MicrosoftTeams image 9Dne 25. 4. 2023 uspořádala společnost STEP Software pod patronací KARAT Software, a.s., setkání uživatelů slovenských partnerů. Akce navazovala na brněnskou KARAT Konferenci 2023 a měla za cíl představit slovenským uživatelům novinky uvolněné verze 23. Setkání proběhlo ve Vysokých Tatrách v kongresovém centru hotelu ATRIUM a zúčastnilo se jí na 60 zástupců jednotlivých firem a dalších Solution partnerů – firem Sango a Murat.

S úvodní prezentaci vystoupil generální ředitel KARAT Software ing. Martin Válek. Dopolední blok prezentací byl věnován IS KARAT se zaměřením na klíčové novinky verze 23 a na plán rozvoje technologických a funkčních vlastností dalších verzí. Speciální prezentace byla věnována novince v nabídce KARAT Software - nástroji pro řízení týmů a požadavků ALITEO.
Odpolední program prezentací zahájil p. Bobuľa z firmy Rudos Ružomberok a seznámil účastníky s přínosy implementace IS KARAT zejména v oblasti plánování výroby. Následoval odborný příspěvek společnosti STEP Software a ocenění nejaktivnějších zákazníků. Závěr odpoledního bloku byl zaměřen na změny ve slovenské legislativě s jejich dopadem do IS KARAT.

IMG20230425124321
Po oficiálním ukončení akce probíhaly pracovní diskuze s výměnou know-how z realizovaných projektů. Neformální debaty se také dotkly aktuálních témat spojených s dopadem do byznysu jednotlivých firem.

Text/Foto Ing. Roman Pazdera, partner manager