IFS akvizicieIFS, celosvetová spoločnosť zaoberajúca sa vývojom podnikových aplikácií, oznámila dokončenie akvizície spoločností mplsystems Limited a Field Service Management Limited. Spoločnosť mplsystems Limited je poskytovateľom omnikanálového kontaktného centra a softvéru pre zapojenie zákazníkov, ktoré v kombinácii s riadením služieb od spoločnosti IFS predstavuje kompletné riešenie pre zapojenie zákazníkov. Spoločnosť Field Service Management Limited pôsobí v Spojenom kráľovstve a Írsku a je špecialistom na implementáciu riešenia pre riadenie služieb v teréne. Posilní predaj, konzultácie a podporu v oblasti riadenia služieb spoločnosti IFS v tomto regióne.


Spoločnosť mplsystems Limited, ktorá má takisto sídlo v Spojenom kráľovstve, vyvíja a implementuje omnikanálové kontaktné centrum a riešenia pre riadenie služieb v teréne využívané najrešpektovanejšími miestnymi značkami, ako napríklad Babcock International, HomeServe, Ecomaster, ENGIE a Iceland. Spoločnosť mplsystems Limited bola vo výskume Magic Quadrant spoločnosti Gartner označená za „vizionárov“ pre západnú Európu zásluhou svojej koncepcie kontaktného centra ako služby (správa bola zverejnená 24. októbra 2016) a ako významný hráč vyplňujúci medzery na trhu vďaka svojmu CRM centru pre zapojenie zákazníkov (správa bola zverejnená 8. mája 2017). Zásluhu na týchto úspechoch majú najmä investície do inovácií, ktoré viedli k vytvoreniu flexibilnej, integrovanej a intuitívnej platformy pre správu kontaktného centra.
Spoločnosť Field Service Management Limited je partnerom spoločnosti IFS pri implementácii riešenia v Spojenom kráľovstve a Írsku. Jej tím odborných konzultantov na riadenie služieb sa pripojí k prevádzke spoločnosti IFS v Spojenom kráľovstve a podporí jej rast v tomto regióne. Dovtedy spoločnosť Field Service Management Limited zaisťovala podporu spoločnosti IFS pri najväčších implementáciách v oblasti riadenia služieb v Spojenom kráľovstve.

Najucelenejšia ponuka riadenia služieb
Fredrik vom Hofe, viceprezident skupiny pre rozvoj podnikania v spoločnosti IFS, akvizície komentoval takto: „Spoločnosť IFS je uznávaným globálnym hráčom v sektore riadenia služieb. Tieto dve akvizície jej pozíciu ešte viac upevnia. Akvizícia spoločnosti mplsystems nám poskytuje príležitosť ponúknuť firmám spôsob, ako z ktoréhokoľvek miesta na svete poskytnúť zákazníkom tie najlepšie služby – od chvíle odoslania požiadavky až po vyriešenie celého problému. Teraz máme najucelenejšiu a najprepojenejšiu ponuku riadenia služieb na trhu.“
Paul White, výkonný riaditeľ spoločnosti mplsystems Limited, dodáva: „Tím spoločnosti mplsystems sa teší z toho, že bude môcť spojiť svoje sily s kolegami zo spoločnosti IFS. Teraz máme skvelú príležitosť, ako dostať naše oceňované omnikanálové kontaktné centrum a riešenie pre zapojenie zákazníkov na celosvetovú scénu.“
Alex Stratis, špecialista na výskum v spoločnosti IDC, hovorí: „Spoločnosť IFS akvizíciou spoločnosti mplsystems rozširuje a súčasne posilňuje svoju ponuku riadenia služieb. Spojením súčasných schopností spoločnosti IFS v oblasti riadenia služieb v teréne so zdatnosťou spoločnosti mplsystems spájať príjemcov služieb cez kontaktné centrum, web, text a mobilné rozhranie vzniká riešenie, ktoré umožňuje riadiť získavanie zákazníkov integrovanejšie než kedykoľvek predtým. Obe spoločnosti majú podobné hodnoty založené na inováciách a orientácii na zákazníka, čo je pre efektívnu integráciu oboch subjektov veľmi dôležité.“

TEXT/FOTO IFS