obr1Často sa prehliada jedna dôležitá funkcia podnikového informačného systému vo vzťahu ku ktorejkoľvek oblasti, resp. úrovni riadenia. Jedným z cieľov systému podnikového riadenia je identifikovať odchýlky a v čo najkratšom čase zabezpečiť ich odstránenie.


Dnes je preto hlavnou úlohou podnikového ERP systému nielen zbierať údaje, ale najmä tieto údaje transformovať do prehľadných informácií a zrýchliť informačné toky tak, aby sa v maximálne možnej miere odstránilo plytvanie. Dôležitá je rýchlosť, akou dokáže pracovník identifikovať činnosti, ktoré má v informačnom systéme zrealizovať, a zároveň aj rýchlosť samotnej realizácie týchto činnosti. Čoraz významnejšiu úlohu preto v podnikovom informačnom systéme zohráva ergonómia používateľského rozhrania.
Súčasťou podnikového riešenia IFS APPLICATIONS sú ľahko konfigurovateľné grafické nástroje IFS Lobby, určené na okamžité vyhodnotenie stavu a priebehu procesov ako aj ostatných dôležitých aspektov podnikania, ktoré sú pripravené pre všetky úrovne podnikového riadenia. Poskytujú používateľom vysoký komfort pri realizácii opakovaných úloh aj pri riešení neočakávaných stavov. Všetky aktuálne informácie o úlohách či stave procesov sú k dispozícii v jednom pohľade s možnosťou jednoduchého prechodu priamo do tej časti aplikácie, kde je potrebné danú úlohu zrealizovať. To šetrí čas výkonným pracovníkom dvojnásobne.
Používateľské rozhranie IFS Enterprise Explorer umožňuje jednoduché ovládanie dotykom. Používatelia tak môžu na prácu využívať rôzne zariadenia podľa vlastného výberu. K dispozícii je tiež rad aplikácií IFS Touch Apps pre smartfóny s operačným systémom Google Android, Apple iOS a Microsoft Windows Phone, pričom každá aplikácia plní konkrétnu úlohu. Sú k dispozícií na vyskúšanie zdarma.
IFS APPLICATIONS je celosvetovo využívané riešenie, ktoré ponúka jedinečnú kombináciu informačných systémov typu ERP/EAM/ESM, integrovaných do jednotného prostredia, postaveného na komponentovom princípe. Umožňuje poskladať riešenie na mieru každému, kto potrebuje riadiť projekty a procesy od návrhu a vývoja výrobkov, ich výroby či externého obstarania, inštalácie a procesnej integrácie, cez údržbu a servis až po renovácie a modernizácie alebo generálne opravy.

TEXT/FOTO ĽUDOVÍT BALAJ