titiBIM sa rýchlo stáva štandardom v stavebnom priemysle od návrhu po výstavbu. V Európskej únii sa dokonca stáva štandardom zo zákona, keď stavby financované verejným sektorom musia byť projektované v BIM, pre Slovenskú republiku bude táto povinnosť platiť od roku 2021. Využívanie BIM ponúka novú príležitosť strojárenským firmám, ktoré dodávajú produkty pre stavebníctvo.


V skratke BIM definujeme ako návrh budovy z 3D prvkov, ktoré si nesú so sebou informácie pre správne osadenie a dimenzovanie prvku. V projekčných kanceláriách silnie požiadavka na dodávku technických podkladov v BIM kompatibilných formátoch, ktoré by použili vo svojich vlastných BIM modeloch. Kvalitne pripravené BIM prvky (knižnice) rôznych zariadení znamenajú pre výrobcu vyššiu šancu, že práve ich výrobky budú aj reálne na stavbe použité, keďže od začiatku sa stávajú položkou vo výkazoch už v ranných štádiách projektovej dokumentácie.

obr1
Chiller v Inventore, pripravený na export ako rodina Revitu
obr2
Chiller importovaný do Revitu, pripravený do BIM modelu budovy

 

Plynulá synchronizácia
Produkty firmy Autodesk pre strojárstvo, Inventor a Advance Steel a produkty špeciálne pre VZT - CAMduct, umožňujú plynulú synchronizáciu dát so softwarom Revit, ktorý je primárnou platformou pre BIM projektovanie.
V Inventore navrhnuté rôzne technologické zariadenia (radiátory, kotle, čerpadlá, VZT jednotky apod.) alebo rôzne strojárenské a zámočnícke výrobky (výťahy, zámočnícke a klampiarske výrobky, zábradlia, montované schody apod.) je možné priamo uložiť do tzv. Revitových rodín, ktoré sa potom používajú v BIM modeli. V prípade technologických zariadení sa dajú definovať prípojné body aj s výkonnostnými požiadavkami. Do Inventoru je možné aj načítať časti budovy tak, aby bolo možné priamo vytvárať prvky strojárskej výroby v kontexte stavby – napr. plechové obklady, kovové podkonštrukcie, mechanické zariadenia, alebo fasády.
Podobne funguje synchronizáciu dát medzi Revitom a Advance Steele, a tak výrobná dokumentácie oceľovej konštrukcie je neustále synchronizovaná so stavebnou časťou projektu v programe Revit.

obr3
laser scan v Advance Steel pre koordináciu konštrukcie s existujúcimi prvkami
obr5
BIM model stavby


Použitie pokročilých technológií v stavebníctve a integrácia softwarov firmy Autodesk umožňuje tesnejšie prepojiť návrhy z oblasti strojárstva a stavebníctva na jednotlivých stavbách. Výsledkom je vyššia produktivita pri návrhu a montáži na stavbe, ale aj pokročilejšie a dokonalejšie návrhy prvkov. Práve Graitec so svojimi skúsenosťami z projektov v Severnej Amerike a západnej Európe poskytuje strojárskym firmám, ale aj menším zámočníckym dielňam, konzultácie a implementačné programy pre dokonalé využitie softwarových možností, ale aj nastavenie štandardov výmeny dát medzi projektantmi.
Firma Graitec pôsobí na oboch stranách Atlantiku (Kanada, USA, EÚ) ako Platinový partner spoločnosti Autodesk a spolu s partnerskými firmami po celom svete patrí k jej najväčším distribútorom. Nie je len distribútorom, ale aj vývojárom vlastných softwarových riešení, ktorých kvalitu ocenil aj Autodesk, keď nedávno začlenil produkty Advance Steel do svojho produktového portfólia. Vďaka akvizícii spoločnosti ŠTOR CAD Computers dnes aj slovenskí zákazníci majú okamžitý prístup k špičkovým softwarovým riešeniam, ktoré Graitec ponúka svojim významným zákazníkom na rozvinutých trhoch.

stor logo

TEXT/FOTO ŠTOR CAD – GRAITEC, s. r. o.