravných opatrení pre opätovné získanie hodnotenia „A“, a najmä jeho realizácia je niekedy zložitá. Najťažšie je však opäť získať dôveru zákazníka.
Dodávatelia by preto mali do svojej stratégie zakomponovať smernicu GMMOG/LE ako nástroj trvalého zdokonaľovania materiálového plánovania a logistiky. Cieľom je zjednodušenie a zlepšenie prevádzkových postupov a zlepšenie riadenia dodávateľského reťazca. Mať nástroj pre sebahodnotenie podľa GMMOG/LE priamo v podnikovom software je určite výhodou. Využitie komplexného podnikového software (ERP) je toho základnou podmienkou.
Jednoznačná identifikácia hotových výrobkov, rozpracovanej výroby aj vstupných materiálov a využitie čiarových kódov je minimálnou požiadavkou smerom k dodávateľom. Ak je zákazníkom vyžadovaná dosledovateľnosť pôvodu (traceability), musí podnikový systém poskytovať aj túto funkciu. Dôležitou súčasťou podnikového riešenia je práca s baleniami a identifikácia ich obsahu vrátane vytvárania dokladov o zásielkach, ktoré musia byť v súlade s požiadavkami zákazníkov. Dôležitá je aj evidencia stavu a pohybu prepravných obalov.
Pri komunikácií so zákazníkmi je nutné využitie EDI. Zámerom podľa smernice GMMOG/LE je eliminácia vzniku chýb pri použití štandardov EDI komunikácie, preto je optimálne automatické načítanie správ systémom. Podnikový informačný systém následne - pri tvorbe výrobného plánu - pracuje s odvolávkami zákazníkov a výrobný proces je riadený v režime štíhlej výroby.
GMMOG/LE je zosúladené s cieľmi ISO / TS 16949: 2002 a obsahuje terminológiu v súlade s týmto široko implementovaným globálnym štandardom. ERP riešenie od spoločnosti IFS poskytuje dodávateľom pre automotive podporu uvedených štandardov a ešte ďaleko viacej funkcií. Presvedčte sa sami.

TEXT/FOTO IFS