obr1IFS, globálna spoločnosť špecializujúca sa na podnikový softvér, bola opäť označená za lídra v prieskume Magic Quadrant spoločnosti Gartner zameranom na riadenie služieb v teréne*.


„Sme poctení, že sme opäť získali toto uznanie. Budeme sa aj naďalej snažiť zaistiť rast nášho podnikania v oblasti riadenia služieb v teréne (FSM) prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi zákazníkmi a partnermi po celom svete“, vyhlásil Alastair Sorbie, CEO spoločnosti IFS. „Máme radosť, že zásluhou služieb v teréne, ktoré predstavujú prioritu pri zavádzaní nových technológií zlepšujúcich skúsenosti zákazníkov, budeme našim zákazníkom môcť ponúknuť najnovšie technologické platformy, funkcie a modely dodávok. Vieme, že organizácie pôsobiace v odvetví služieb sú pod mimoriadnym tlakom, aby dokázali uspokojiť neustále sa meniace požiadavky zákazníkov a súčasne boli schopné diferencovať svoju ponuku služieb a dosiahnuť zisk. Naším cieľom je umožniť organizáciám v tomto odvetví vyriešiť existujúce problémy a výzvy, aby sa mohli chopiť budúcich príležitostí. Globálny vodcovský tím spoločnosti IFS sa zameriava na rozširovanie nášho podnikania v oblasti FSM. Veríme, že prieskum, ako je napríklad táto správa, pomôže potvrdiť význam práce, ktorú odvádzame vo všetkých našich regiónoch.“

Spoločnosť IFS uskutočnila niekoľko kľúčových iniciatív s cieľom maximalizovať hodnotu jej ponuky v oblasti riadenia služieb v teréne. Medzi tieto iniciatívy patria:
• silný záväzok vykonávať mnohé procesy v rámci odvetvia, od špecifických vertikálnych činností a pracovných postupov až po implementáciu šablón a školiacej dokumentácie,
• zameranie na produkty a ich možnosti konfigurácie používateľom, od strategickej úrovne až po prevádzkovú úroveň, vrátane možnosti rozšírenia na mobilné zariadenia, ktorá organizáciám dovoľuje ľahko škálovať na základe konkrétnych obchodných potrieb,
• podpora spolupráce so zákazníkmi, ktorá zahŕňa partnerské aktivity, ako sú používateľské fóra zákazníkov a špecializované tematické školenia,
• investície do nových technológií s cieľom podporiť produktivitu, efektivitu a rast návratnosti investícií tak z hľadiska riešenia, ako aj pracovných síl v teréne ako celku.
Ďalšie informácie o trhu a trendoch v oblasti riadenia služieb v teréne a taktiež podrobnosti o analýze riešenia IFS Riadenie služieb v teréne vypracovanej spoločnosťou Gartner sú uvedené v úplnej správe, ktorá je k dispozícii na adrese: http://www.ifsworld.com/sk/news-and-events/industry-analyst-research/.

* Prieskum Magic Quadrant spoločnosti Gartner v oblasti riadenia služieb v teréne, Jim Robinson, William McNeill, Jason Wong, Michael Maoz, 3. novembra 2016.

TEXT/FOTO IFS