titulnyPodľa prieskumu IndustryWeek zverejneného v roku 2021 sa 70 % spoločností chce dozvedieť viac o analytike, no zásadnou otázkou je, ako začať. Čo keby ste mali softvérové nástroje, ktoré by procesní inžinieri mohli používať bez potreby znalostí dátového vedca a ak by tieto nástroje boli cenovo dostupné aj pre malé podniky?

Príklad ladenia procesnej slučky
Jednoduchou formou procesného kontroléra je termostat, ktorý udržiava teplotu v miestnosti podľa požadovanej hodnoty. Funguje ako regulačné zariadenie s uzavretou slučkou, ktoré sa snaží minimalizovať rozdiel medzi izbovou teplotou a požadovanou teplotou.
Optimalizácia procesov je v priemysle kľúčová a kontrolné – riadiace slučky sú kritickými komponentmi. Pre mnohých predstavujú výzvu, pretože všetky procesy sú odlišné. „Nevyladené“ slučky môžu ovplyvniť kvalitu produktu, spotrebu materiálu a energie a v konečnom dôsledku zvýšiť riziko stiahnutia produktu z trhu. Umelá inteligencia a strojové učenie sa môžu použiť na zlepšenie a optimalizáciu riadiacich slučiek s cieľom dosiahnuť veľké úspory a znížiť riziká.
Pokročilý analytický softvér, ako je Proficy CSense, vám pomôže pri pohľade na historické údaje, aby vytvoril model skutočného profilu výrobného procesu a podľa toho odporučil nové nastavenia, ktoré prinesú zlepšenie kvality výsledného produktu, zníženie spotreby energií alebo odpadu a v konečnom dôsledku zlepšia výkonnosť celého výrobného procesu. Model bude brať do úvahy zmenu parametrov, ako je viskozita a tlak pary v chemickom procese, ktoré ovplyvňujú výsledný produkt a jeho kvalitatívne parametre. Potom možno použiť rovnaký nástroj na sledovanie vývoja procesu výroby a detekciu variácií, ktoré „ľudské oko“ nedokáže rozpoznať. Tie možno potom vykonať a dosiahnuť lepšie výsledky.

obr1

Čo je to Proficy CSense v skratke?
Proficy CSense – analytický nástroj, ktorý využíva sadu komponentov na určenie a pochopenie príčin odchýlok procesov v priemyselných prostrediach. Procesní inžinieri, inžinieri kvality, dátoví vedci môžu analyzovať, monitorovať, predpovedať, simulovať a optimalizovať, kontrolovať kľúčové parametre procesov v reálnom čase prostredníctvom Proficy CSense. Proficy CSense obsahuje patentované algoritmy, ktoré využívajú AI (umelú inteligenciu) a ML (strojové učenie). Dokáže riešiť širokú škálu problémov v priemyselných segmentoch, ako je baníctvo, metalurgia, potravinárstvo, farmácia, spracovanie odpadových vôd a ďalšie.
Proficy CSense obsahuje dve zostavy funkcií rozdelených do viacerých aplikácií: jednu na modelovanie procesov a riešenie problémov, druhú na online nasadenie a monitorovanie v reálnom čase. Dáta sú pripravené, vizualizované a na základe presných pravidiel potom možno zostaviť modely procesov, ktoré sú riadené údajmi, buď historickými alebo aktuálnymi, prípadne novo navrhovanými. Pomocou týchto modelov sa identifikujú hlavné príčiny odchýlok procesov, takže procesy možno optimalizovať. Ako sme už spomenuli tieto série funkcií sú rozdelené do niekoľkých aplikácií.

CSense Trubleshooter – nástroj na odstraňovanie problémov, ktoré sa môžu objaviť v produkčných procesoch, bez ohľadu na to či sú dáta generované vo výrobe v dávkach, resp. pri kontinuálnej alebo diskrétnej výrobe. Troubleshooter zbiera dáta z akýchkoľvek zdrojov vo výrobe, tieto sú konsolidované a vzápätí sa robí prediktívna analýza, prípadne sa určuje závislosť medzi jednotlivými veličinami, procesmi. To umožní určiť, čo bude výsledkom výrobného procesu, aký produkt a jeho kvalita, prípadne iné výrobné parametre podľa definície KPIs.

CSense Architect – ide o prostredie na tvorbu jednoduchých aplikácií, ktoré pracujú v reálnom čase, robia požadované analýzy, ktoré poskytujú informácie pre obsluhu o tom, ako nastaviť rôzne výrobné parametre, aby sa dosiahli požadované výsledky. Aplikácia pracuje s využitím Drag&Drop a umožňuje jednoduchým presúvaním blokov vytvárať potrebné analýzy.

CSense Action Object Manager – to, čo vytvoríme v CSense Architect sa môže použiť v CSense Action Object Manager. Umožňuje spúšťať vytvorené aplikácie v rôznych nastaveniach externých udalostí. Je možné ich spúšťať buď na základe nejakého eventu, v definovanom čase alebo v reálnom čase. Vďaka tomu je možné si overiť aké budú výsledky nastavenia jednotlivých parametrov.
Vďaka integrácii jednotlivých aplikácií možno vytvoriť ucelený proces zbierania dát, ich vyhodnocovania a posunutia pre operátorov, ktorí si môžu overiť nasledujúci vývoj situácie – produkcie podľa zvoleného nastavenia parametrov.

obr2

Ako veľký výrobca potravín a nápojov využíva štatistiky založené na údajoch na optimalizáciu výkonnosti?
Pôvodným cieľom projektu bolo dosiahnuť úsporu surovín. So softvérom GE Digital – Proficy CSense, tento zákazník prepojil svoje výrobné zariadenia, aby získal všetky údaje, modeloval procesy, aby vizualizoval jednotlivé kroky toho čo sa deje počas výrobného procesu. Uskutočnili hĺbkovú analýzu, aby pochopili korelácie a hlavné príčiny problémov – odkryli informácie o tom, čo ovplyvňovalo procesy a ako ich zlepšiť.
Pomocou nášho analytického riešenia Proficy CSense sa im podarilo stabilizovať výrobné linky a procesy a nájsť „cykly zisku“ identifikáciou oblastí procesu, ktoré spôsobujú problémy vo výrobe – prestoje, energetickú náročnosť, zvýšené parametre odpadov, resp. chybných produktov.
Výsledkom bolo 20 % zlepšenie OEE, vyššia kvalita produktov a zosúladenie procesov tam, kde mali byť.

obr3

Záver
Investovanie do riešení, ako Proficy CSense, ktoré vám pomôžu optimalizovať vaše procesy, nie je drahé. Naši zákazníci môžu dosiahnuť rýchlu návratnosť pri malých výdavkoch. Aby sme vám pomohli začať vašu cestu, v súčasnosti ponúkame bezplatnú skúšobnú verziu CSense a 6-hodinovú bezplatnú pokročilú analytickú konzultáciu pri každom nákupe CSense. Pozývame vás na preskúmanie týchto ponúk.

Proficy CSense free trial: https://www.ge.com/digital/lp/free-proficy-csense-software-trial
Proficy CSense zdarma 6 hodín poradenstva v oblasti pokročilej priemyselnej analýzy: https://www.ge.com/digital/lp/proficy-csense-limited-time-offer

text/foto Rudolf Horváth