obrS příchodem nového roku uvádí Stäubli na trh novou verzi svého robotového studia Stäubli Robotics Suite 2016, která přináší řadu důležitých vylepšení, jako jsou manipulace s díly, automatický výpočet parametrů zatížení, možnost umístění dodatečné zátěže na rameno robota, propojení vstupů a výstupů mezi robotem a virtuální buňkou, natáčení videozáznamů a mnoho dalších.


Stäubli Robotics Suite je vývojové prostředí na platformě Windows a usnadňuje vývoj robotových aplikací. Je to ideální pomocník pro různé způsoby programování robotů Stäubli, ať už pomocí vlastního programovacího jazyku VAL 3, předpřipravených softwarových balíčků VALproducts nebo při využití otevřeného rozhraní uniVAL pro řízení robotů Stäubli pomocí standardních průmyslových řízení a PLC.

Výkonný nástroj usnadní práci
Tento výkonný software s intuitivním ovládáním obsahuje dva moduly uzpůsobené různým požadavkům a potřebám uživatelů robotů: Development Studio a Maintenance Studio. Základní funkce programu jsou dostupné všem uživatelům zdarma po instalaci, pro využití pokročilejších nástrojů je nutné jednorázově zakoupit jednu z těchto licencí.
Development Studio je softwarový nástroj pro vývoj robotických aplikací a tvorbu 3D simulací. Vestavěné funkce obsahují přenos souborů mezi počítačem a kontrolérem robotu, vizualizaci ramene v 3D zobrazení a samozřejmě spouštění a úpravu VAL 3 aplikací. Kromě toho je Development Studio vybaveno výkonným VAL 3 editorem, který nabízí našeptávač funkcí a umožňuje zvětšení textu při psaní kódu, dále pak online ladění aplikace krok za krokem a automatické formátování dokumentu.
Maintenance Studio poskytuje pokročilé funkce pro provádění diagnostických operací. Nabízí kompletní vzdálený přístup ke kontroléru s 3D vizualizací reálného robotického systému v SRS2016. Robot může být řízen ze vzdáleného počítače s vizuální zpětnou vazbou v reálném čase o jakékoliv operaci, kterou operátor provede na ručním ovládacím panelu. Pro vizualizaci je možné načtení 3D buňky robota, která byla již dříve vytvořena v Development Studiu.

Stäubli Robotics Suite 2016 Road Show
Pro zájemce o bližší seznámení s tímto softwarem si Stäubli připravilo na začátek března 2016 třídenní Road Show, která zahrnuje postupně workshopy v Pardubicích, Kuřimi a Praze. Program workshopů budou kromě představení SRS2016 tvořit zejména praktické ukázky práce se studiem a díky testovacím licencím budou mít možnost vyzkoušet si tyto funkce i ti účastníci, kteří se s vývojem robotických aplikací teprve seznamují a dosud nevlastní licenci. Bližší informace k jednotlivým workshopům a registraci naleznete na webových stránkách www.staubli.cz/robotics.

TEXT/FOTO Stäubli Systems