karat1Český priemyselný podnik NC LINE zrýchlil vybavovanie zákaziek, zefektívnil plánovanie a ušetril náklady vďaka informačnému systému KARAT.

Spoločnosť NC LINE, medzinárodne uznávaná česká firma s 30-ročnou tradíciou, ktorá sa zaoberá zákazkovým spracovaním plechov pre zahraničných i tuzemských zákazníkov, zaviedla komplexný podnikový informačný systém KARAT ako dôležitý krok na svoj ďalší rozvoj a rast. Zaradila sa tak na čelo stoviek stredných a veľkých firiem v oblastiach výroby, obchodu, služieb a servisu v Českej republike a na Slovensku, ktoré už ERP KARAT s úspechom využívajú.


„Aby sme boli schopní riadiť náročné technologické toky, potrebujeme veľmi odolný systém. IS KARAT nám pomáha riadiť tok výroby, objednávky, nákup materiálu a celkovo prispieva ku skráteniu výrobného cyklu,“ hovorí konateľ spoločnosti NC Line Petr Šulek a dodáva: „Rozhodnutie prejsť na nový informačný systém bolo zásadné. Dlho sme s ním otáľali, pretože sme tušili, že s tým budú spojené určité ťažkosti, a dlho sme hľadali vhodného partnera. Dnes sme radi, že sme sa na tento krok odhodlali. V súčasnosti každý hľadá akúkoľvek možnosť šetrenia a každá optimalizácia, ktorá k nej prispeje, sa cení.“

Osvedčený ERP systém so širokými možnosťami prispôsobenia

Systém IS KARAT patrí medzi najkvalitnejšie ERP systémy najmä vďaka vlastnostiam – funkčnosti, moderným technológiám, otvorenosti a stabilite. Jeho významnou prednosťou je jedinečná architektúra, ktorá umožňuje rýchlo realizovať špecifické úpravy podľa potreby používateľa.
Podľa výrobného riaditeľa spoločnosti NC Line Pavla Jeřábka bola práve možnosť ľahkého a rýchleho prispôsobenia sa potrebám koncových používateľov a celková používateľská prívetivosť zásadným faktorom pri výbere nového systému.
„Zatiaľ čo v starom systéme sme museli zložito žiadať programátorov a nechávať si okná pripravovať, v IS KARAT si všetko ako používateľ zostavím podľa svojich potrieb a mám rýchly prístup presne k tým informáciám, ktoré na obrazovke potrebujem a zbytočne sa nezaťažujem ničím ďalším,“ opisuje Pavel Jeřábek jednu z kľúčových výhod systému KARAT.

karat2

Vychádza v ústrety potrebám riadenia moderných strojárenských firiem

Systém KARAT nachádza uplatnenie v strojárskych firmách s kontinuálnou, diskrétnou zákazkovou, malosériovou a sériovou výrobou v ČR i v zahraničí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti strojárstva dokáže pokryť všetky špecifiká prevádzky spoločnosti NC Line vrátane jej individuálnych požiadaviek.
„Všetky firmy sa dnes snažia maximálne ušetriť čas a skrátiť čas medzi objednaním a expedíciou. Bez systému ako je IS KARAT by sa to ťažko dosiahlo. Pri starom systéme, ktorý sme používali, trvalo spracovanie elektronických dát od zákazníkov v podobe EDI súboru 24 hodín. Dnes majú pracovníci vo výrobe k dispozícii potrebné informácie počas niekoľkých minút. To je nesmierna výhoda pre zákazkové firmy ako sme my, kde je akcieschopnosť a rýchla reakcia na požiadavky zákazníka zásadná pre úspech na trhu,“ vysvetľuje Pavel Jeřábek.

Uľahčuje plánovanie

K ďalšiemu veľkému posunu došlo po zavedení IS KARAT v spoločnosti NC Line v oblasti plánovania. Dnes môže detailne sledovať nastavenie kapacít na jednotlivých pracoviskách pomocou tzv. denných plánov prepojených s kalendárom dochádzky jednotlivých pracovníkov. Pavel Jeřábek túto schopnosť IS KARAT oceňuje ako unikátnu:
„Podľa počtu ľudí v smene sme schopní veľmi presne a rýchlo sledovať kapacity v jednotlivých dielňach, smenách a strojoch a každá zmena v dochádzke sa okamžite premietne do denných plánov ako informácia pre plánovača. S niečím takým som sa v žiadnom inom informačnom systéme nestretol.“

Pokrýva všetky procesy

Spoločnosť NC Line prevádzkuje informačný systém KARAT so všetkými dostupnými modulmi. Pracuje s ním približne 85 používateľov a systém je k dispozícii na viac ako 30 odvádzacích termináloch a 25 ručných čítačkách pre potreby výroby a logistiky.
„Využívame všetky moduly KARAT. Riadi teda všetky procesy vrátane personalistiky, spracovania miezd, skladového hospodárstva, plánovania výroby, expedície, riadenia dokumentov, alebo obehu faktúr vo firme,“ hovorí riaditeľ IT Radim Daněček.

Zefektívňuje spoluprácu s partnermi

Jedným z modulov IS KARAT je i webový portál pre dodávateľov. Ten ponúka prehlad o požiadavkách na výrobu a o stave príslušných zásob, takže dodávateľ nemusí čakať na vystavenie objednávky, ale môže začať pripravovať dodávku na základe informácií z portálu.
„Naši dodávatelia majú vďaka webovému portálu prehlaď o plánoch firmy. Môžu rýchlo zistiť čo od nich budeme požadovať za týždeň, dva alebo za mesiac a reagovať – pripraviť výrobu a včas dodávať, pričom cez portál potvrdzujú, či objednávka je alebo nie je vykrytá,“ hovorí Pavel Jeřábek.
Z toho vyplýva hneď dvojitá úspora nákladov – jednak sa znížia nároky na prepravu, rovnako tak sa subdodávateľ môže predzásobiť alebo ponúknuť lepšiu cenu, pokiaľ má výhľad dostatočne dopredu.

karat4

Pokročilé plánovanie a rozvrhovanie výroby vedie k úsporám a vyššej efektivite

Spoločnosť NC Line spracováva mesačne až 5 tisíc zákazkových postupov zložených priemerne z troch položiek. Dovedna teda ide o približne 15 tisíc druhov tovaru, ktorý je nutný riadiť, čo nie je jednoduché. Preto má firma relatívne silné oddelenia plánovania, logistiky a manipulácie. Na zefektívnenie ich procesov a znižovanie nákladov zavádza systém pokročilého plánovania a rozvrhovania výroby APS KARAT. Toto rozšírenie informačného systému KARAT kombinuje výhľadový i spätný spôsob plánovania a umožňuje určiť optimálny termín začatia výroby a objednávky.
„Predpokladáme, že nasadením nového nadradeného systému pokročilého plánovania (APS) dosiahneme vo všetkých oddeleniach určitú úsporu pracovnej sily. Systém bude sám vyhľadávať optimálnu cestu a najkratší čas výroby, čo povedie k najväčším finančným úsporám,“ opisuje Pavel Jeřábek plány budúceho rozvoja podnikového ERP systému v spoločnosti NC Line.

TEXT/FOTO Karat Software