Obr. 3 Kompaktní střešní chladicí jednotka Blue eChlazení klasických datových center, kde je umístěno velké množství skříní (racků) s instalovanou IT technologií o výkonu desítek až stovek kW, je v dnešní době dobře zvládnutá technická disciplína. Na trhu existuje celá řada různých systémů odvodu tepla z datových center a této oblasti se věnuje poměrně velké množství různých firem. Co stále stojí na okraji zájmu těchto firem, je chlazení samostatně stojících skříní s instalovanou IT technologií.

Dnes téměř v každé i malé firmě, kde používají výpočetní techniku, nalezneme větší či menší server určený pro zálohování a sdílení firemních dat; na serveru bývá instalován informační systém celé firmy a různá další IT zařízení (např. switch) zajišťující síťové propojení jednotlivých počítačů.
Všechny tyto komponenty se umísťují do rozváděčové skříně pro IT technologie – racku. Vzhledem k tomu, že ovládání IT technologie probíhá vzdáleně, fyzický přístup do racku je pouze občasný, např. při výměně nebo doplnění určitého IT zařízení. Proto se racky velmi často umísťují do různých „kumbálků“, na půdu nebo do rohu kancelářských prostor.
Ať umístíme rack kamkoliv, vždy je nutné zabezpečit, aby nedocházelo k přehřátí instalované technologie – jinými slovy musíme zajistit odvod tepla. Praxe je ovšem taková, že v některých případech se chlazení vůbec neřeší nebo velmi často se používá standardní splitová jednotka určená pro klimatizaci prostor.

Obr. 1a Splitová střešní chladicí jednotka Obr. 1b Splitová střešní chladicí jednotka
Obr. 1: Splitová střešní chladicí jednotka

Cílené chlazení a proudění vzduchu
Obě předchozí varianty „chlazení“ nám nezajistí vhodné podmínky pro práci IT technologie. Především v letních měsících dochází k přehřívání IT technologie a tím se výrazně snižuje její životnost, případně dochází k výpadkům. Při použití běžné klimatizační jednotky a chlazení celého prostoru jen malá část chladicího výkonu je využita pro chlazení IT technologie a není zaručené dostatečné množství vzduchu pro IT technologie.
Řešením je (stejně jako u větších datových center) cílené chlazení a cílené proudění vzduchu. Konstrukčně toho lze docílit tak, že chladicí jednotku (výparník) umístíme do racku nebo na rack a zabezpečíme, aby chlazený vzduch proudil pouze uvnitř racku. Tím dosáhneme mnoha výhod. Většina chladicího výkonu je využita pro chlazení IT technologie a zároveň víme, jaké množství vzduchu proudí přes servery.

Obr. 2a Splitová chladicí jednotka umístěná v racku Obr. 2b Splitová chladicí jednotka umístěná v racku
Obr. 2: Splitová chladicí jednotka umístěná v racku

Čtyři řešení odvodu tepla z racků
Firma Rittal nabízí čtyři možná řešení odvodu tepla z racků. První variantou je střešní provedení (obr. 1). Vnitřní část chladicí technologie (výparník) je umístěna na střeše standardního racku o šířce 800 a hloubce 800 nebo 1 000 mm. Chladicí výkon je 2,2 kW při teplotě ochlazovaného vzduchu 22°C a venkovní teplotě 35°C. Vzduch je z chladicí jednotky vyfukován střechou racku před 19“ rovinu. Následně proudí a ochlazuje vlastní IT technologii a je zpět nasáván do chladicí jednotky, kde dojde opět k jeho ochlazení. Odebrané teplo je vedeno měděným potrubím do venkovní chladicí jednotky (kondenzátoru), kde je sdíleno s okolím. Hlavní výhody tohoto řešení je efektivní a energeticky úsporný odvod tepla do venkovního prostředí, prostorová nenáročnost (pouze se zvýší výška racku o 25 cm) a díky své nízké hlučnosti možnost umístění do kancelářských prostor.
Druhou konstrukční variantou, jak cíleně odvádět teplo z racku, je použití chladicí jednotky umístěné přímo do racku vedle montážního rámu (obr. 2). Princip je obdobný jako u střešní varianty s tím rozdílem, že vzduch je vyfukován před montážní rám z boční strany po celé výšce 19“ roviny (obr. 3). Opět součástí této chladicí technologie je venkovní jednotka zabezpečující odvod tepla do okolního prostředí. V tomto konstrukčním uspořádání nabízíme dvě výkonové velikosti 3 a 6,5 kW a pro každý výkon si můžete vybrat provedení s nebo bez redundance.

Obr. 4a Kompaktní nástěnná chladicí jednotka Blue e Obr. 4b Kompaktní nástěnná chladicí jednotka Blue e
Obr. 4: Kompaktní nástěnná chladicí jednotka Blue e+

Zajímavým řešením odvodu tepla z racku je využití kompaktních průmyslových chladicích jednotek Blue e+. Vzhledem k tomu, že teplo odebrané z racku je přímo vyfukováno do jeho bezprostředního okolí, je toto řešení použitelné při umístění racku v prostorách, kde množství odvedeného tepla nemá vliv na okolní prostředí. V těchto chladicích jednotkách je umístěna technologie tzv. tepelné trubice, která při příznivých teplotách umožňuje chlazení bez chodu kompresoru, tzv. freecooling, a tím dochází k úspoře elektrické energie.
V kompaktní verzi chladicích jednotek je k dispozici střešní (obr. 3) a nástěnná varianta (obr. 4). U střešní verze je studený vzduch rovnoměrně vyfukován střechou před jednotlivé komponenty IT. U nástěnné varianty je pro vedení vzduchu ze zadní části před servery použit vzduchový kanál.

TEXT Ing. Jan Glasnák, projektant – systémy chlazení FOTO Rittal