isvIoT integrovaný do produktového návrhu, výrobcovia prijímajúci obchodný model s väčším zameraním na služby a 3D tlač dosahujúca bodu zlomu pri získavaní značnej obchodnej výhody. Toto je predikcia troch rozhodujúcich faktorov pre rok 2018.

 

 

 

Do konca roka 2018 zapojí viac než 50 percent výrobcov technológiu IoT do fázy návrhu svojich produktov
Keď sa povie „IoT“, napadnú vám ako prvé novo dostupné a cenovo výhodné snímače pridávané do produktov hneď po ich vyrobení? Ak áno, potom sa domnievam, že rok 2018 toto vnímanie zmení, pretože IoT robí rozhodujúci krok vo svojom vývoji. Ak budeme o IoT uvažovať ako o nervovom systéme produktu, v roku 2018 budeme svedkami toho, ako sa zmení zo zberu signálov na okraji na skutočný mozog produktu, ktorý neustále odosiela, prijíma, rozširuje a zhromažďuje informácie, a to z centra produktu počas celého jeho životného cyklu, čím sprostredkováva nové služby a zdroje príjmov. Výroba je jedným z trhov, na ktoré má dnes IoT najväčší vplyv. Podľa Global Market Insights bol IoT na trhu výroby v roku 2016 hodnotený na viac než 20 miliárd USD a medzi rokmi 2017 a 2024 vzrastie o viac než 20 percent (odhad CAGR). Súčasné investície do IoT, ktoré sú jedinečné pre výrobné prostredie, prebiehajú v troch hlavných sektoroch:
• Inteligentná výroba na navýšenie objemu výroby, kvality produktov či bezpečnosti pracovníkov a prevádzky aj zníženie spotreby zdrojov
• Prepojené produkty na zlepšenie výkonu produktov vrátane zberu podrobných informácií o produktoch v teréne, vzdialenej diagnostiky a vzdialenej údržby
• Prepojené dodávateľské reťazce na zvýšenie prehľadnosti a koordinácie dodávateľského reťazca, sledovanie prostriedkov či zásob s cieľom efektívnejšie riadiť dodávateľský reťazec

Vo všetkých týchto troch sektoroch IoT vidíme, že IoT je zahrnutý ako súčasť procesu návrhu. Výrobcovia si uvedomujú, že vďaka začleneniu technológie IoT do produktov a vybavenia už počas procesu návrhu, budete mať možnosť monitorovať nielen výkon zariadenia, aby bolo možné predpovedať, kedy bude potrebná oprava, ale taktiež to, ako a kedy sa používa – čo poskytuje rozhodujúcu konkurenčnú výhodu!

* * * * *
Do konca roku 2018 bude viac než 50 percent výrobcov začleňovať technológiu IoT do svojich produktov hneď od prvého dňa – už budú myslieť dopredu vo fáze návrhu a budú sa pýtať sami seba, aké služby a príjem môže tento produkt počas svojej životnosti generovať?
* * * * *

Odkiaľ bude pochádzať náš príjem počas nasledujúcich piatich rokov? To je dobrá otázka. Čo nás vedie k mojej ďalšej kľúčovej predpovedi...

Servitizácia vpred: do roku 2020 bude u väčšiny výrobcov pochádzať viac než polovica príjmov zo služieb
Výrobný priemysel sa stále viac orientuje na komodity a kľúčom k prežitiu a ziskovosti je odlíšenie sa od konkurencie. Sme svedkami toho, ako mnohí výrobcovia prechádzajú na obchodný model s väčším zameraním na služby – rozhodujúcim slovom je „servitizácia“.
Servitizácia výrobcovi umožňuje pozdvihnúť celkovú ponuku nad rámec samotného produktu. Jedným zo slávnych príkladov je spoločnosť Apple, ktorá niečo také urobila pred pár rokmi, keď získala väčšinový podiel na trhu so zariadením iPod a predstavila službu iTunes, čo spoločnosti zaistilo vernosť zákazníkov, odlíšilo ju od konkurencie a prinieslo jej vyššie príjmy. Možno si myslíte, že sa to vášho podniku nikdy nebude týkať, ale spoločnosti teraz využívajú výhody servitizácie v mnohých rôznych podoblastiach. Napríklad spoločnosť Philips poskytuje letisku Schiphol pri Amsterdame „osvetlenie ako službu“, čo znamená, že Schiphol zaplatí za svetlo, ktoré využije, zatiaľ čo Philips zostane vlastníkom všetkého vybavenia a inštalácií. Spoločnosť Philips a jej partner Cofely budú spoločne zodpovedné za fungovanie a stálosť systému, rovnako ako na konci životnosti aj za jeho opätovné použitie a recykláciu. Výsledkom je 50 % zníženie spotreby energie bez toho, aby bolo potrebné kúpiť jedinú žiarovku!

