ifs decodomIFS, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií oznamuje, že tretí najväčší výrobca nábytku na Slovensku, spoločnosť DECODOM, sa rozhodol nasadiť riešenie IFS Applications, ktoré poskytne funkcie pre plánovanie a riadenie výroby vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti, v expedičnom a logistickom centre zabezpečí nástroje pre mobilné riadenie toku zásob a s centrálou spoločnosti prepojí všetky maloobchodné prevádzky, ktoré spoločnosť DECODOM na Slovensku od roku 2000 postupne vybudovala.


DECODOM, spol. s r. o., je tradičným výrobcom bytového nábytku a pokračovateľom viac ako storočnej tradície jeho predaja na slovenskom trhu. Pred nedávnom spoločnosť v rámci expanzie na domácom trhu otvorila dvadsiatu maloobchodnú predajňu pod značkou DECODOM a svoju produkciu exportuje do viac ako dvadsiatich európskych krajín, najmä do Nemecka.

Pravidelné investície do technológií
Spoločnosť DECODOM hľadala riešenie pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP), ktoré dokáže naplno podporovať jej kľúčové obchodné procesy a umožní jediným systémom nahradiť viacero starších používaných aplikácií. Po komplexnom vyhodnotení trhu podnikových riešení bol pre budovanie komplexného podnikového informačného systému vybraný produkt od spoločnosti IFS. V spoločnosti bude IFS Applications k dispozícii pre takmer 500 zamestnancov, ktorí budú využívať predovšetkým funkcionalitu v oblasti plánovania a riadenia výroby a nákupu, logistiky, riadenie veľkoobchodu aj maloobchodných prevádzok, správu financií a ľudských zdrojov ale tiež správu majetku a riadenie údržby. Dodané komplexné podnikové riešenie bude mať vplyv na procesy v celej spoločnosti a prácu všetkých jej 1 300 zamestnancov.
„Pravidelne investujeme do nových, inovatívnych technológií pre zvyšovanie produktivity a efektivity výroby. Zistili sme však, že pre ďalšie zvyšovanie výkonnosti podniku je súčasný informačný systém limitujúcim faktorom. Pre ďalšie zefektívňovanie našich procesov, znižovanie nákladovosti a zlepšenie zákazníckeho servisu potrebujeme komplexné riešenie, akým IFS Applications určite sú,“ povedal pri podpise zmluvy so spoločnosťou IFS Slovakia generálny riaditeľ a zároveň jeden z majiteľov spoločnosti DECODOM, Ing. Vladimír Šrámek.
„Dnešným dňom zahajujeme realizáciu jednej z najkomplexnejších dodávok podnikového riešenia v našom regióne. Veľmi si ceníme, že si spoločnosť DECODOM zvolila naše riešenie spomedzi konkurencie na trhu. Náš tím bude pokračovať v realizácii dodávky riešenia pre jeho úspešnú implementáciu,“ uviedol v súvislosti s podpisom implementačnej zmluvy Ing. Jozef Kováčik, riaditeľ spoločnosti IFS Slovakia.
Podľa plánu implementácie bude riešenie uvedené do ostrej prevádzky v dvoch etapách – prvá časť, pokrývajúca procesy výroby, nákupu a výrobnej logistiky, bude implementovaná do polovice roku 2018, a celý projekt bude dokončený do konca toho istého roku.

TEXT/FOTO IFS