ifsSpoločnosť IFS, ktorá je celosvetovým špecialistom na podnikové aplikácie, bola označená za lídra vo výskume Magic Quadrant spoločnosti Gartner z roku 2017 zameranom na riadenie služieb v teréne. V správe spoločnosti Gartner bola spoločnosť IFS uvedená ako líder zásluhou svojej „schopnosti realizácie“ a „úplnosti vízie“. Na osi „schopnosť realizácie“ spoločnosť IFS obsadila najvyššiu priečku.


„Riadenie služieb v teréne je oblasťou, ktorej sa v spoločnosti IFS venujeme s nadšením. Sme presvedčení, že naše označenie za lídra v tomto výskume Magic Quadrant už tretí rok po sebe a zároveň naše umiestnenie na prvej priečke v správe z roku 2017 vďaka našej schopnosti realizácie dokladajú, že naša tvrdá práca v oblasti vývoja produktov a 100 % zameranie na naše odvetvie sa vypláca,“ vyhlásil Mark Brewer, globálny odborový riaditeľ pre riadenie služieb v spoločnosti IFS. „Ďalšie posilnenie našej vedúcej pozície v oblasti FSM je dôkazom, že sme v spoločnosti IFS odhodlaní pomáhať zákazníkom zvyšovať ziskovosť a diferenciáciu ich ponuky služieb a súčasne zlepšovať služby poskytované ich zákazníkom. Spoločnosť IFS bude aj naďalej investovať do svojej ponuky v oblasti FSM a rozvíjať ju, z čoho budú naši zákazníci profitovať.“
Spoločnosť IFS uskutočnila v minulom roku niekoľko kľúčových iniciatív s cieľom maximalizovať hodnotu ponuky v oblasti riadenia služieb v teréne. Medzi tieto iniciatívy patria:
• Akvizícia spoločností poskytujúcich služby, Field Service Management, mplsystems a WorkWave, ktoré výrazne posilnili ponuku služieb a kompetentnosť v celosvetovom meradle.
• Spustenie riešenia Field Service Management s podporou IoT, IFS FSM 5.7, s inteligentnými funkciami pre riadenie služieb v teréne a vylepšeným používateľským prostredím.
• Pokračovanie v rozvíjaní ponuky riešenia IFS FSM s cieľom podporiť naše kľúčové procesy v rámci odvetvia a zvýšené potreby v oblasti mobility, od špecifických vertikálnych činností a pracovných postupov až po implementačné šablóny a školiacu dokumentáciu.
• Investovanie do nových technológií zvyšujúcich produktivitu, efektivitu a návratnosť investícií našich zákazníkov a zároveň zlepšujúcich ich ponuku služieb.
Medzi zákazníkov využívajúcich riešenie IFS Field Service Management patria taktiež spoločnosti Auto Windscreens, Cubic Transportation Systems, Kyocera, Polygon, Eickhoff, Makino a Sartorius.
Vo svojom výskume Magic Quadrant zameranom na riadenie služieb v teréne, ktorý bol publikovaný v septembri 2017, spoločnosť Gartner odhaduje, že tržby zo softvéru pre FSM ponúkaného ako balík aplikácií dosiahli za obdobie 12 mesiacov končiace v marci 2017 hodnotu 2,07 miliardy dolárov (čo je od roku 2016 nárast približne o 21 %). Do tejto sumy sú zahrnuté taktiež príjmy z údržby a servisu.

Aktivity po celom svete
Podľa správy spoločnosti Gartner „lídri preukazujú prevratnú víziu toho, ako môže technológia pomôcť profesionálom v oblasti služieb dosiahnuť obchodné ciele. Lídri sú schopní napĺňať svoju víziu prostredníctvom produktov, služieb, ekosystémov a stabilných obchodných výsledkov v podobe príjmov a ziskov. Okrem toho majú taktiež nové spoľahlivé referencie z mnohých geografických oblastí a priemyselných odvetví. Lídrom sa podarilo úspešne nadviazať spoluprácu s významnými zákazníkmi v Severnej Amerike, regióne EMEA a Ázii/Tichomorí naprieč celým radom priemyselných odvetví. Dôkazom sú úspešne realizované projekty u viac než 2 000 používateľov. Títo používatelia teraz majú natívny modul na komplexné plánovanie škálovateľný pre tisíce technikov, výkonné a inovatívne technologické nástroje na riadenie služieb (ako je napr. podpora IoT, sociálna spolupráca, strojové učenie a chatboty); pokrytie v rámci všetkých šiestich kategórií FSM – priamo alebo prostredníctvom certifikovaných partnerov; mnoho úspešných integrácií do rôznych záznamových systémov (najmä systémov ERP a CRM) od rôznych poskytovateľov; a rôzne nasadenia vo viacklientských modeloch nasadenia. Ostatní poskytovatelia sa porovnávajú s lídrami a napodobňujú ich stratégie a taktiky. Lídri preukazujú svoje trhové postavenie podľa počtu zákazníkov a ovplyvňujú trendy na trhu v rámci všetkých kritérií, podľa ktorých sú hodnotení. Používatelia softvéru ponúkaného lídrami vnímajú, že oproti ostatným vo svojom priemyselnom odvetví získavajú konkurenčnú výhodu.“

TEXT/FOTO IFS