obr1Smart point softvér je otvorená cloudová platforma, ktorá umožňuje prístup k spoľahlivým a plnohodnotným službám. Je otvorená pre rôzne platformy a hostiteľské „smart“ aplikácie. Zákaznícky orientované riešenia sú zamerané na zvýšenie produktivity, kontroly výrobného procesu, presnosti, programovania, samovzdelávania a údržby stroja.


Softvér porovnáva skutočný stav stroja s digitálnym dvojčaťom. Vyhodnocuje údaje zozbierané z citlivého systému stroja a z histórie výkonov.
Vďaka vždy aktuálnym a správne vyhodnoteným dátam „Smart point“ umožní, aby stav vášho zariadenia a procesov bol transparentný. Zjednoduší prijímanie efektívnych a múdrych rozhodnutí.

Monitoring stavu stroja
Aktuálny stav stroja je možné zobraziť v reálnom čase pomocou webovej aplikácie na akomkoľvek zariadení pripojenom na internet.
Vďaka tomu môžu byť odchýlky od výrobného plánu okamžite zistené. Môžete byť v reálnom čase informovaní a prijímať oznámenia o udalostiach vo výrobe.

História stroja
Históriu stroja, ako napríklad vyhlásené alarmy, všetky kritické signály procesu a ostatné kľúčové indikátory (výkon stroja, strojový čas, vedľajší čas, čas na upínanie atď.) sú bezpečne uložené na cloude a môžu byť v prípade potreby ihneď použité. Tieto informácie používajú operátori a CAM inžinieri na zvýšenie výkonu stroja a zvýšenie kvality obrobkov.

3D monitoring
Dráha nástroja môže byť vizualizovaná pomocou 3D simulácie. Pomocou tohto zobrazenia sa na dráhe nástroja môžu premietnuť kľúčové signály procesu tak, aby pomohli používateľovi pri riešení problémov alebo optimalizácii obrábania.

Správy a hlásenia
Pravidelné správy a hlásenia sú nakonfigurované tak, aby uchovávali aktuálne údaje o výrobnom procese, výkonnosti stroja a o životnosti komponentov.

TEXT/FOTO: Imexim TS