IftestSpoločnosť Iftest v rámci podpory svojich závodov vo Švajčiarsku a na Slovensku nahradzuje súčasné riešenie ERP riešením spoločnosti IFS.


IFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, oznámila, že sa Iftest AG, popredný vývojár a výrobca lekárskej a priemyselnej elektroniky, rozhodol pre implementáciu produktu IFS Applications 9.
Produkt IFS Applications podporí centrálne obchodné procesy spoločnosti Iftest nepretržitým tokom informácií, zvýši transparentnosť a zrýchli reakcie zamestnancov. Riešenie spoločnosti IFS sa bude využívať naprieč celou spoločnosťou a zasiahne do oblastí plánovania materiálu, logistiky, výroby, predaja, marketingu, riadenia kvality, správy dokumentov, účtovníctva aj ľudských zdrojov.
Spoločnosť Iftest nahradí produktom IFS Applications starší súčasný systém, ktorý už nie je schopný vyhovieť aktuálnym požiadavkám spoločnosti. Iftest plánuje implementovať nové riešenie do ústredia spoločnosti vo švajčiarskom Wettingene v kantóne Aargau aj do závodu dcérskej spoločnosti QESS, s. r. o., v slovenskom meste Jaklovce. Implementácia prinesie výhody viac než 200 zamestnancom spoločnosti Iftest, ktorí budú riešenie spoločnosti IFS pravidelne používať.
„Hľadáme moderné riešenie ERP, ktoré čo možno najkomplexnejšie vyhovie našim špecifickým požiadavkám bez toho, aby bolo potrebné vykonávať príliš veľa úprav. Takéto riešenie sme našli v produkte IFS Applications 9,“ vyhlásil Christian Kupper, výkonný riaditeľ spoločnosti Iftest. „Okrem vynikajúcej flexibility a pútavého dizajnu softvéru bolo pre náš tím kľúčové, aby sa vždy využívala najnovšia verzia produktu bez toho, aby zložité aktualizácie nadmieru zaťažovali náš IT tím. Je preto skvelé, že je produkt IFS Applications 9 navrhnutý pre fungovanie v ,nestarnúcom‘ režime, ktorý značne zjednodušuje implementáciu aktualizácií a inovácií.“
„Spoločnosť IFS má bohaté skúsenosti a neodolateľnú ponuku pre firmy v oblasti high-tech a elektroniky,“ povedal Guido Zumstein, výkonný riaditeľ spoločnosti IFS vo Švajčiarsku. „Iftest je poprednou spoločnosťou pohybujúcou sa v tomto sektore a sme hrdí na to, že si za partnera zvolila spoločnosť IFS. Naša dlhodobá oddanosť tomuto trhu a naše značné investície do tohto odvetvia sa zase raz vyplatili.“

TEXT/FOTO IFS