Rovnaký vývoj vidím aj medzi zákazníkmi spoločnosti IFS. Pre celosvetového výrobcu nábytku Nowy Styl Group bola servitizácia kľúčová pre dostatočný rast. V roku 2007 spoločnosť oznámila heslo „viac než len kreslá“, čím spustila transformáciu z čisto výrobnej spoločnosti na špičkovú svetovú spoločnosť zaoberajúcu sa poradenstvom na poli interiéru kancelárií. Ďalším príkladom je zákazník vyrábajúci čistiace produkty, ktorý začal ponúkať dodávku a servis dávkovacích systémov. Spoločnosť pochopila, že voľba správnych čistiacich produktov bola len jednou časťou hlavného cieľa zákazníkov, ktorým bolo udržanie hygienického prostredia vo vlastných priestoroch. Maximálne efektívna aplikácia produktov, voľba správneho príslušenstva, zavedenie správnych postupov – aj toto všetko bolo nutné na udržanie čistoty budov.

Obom týmto zákazníkom došlo, že technológia postupuje vpred tak rýchlo, že je jedno, aký nádherný bude mať kreslo dizajn alebo aký účinný bude čistiaci produkt – dnešné luxusné produkty sa menia na komodity budúcnosti rýchlejšie než kedykoľvek predtým, čo súčasne znižuje ich cenu. Vďaka servitizácii sa výrobcovia vyhýbajú problému s prílišnou orientáciou na komodity. Odborné služby postavené na rokoch skúseností poskytujú ten typ hodnoty, za ktorý zákazníci vždy radi zaplatia aj bez ohľadu na trendy v oblasti technológií.

Podľa prieskumu IFS Digital Change Survey, ktorý vykonala výskumná a publikačná spoločnosť Raconteur, 68 percent výrobných spoločností tvrdí, že servitizácia je buď „dobre zavedená a už sa vypláca“, alebo „prebieha a je jej venovaná náležitá pozornosť a podpora vedenia“. Každá tretia výrobná spoločnosť však ešte musí hodnotu zo servitizácie získať. Týmto spoločnostiam chýbajú zdroje príjmov a nové spôsoby rozvoja ponuky produktov. Ak chcú výrobcovia uspieť v reakcii na potreby a rastúce požiadavky zákazníkov, musia hľadať nové obchodné modely umožňujúce skrátiť čas uvedenia na trh a čo najrýchlejšie spracovať nápad od návrhu po predajný tovar.

Nové technológie, ako je napríklad IoT, pridávajú ďalšiu vrstvu servitizácie. Vďaka snímačom detegujúcim, kedy produkt alebo vybavenie potrebujú servis, sú tieto údaje schopné aktivovať automatickú servisnú akciu, čo prinesie značné výhody a zefektívni organizáciu servisu. Tento typ automatickej prediktívnej údržby bude stále bežnejší, keďže ide o prirodzený, ďalší krok nasledujúci po implementácii IoT s cieľom optimalizovať servis.

ivv

Do konca roka 2019 rozruch okolo 3D tlače skončí a začnú sa prejavovať skutočné prínosy
Mojou treťou predpoveďou je, že 3D tlač, rovnako ako IoT, vkročí do novej vyzretejšej fázy. Bez ohľadu na to, aký veľký bol „wow“ efekt pri prvom stretnutí s 3D tlačou, sa okrem výroby v menšom meradle, ako napríklad na poli audiofónov či šperkov, zatiaľ ešte tejto technológii nepodarilo plne využiť svoj potenciál. To sa však môže v roku 2018 zmeniť.

Sme svedkami niektorých krokov, ktoré týmto smerom vedú. Prvým je lepšia škálovateľnosť riešení 3D tlače. Nová generácia spoločností pôsobiacich v oblasti 3D tlače vstupuje do výrobného sektora, kde tradične vládli spoločnosti zaoberajúce sa vstrekovaním. Tieto nové spoločnosti disponujú novými, rýchlejšími a lepšie prepojenými systémami, ktoré skracujú niektoré z časovo náročných operácií predbežného a následného spracovania, ktoré doteraz predstavovali veľkú prekážku pre používanie týchto systémov vo veľkom. Spoločnosť Stratasys napríklad spolupracovala na novej tlačiarni Demonstrator, ktorá kombinuje tri tlačiarne do stĺpového systému, v ktorom je každá tlačiareň schopná v reálnom čase komunikovať s tlačiarňami susednými. Nová tlačiareň je veľmi škálovateľná, takže dokáže výrazne navýšiť výrobnú kapacitu a tlačiť medzi 1 500 – 2 000 komponentmi denne. Môžete tak dosiahnuť úspory vzniknuté zavedením veľkovýroby, čo sa stane dôležitým katalyzátorom úspechu technológie 3D tlače.

Priekopníkom 3D tlače je v súčasnosti letecký priemysel, z ktorého sa môže výrobný priemysel veľa naučiť. Jedným z úspešných príkladov je nový turbovrtuľový (ATP) motor spoločnosti GE, ktorý bol z 35 percent vytvorený pomocou 3D tlače, čo znižuje množstvo komponentov z 855 na 12, takže je motor ľahší, kompaktnejší a zaručuje o 15 percent nižšiu spotrebu paliva aj o 10 percent vyšší výkon v porovnaní s konkurenčnými ponukami.

Zásluhou vyššej kapacity a kratších operácií predbežného a následného spracovania, ktoré nové, vysoko inovatívne stredne veľké spoločnosti zaoberajúce sa 3D tlačou prinášajú do tejto oblasti, sa podľa mňa v roku 2018 výrobné spoločnosti zapoja do výskumu a vývoja a začnú ťažiť z výhod nových možností 3D tlače.

TEXT Ing. Jozef Kováčik
FOTO ilustračné